Navigatie overslaan
Award natuurinclusief 2023 Alle berichten

Inschrijving Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2023 geopend

Geplaatst op 1 mei 2023

Vogelbescherming Nederland is op zoek naar het meest inspirerende natuurinclusieve project of ontwerp van de laatste twee jaar. De inschrijving voor deelname is vanaf vandaag geopend.

Met deze prijs wil Vogelbescherming Nederland ontwerpen en projecten onderscheiden, waarin natuurinclusiviteit aantoonbaar een belangrijke rol heeft gespeeld. De inzendingen moeten rekening houden met de behoeften van alle gebruikers van de stedelijke omgeving: mens én dier. Architecten, (omgevings)ontwerpers/inrichters, projectontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties die een dergelijk project te hebben gerealiseerd, kunnen zich de komende maanden inschrijven als deelnemer aan de competitie. De prijs wordt een keer in de twee jaar uitgereikt.

Jury en criteria

Dit najaar buigt een onafhankelijke jury van kenners uit het werkveld zich over de natuurinclusieve kwaliteiten van de ontvangen inzendingen. Dat gebeurt aan de hand van een achttal criteria, die tevens als voorwaarden gelden voor deelname. Zo moeten de projecten bijvoorbeeld innovatief zijn en een concrete, kwalitatieve bijdrage hebben geleverd aan de lokale biodiversiteit. Ook moeten ze herhaalbaar zijn en als voorbeeld voor anderen kunnen fungeren. Natuurlijk let de jury op de waarde die een project heeft ten opzichte van de leefomgeving, het klimaat en biodiversiteit. De jury van de Award natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen wordt binnenkort bekend gemaakt.

Dakenstroom Awardwinnaar 2021 Dakenstroom Awardwinnaar 2021

Winnaar Award 2021

In 2021 werd de award gewonnen door het project ‘Dakenstroom’ in Kaatsheuvel, het renovatieproject van de huurwoningen van woningbouwcorporatie Casade. In dit project werd grootschalige renovatie van met name de daken van de huurhuizen uitgevoerd waarmee een bijdrage wordt geleverd aan verduurzaming en vergroening op een relatief goedkope en eenvoudige toepasbare manier. Vooral het feit dat groen en duurzaam hiermee voor iedereen toegankelijk wordt van de vakjury van vorig jaar een grote plus.

Informatie en aanmelden

Aanmelden van een project voor de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2023 kan via Bouwnatuurinclusief.nl/award. De inschrijving is geopend tot 1 oktober.

De Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2023 is een initiatief van Vogelbescherming Nederland.

Vogels in de stad

Vogels zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het stedelijk groen; ook gezond voor mensen.

Doe iets voor de vogels in de stad

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl