Navigatie overslaan
noordse stern/ Shutterstock

Onze visie en speerpunten

Vogelbescherming Nederland werkt aan de bescherming van vogels en natuur, van de achtertuin tot Afrika. Overal waar vogels voorkomen, is Vogelbescherming actief: in steden met vogelvriendelijke tuinen, op het platteland, in belangrijke vogelgebieden en wereldwijd via partners zoals BirdLife International. Door partuclieren, boeren, vrijwilligers, bedrijven en instellingen te verbinden, streven we naar een grotere impact op het gebied van vogel- en natuurbescherming. Samen kunnen we meer bereiken.

Missie

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Visie

Vogelbescherming wil een wereld met een rijke verscheidenheid aan vogels en natuur, waar mensen van genieten en zich voor inzetten.

Speerpunten

Het gaat niet goed met veel vogelsoorten en de natuur op de planeet waarvan we allemaal afhankelijk zijn. Heel veel mensen maken zich daar terecht zorgen over en willen daar wat aan doen. Dat is de basis voor ons werk. Meer weten over onze aanpak (download pdf)?

grutto/ Jelle de Jong

Een natuurlijk platteland

Een natuurrijk platteland Boerenlandvogels verdwijnen in hoog tempo uit Nederland door de intensieve landbouw. Daarom willen we weide- en akkervogelgebieden waar boerenlandvogels nog wel overleven veiligstellen. Ook werken we aan een landbouwsysteem waar boeren zich inzetten voor de natuur en de vogels op hun land én een fatsoenlijk inkomen verdienen.

Over boerenlandvogels

scholekster/ Shutterstock

Natte topnatuur voor vogels

Ons land is wereldwijd belangrijk voor miljoenen vogels door zijn waterrijke gebieden. zoals de Waddenzee, de Delta, het IJsselmeer en moerassen. Vogelbescherming zet zich in voor de bescherming en het verbeteren van
deze gebieden die te lijden hebben onder tal van bedreigingen.

Over natte natuur voor vogels

Vogels in stad en dorp

Vogelbescherming komt op voor vogels en natuur in stad en dorp. We werken daarbij samen met gemeenten, bouwers en bedrijven om gebouwen en parken aantrekkelijk te maken voor vogels en voor bijen en vlinders. En we helpen
mensen hun tuin vogelvriendelijk te maken.

Over vogels in de stad

Kleine flamingo / Shutterstock

Grenzeloze natuurbescherming

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Samen met onze ruim 120 Partners van BirdLife International werken we aan structurele oplossingen om dat te stoppen.

Over internationale vogelbescherming

Groene vrijwilliger

Actieve samenleving voor vogels en natuur

De basis voor ons werk is de betrokkenheid van mensen bij vogels en natuur. Vogelbescherming wil daarom veel mensen bereiken en ze inspireren om op verschillende manieren mee te doen met vogels beschermen.

Ook meehelpen?

Video in nieuw venster openen

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws