Navigatie overslaan
Grutto / John Stijnman

Jaarverslag Vogelbescherming

Vogelbescherming publiceert elk jaar een Jaarverslag, bestaande uit het Bestuursverslag en de Jaarrekening. U vindt daarin ook het Jaarverslag van onze Raad van Toezicht. We publiceren daarnaast ook een Impactverslag. Aan de hand van vooral interviews geven we inzicht in de resultaten die we hebben gehaald en welke impact we daarmee bereiken.

Download jaarverslagen 2013-2022 (pdf)