Colofon

Redactie / eigenaar website

Vogelbescherming Nederland
Postbus 925
3700 AX Zeist
030 - 69 37 700
info [at] vogelbescherming.nl

Zonder voorafgaande toestemming kunt u geen informatie overnemen van deze website. Voor toestemming wendt men zich tot het Servicecentrum van Vogelbescherming.

Alle door Vogelbescherming geplaatste foto's op deze website voldoen aan de door Vogelbescherming gehanteerde criteria voor verantwoorde vogelfotografie. Lees er hier meer over.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website wordt aangeboden. Ook aanvaardt Vogelbescherming Nederland geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze informatie.

Bouw website

Aan Zee, Erasmusweg 19, 2202 CA Noordwijk aan Zee, welkom@aanzee.nl

Vormgeving

Jungle Minds, Grasweg 79, 1031 HX Amsterdam, info@jungleminds.nl

Vogelgids

Beleef de Lente

Leveren en plaatsen webcams: Enting Films en HWC Hardware Connect.

Streaming & recording: Jet-Stream, Groningen, info@jet-stream.com

Fotografie