Steun voor lokale stadsvogelprojecten

Vogelbescherming ondersteunt kansrijke lokale initiatieven van Vogelwerkgroepen en andere vrijwilligers om de vogels van het stedelijk gebied te helpen. Want vogels beschermen dat kunnen wij niet alleen, dat doen we met hulp van mensen met een passie voor vogels. Dit kan dankzij een bijdrage die Vogelbescherming ontvangt voor iedere verkochte Vogelvide (een samenwerking met Monier BV).

Oproep aan vogelwerkgroepen

Kansrijke initiatieven die het leefgebied van stadsvogels binnen de bebouwde kom verbeteren maken kans op financiële steun van Vogelbescherming. Dat geldt ook voor projecten die gericht zijn op inspirerende voorlichting of samenwerking met bewoners en (vrijwillige) natuurorganisaties.

Vogelbescherming nodigt alle vogelwerkgroepen en vrijwillige vogelbeschermers uit om innovatieve projecten in te dienen. Eén keer per jaar maken we bekend welke projecten gehonoreerd worden. De deadline is steeds op 15 september. Dus heeft u plannen om de vogels in uw dorp, wijk of stad te helpen? Lees bijgevoegd reglement en vul het deelnameformulier in!

Meer informatie?

Gert Ottens
Neem contact met mij op