Bescherming bij u in de buurt

Wat zoekt u?

Vogelbescherming heeft een netwerk van boeren die zoveel mogelijk rekening houden met de akker- en/of weidevogels in hun gebied. Binnen dat netwerk kunnen de boeren onderling ervaringen uitwisselen. Vogelbescherming ondersteunt de boeren op verschillende manieren.