Navigatie overslaan

Groene stad / Shutterstock

Kom op voor vogels en natuur

Een bloemrijke berm vol insecten of een kaal gemaaide strook? Wel of geen voorzieningen voor huismussen en gierzwaluwen in gebouwen? Maar ook: waar wordt er gebouwd? Waar worden windmolens geplaatst? Het zijn slechts een paar voorbeelden van zaken waar de gemeente over beslist. Zaken die grote gevolgen kunnen hebben voor vogels en natuur.

Roep daarom de nieuwe raadsleden en wethouders op om in hun plannen rekening te houden met vogels en natuur. Hier lees je er meer over.