Onze boerenlandvogels

Onze boerenlandvogels

Is het u ook opgevallen hoe stil het is in het boerenland? Je hoort wel menselijke geluiden - trekkers, verkeer, een heimachine - maar haast geen vogelgeluiden. Waar zijn onze boerenlandvogels gebleven? Waar buitelen nog kieviten en hoor je nog het heldere 'grutto, grutto’! De vogels van het boerenland hebben onze hulp nodig, voor ook de laatste vogel of bloem verdwenen is. Onze inzet: meer natuurrijk boerenland. Elke meter telt!

Jan Willem Schoonhoven

Noordeinde, Gelderland

De kieviten buitelen al in het rond als op het land van Jan Willem Schoonhoven de pomp voor het plasdrasgebied aangaat. De boeren van de coöperatie Randmeerkust, zo'n honderd boeren tussen Noordeinde tot Nunspeet, creëerden samen een netwerk aan plas-drasgebieden om de weidevogels te helpen. Negen gebieden werden aangelegd in twee jaar tijd, waaronder deze bij Jan Willem in Oosterwolde.

Lees meer

Visie op de natuur van ons boerenland

Boerenlandvogels verdwijnen in hoog tempo uit Nederland door de intensiteit van het agrarisch landgebruik. Op de korte termijn wil Vogelbescherming resterende goede weide- en akkervogelgebieden veilig stellen. Op een langere termijn is een ander soort landbouw nodig. Een omslag in denken en doen is daarvoor noodzakelijk.

Lees onze visie

Gerelateerde items