Navigatie overslaan
Bergeend / Hans Peeters

Uw TOEGIFT voor vogels en natuur

Vogels zijn en blijven kwetsbaar. De leefgebieden van vrijwel alle soorten worden permanent bedreigd, nesten worden verstoord, de jacht maakt miljoenen vogelslachtoffers. Uw steun voor bescherming is dan ook hard nodig! Niet alleen nu, maar ook over tien, twintig of vijftig jaar. Wilt u ook in de toekomst samen met Vogelbescherming opkomen voor vogels? Benoem Vogelbescherming dan in uw testament.

Liefde voor vogels en natuur, en de wens die ook voor komende generaties te behouden – dat is voor veel mensen een belangrijk motief om Vogelbescherming in hun testament op te nemen. Iemand zei ons een tijdje geleden: ‘Ik heb besloten met jullie mee te vliegen, tot voorbij het einde.’ Dat vonden we zo mooi, dat we er de titel van onze brochure over nalaten aan Vogelbescherming hebben ontleend.

Op deze pagina vindt u informatie over nalaten in het algemeen en aan Vogelbescherming in het bijzonder. U kunt Vogelbescherming steunen via een erfstelling of een legaat. Ook kunt u desgewenst zelf bepalen waar uw nalatenschap aan moet worden besteed.

 

 

Geen erfbelasting!

Vogelbescherming hoeft als algemeen nut beogende instelling (ANBI) geen erfbelasting te betalen. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede komt aan de bescherming van vogels en hun leefgebieden.

Overigens is het altijd verstandig rekening te houden met de verschuldigde erfbelasting zodra u particulieren tot erfgenaam benoemt of grote bedragen legateert. U vindt de actuele belastingpercentages en vrijstellingen op de site van de Belastingdienst.

Wielewaal / Elwin van der Kolk

Executeur

Het is raadzaam om in uw testament een executeur te benoemen. Hebt u geen directe familie, of wilt u uw dierbaren niet belasten met uw administratie en fiscale zaken, dan kunt u Vogelbescherming ook benoemen tot executeur.
Voorwaarde hiervoor is wel dat Vogelbescherming (mede)erfgenaam is of een substantieel legaat van u krijgt. Gezien de verantwoordelijkheid van het executeurschap is vooraf overleg hierover met onze nalatenschapsspecialist gewenst.

Notaris

Zodra u iemand anders dan uw wettige erfgenamen laat delen in uw nalatenschap, bijvoorbeeld een goed doel zoals Vogelbescherming, dan is een testament noodzakelijk. U kunt dan niet om de notaris heen. Een eerste oriënterend gesprek is meestal gratis. Spreek van te voren af wat het testament u kost, dan voorkomt u verrassingen.

Regel uw testament of legaat eenvoudig en goedkoop online

Vogelbescherming werkt samen met nutestament.nl.  Daar regelt u eenvoudig online, in uw eigen tempo en zeer goedkoop een testament. Daarin kunt u Vogelbescherming als (mede)erfgenaam opnemen of een legaat toewijzen. Een gemakkelijke service als het gaat om een ‘standaard’-nalatenschap.

Vogelbescherming Nederland is aangesloten bij toegift.nl

Deze campagne en website informeert over de mogelijkheid om na te laten aan een goed doel. Zodat iedereen een weloverwogen keuze kan maken en de kans heeft om zijn of haar idealen voort te laten leven.
Toegift.nl is een initiatief van samenwerkende erkende goede doelen.

Voorbereiding

Als u goed voorbereid naar de notaris gaat, kunt u kosten besparen. Vogelbescherming heeft een aantal praktische zaken voor u op een rij gezet over nalaten in het algemeen en in het bijzonder aan Vogelbescherming. Download hier het pdf-bestand.

Persoonlijk contact

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met onze medewerker Nalatenschappen.

Jaap Hijmans

Medewerker Nalatenschappen
Neem contact met mij op

Informatie voor in het testament

Statutaire naam Vogelbescherming Nederland: 

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
Gevestigd te: Zeist, Boulevard 12, 3707 BM.
Inschrijfnummer KvK 40530150

Gerelateerde items