Navigatie overslaan

Onze boerenlandvogels

Grutto / Kevin van den Hoven

Onze boerenlandvogels

Is het u ook opgevallen hoe stil het is in het boerenland? Je hoort wel menselijke geluiden - trekkers, verkeer, een heimachine - maar haast geen vogelgeluiden. Waar zijn onze boerenlandvogels gebleven? Waar buitelen nog kieviten en hoor je nog het heldere 'grutto, grutto’! De vogels van het boerenland hebben onze hulp nodig, voor ook de laatste vogel of bloem verdwenen is. Onze inzet: meer natuurrijk boerenland. 

Alle vogelvriendelijke zuivelmerken op een rij

Hieronder een voorproefje van alle vogelvriendelijke zuivelmerken waar Vogelbescherming mee samenwerkt en die u terug kunt vinden op Zuivelwijzer.nl.

Jan Peenstra / Fred van Diem

Jan Peenstra

Loonwerkbedrijf en biologisch melkveebedrijf Nes, Friesland

“Ik gebruik de pomp, waarmee ik de venige sloten soms opschoon, nu ook om de greppels vol water te houden voor de weidevogels. Niet alleen op mijn eigen land, maar ook op dat van collega’s. Dat blijkt een gouden greep. Door de aanhoudende droogte zitten wormen en ander bodemleven diep in de grond. Zo diep, dat de steltlopers er met hun snavel niet meer bij kunnen. Het greppelplasdras heeft een enorme aantrekkingskracht op deze hongerige vogels.”

Lees meer

Bedreigde boerenlandvogels

Rottige Meenthe / Shutterstock

Aan het werk voor de weidevogels

Boerenlandvogels verdwijnen in hoog tempo uit Nederland door de intensiteit van het agrarisch landgebruik. Vogelbescherming is daarom hard aan het werk op verschillende vlakken: veiligstellen van weide- en akkervogelgebieden, stimuleren van natuurvriendelijke landbouw, ondersteunen van boerenlandvogelboeren en mee ontwikkelen van vogelvriendelijke (zuivel) producten.

Waar we mee bezig zijn