Navigatie overslaan

Groene stad / Shutterstock

Lobbyen voor vogels en natuur

Een bloemrijke berm vol insecten of een kaal gemaaide strook? Wel of geen voorzieningen voor huismussen en gierzwaluwen in gebouwen? Maar ook: waar wordt er gebouwd? Waar worden windmolens geplaatst? Het zijn slechts een paar voorbeelden van zaken waar de gemeente over beslist. Zaken die grote gevolgen kunnen hebben voor vogels en natuur.

De aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is een goed moment om gemeenten te wijzen op het belang van vogels en natuur. U kunt daar in uw eigen gemeente voor zorgen. Wij helpen u graag op weg. Hier leest u welke stappen u kunt zetten. En in onze toolkit vindt u teksten, tips en materialen die u kunt gebruiken.