Navigatie overslaan
Aeres Hogeschool Almere / Fred van Diem Alle berichten

Groot EU-project voor natuurinclusief bouwen

Geplaatst op 7 september 2023

Nederland en Vlaanderen gaan samen aan de slag voor de natuur in de stad. Met het Europese project Natuur-inbouw werken Vlaamse en Nederlandse overheden, bedrijven en instellingen samen om vogels, vleermuizen, bijen en planten een blijvende plek te geven bij het klimaatbestendig maken van onze gebouwen. Het project wordt gefinancierd door Interreg Vlaanderen-Nederland.

Natuur in steden en dorpen achteruit

Het is inmiddels een bekend verhaal: de natuur staat onder druk. Van de vogelsoorten die in steden en dorpen leven gaan de aantallen vaker achteruit dan vooruit. Alle reden tot ongerustheid, want vogels gelden als graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Door verstedelijking en de stijgende behoefte aan woningen gaan meer en meer plekken voor natuur verloren. In het licht van de klimaatverandering worden huizen en gebouwen gerenoveerd en steeds beter geïsoleerd en luchtdicht gemaakt. Dit is van groot belang om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, maar zo verliezen soorten die afhankelijk zijn van onze gebouwen nog meer rust- en slaapplaatsen.

Gierzwaluw / Ton-Renniers Fotogalerij Gierzwaluw / Ton-Renniers Fotogalerij

Bouwen met én voor de natuur

Het project Natuur-inbouw, dat loopt van september 2023 tot september 2026, heeft als doel om in meer gebouwen mogelijkheden te creëren of te behouden voor diersoorten zoals vogels, vleermuizen en insecten die daar afhankelijk van zijn. Denk aan neststenen voor vogels, verblijfplaatsen voor vleermuizen en groene daken en gevels voor bijen en andere insecten. Om dit te bereiken wordt onderzoek gedaan naar bestaande faunavriendelijke maatregelen in natuurinclusieve bouwprojecten. Daarnaast worden nieuwe bouwtechnieken en materialen ontwikkeld en geoptimaliseerd om natuur een duurzame plek te geven in gebouwen.

Ook is er aandacht voor het opleiden en bijscholen van o.a. projectontwikkelaars, bouwers, architecten en beleidsmedewerkers. Om doelgroepen te inspireren voor natuurinclusief bouwen worden demonstratieprojecten uitgevoerd in Nederland en Vlaanderen, zowel bij nieuwbouw, herinrichting als renovatie. Om ervoor te zorgen dat natuurinclusief bouwen het nieuwe normaal wordt en voor iedereen toegankelijk is, wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van methodieken en tools voor draagvlak en participatie.

Dakenstroom Kaatsheuvel / Unitura BV Dakenstroom Kaatsheuvel / Unitura BV

Rol van Vogelbescherming

Als kennisorganisatie met ervaring met Interreg-projecten, waaronder het Interreg North Sea Region-project PARTRIDGE, zal Vogelbescherming Nederland de rol van inhoudelijk coördinator vervullen. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de communicatie, zowel richting professionele partijen als particulieren rondom natuurinclusieve maatregelen.

Samenwerking tussen regio’s

Het totale budget van Natuur-inbouw is 5,53 miljoen euro. Hiervan wordt de helft betaald door de EU via Interreg Vlaanderen-Nederland, de andere helft is afkomstig van partners en co-financiers. Door de samenwerking te zoeken over de Vlaams-Nederlandse grens, willen we van elkaar leren en samen versneld tot een nieuwe aanpak komen om natuurinclusief werken tot standaard te krijgen. Aan de Vlaamse zijde gaan we aan het werk in bijna alle provincies, in Nederland in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Logo interreg Logo interreg

Deelnemende organisaties

De deelnemende organisaties uit Vlaanderen zijn: APB Kamp C, Blenders VZW, Embuild Vlaanderen, Hogeschool PXL, Natuurinvest, Natuurpunt Studie, Provincie Limburg, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant, Provincie West-Vlaanderen, Stad Gent, Vlaamse overheid en W.T.C.B.
De deelnemende organisaties uit Nederland zijn: Gemeente Breda, Gemeente Goes, Gemeente Middelburg, Gemeente Terneuzen, Gemeente Weert, Provincie Zeeland, Technische Universiteit Eindhoven en Vogelbescherming Nederland.

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's