Navigatie overslaan
Drieteenstrandloper / Harry Jamont - Fotogalerij

Colofon

Redactie / eigenaar website

Vogelbescherming Nederland
Postbus 925
3700 AX Zeist
030 - 69 37 700
info@vogelbescherming.nl

Je kunt géén foto’s, illustraties of andere (bewegend) beeldmateriaal van deze website overnemen.

Onder voorwaarden en alleen met expliciete toestemming is het mogelijk om artikelen, zonder het beeldmateriaal, over te nemen van Vogelbescherming. Hiervoor wendt men zich tot het Servicecentrum van Vogelbescherming.

Alle door Vogelbescherming geplaatste foto's op deze website voldoen aan de door Vogelbescherming gehanteerde criteria voor verantwoorde vogelfotografie. Lees er hier meer over.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website wordt aangeboden. Ook aanvaardt Vogelbescherming Nederland geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze informatie.

Bouw website

New Story

Vormgeving

Jungle Minds

Vogelgids

Beleef de Lente

  • Leveren en plaatsen webcams: Enting Films en HWC Hardware Connect.
  • Streaming & recording: Jet-Stream, Groningen, info@jet-stream.com

Fotografie

Onze missie

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Bekijk hier onze missie en visie

Onze strategie

Vogelbescherming is onderdeel van Birdlife International. Een mondiaal netwerk van partners die gezamenlijk optrekken in het beschermen van vogels en hun leefomgeving. We werken volgens het principe van ‘science based conservation’. Dit betekent dat kennis en het opdoen van nieuwe kennis voor ons belangrijk is.

Bekijk hier onze strategie