Navigatie overslaan
Huismussen / Shutterstock

Factsheets stadsvogels

Steden en dorpen zijn voor veel vogelsoorten van groot belang. Zij brengen er hun jongen groot en zoeken er naar voedsel en veiligheid. Maar door betere bouwmethoden en het verdichten van de bebouwde omgeving worden steden en dorpen minder geschikt. Wil je de stadsvogels helpen? Dan bieden deze factsheets je vast veel inspiratie. Je kunt de factsheets kosteloos downloaden of bestellen via ons Servicecentrum.


Download stadsvogel factsheets

Klik op de beelden om de factsheet te downloaden (pdf).

Factsheet Jaar van de Scholekster

Deze pdf gaat specifiek over maatregelen om het leefgebied in de bebouwde kom voor de scholekster te verbeteren (dit is onderdeel van een drieluik). 

Download maatregelen factsheets

Klik op de beelden om de factsheet te downloaden (pdf).

De factsheets Scholekster op het dak, Kleine mantelmeeuw in de stad, Zilvermeeuw in de stad, Gifgebruik, Natuurvriendelijke historische gebouwen, Vogelvriendelijke parken en Voorkom raamslachtoffers zijn mede mogelijk gemaakt door Synchroon.

Vogels en nieuwbouw

Vogelbescherming ziet het als een belangrijke taak om samen met projectontwikkelaars en beleidsmakers vogelvriendelijke oplossingen aan de tekentafel een plek te geven. Want dankzij vogels komen dorpen en steden pas écht tot leven.

Draag een steentje bij

Vogels in de stad

Vogels zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het stedelijk groen; ook gezond voor mensen.

Doe iets voor de vogels in de stad