Navigatie overslaan

Onze boerenlandvogels

Onze boerenlandvogels

Is het u ook opgevallen hoe stil het is in het boerenland? Je hoort wel menselijke geluiden - trekkers, verkeer, een heimachine - maar haast geen vogelgeluiden. Waar zijn onze boerenlandvogels gebleven? Waar buitelen nog kieviten en hoor je nog het heldere 'grutto, grutto’! De vogels van het boerenland hebben onze hulp nodig, voor ook de laatste vogel of bloem verdwenen is. Onze inzet: meer natuurrijk boerenland. Elke meter telt!

Bert en Thea van Meeteren

Boerenlandvogelboer Everdingen (Ut)

Thea: “Al voor we daar een vergoeding voor kregen, spaarden we de nesten van de weidevogels. We dachten dat ze weg zouden trekken, toen we grotendeels overgingen op akkerbouw. Maar kievit en scholekster kiezen nu ook voor een plekje midden in het maisland. En het jonge tarwe is toch net gras? Voordeel is dat we die percelen pas maaien als alles allang is uitgevlogen.”

Lees meer

Visie op de natuur van ons boerenland

Boerenlandvogels verdwijnen in hoog tempo uit Nederland door de intensiteit van het agrarisch landgebruik. Op de korte termijn wil Vogelbescherming resterende goede weide- en akkervogelgebieden veilig stellen. Op een langere termijn is een ander soort landbouw nodig. Een omslag in denken en doen is daarvoor noodzakelijk.

Lees onze visie