Nationale Postcode Loterij

Vijftig procent van de bruto-opbrengst van de Nationale Postcode Loterij is bestemd voor projecten in de samenleving. Bijna honderd goede doelen ontvangen in 2016 een recordbedrag van ruim 328 miljoen euro. Dat is mogelijk dankzij de 2,7 miljoen trouwe deelnemers: van ieder lot gaat de helft naar het goede doel. Vogelbescherming ontving haar jaarlijkse bijdrage van 1,8 miljoen euro.

Hartelijk bedankt!

Jaarlijks ontvangt Vogelbescherming een forse financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Alle deelnemers die dit mogelijk maken: hartelijk bedankt!

Wilt u ook meespelen?

Wilt u ook meespelen met Nationale Postcode Loterij? U steunt dan ons werk én dat van organisaties zoals UNICEF, Voedselbanken Nederland, het Wereld Natuur Fonds, Amnesty International, Natuurmonumenten, Artsen zonder Grenzen en vele andere organisaties. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 4,7 miljard euro aan mens en natuur gegeven. Uw geld is dus goed besteed en u maakt elke maand kans op kleine en grote prijzen. Interesse?

De loterij is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 uur en 21.00 uur op het telefoonnummer 0900- 300 1500 (50 cent per gesprek).

Nationale Postcode Loterij

Met steun van de Nationale Postcode Loterij

PolderPracht Terschelling

De Nationale Postcode Loterij steunt PolderPracht Terschelling met 2,3 miljoen euro. Met het geld kan 40% van de Terschellinger polder natuurpolder worden: rijke natuur gecreëerd die aantrekkelijk is voor weidevogels. Tegelijkertijd breidt de Terschellinger Kaasmakerij haar assortiment natuurproducten uit en wordt de polder een bloemrijke trekpleister voor toeristen.

Natuurherstel Haringvliet

Vogelbescherming herstelt met zes natuurorganisaties het oer-Hollandse getijdenlandschap in het Haringvliet. Zo ontstaat op de grens van rivier en zee een prachtig natuurgebied en toeristische trekpleister waar iconen als visarend, steur, bruinvis en witsnuitdolfijn zich kunnen vestigen. Dit project is mogelijk omdat de Nationale Postcode Loterij 13,5 miljoen euro uit het Droomfonds beschikbaar heeft gesteld.

Living on the Edge

Eén van de projecten waar de Nationale Postcode Loterij speciaal ondersteuning aan gaf is het project Living on the Edge. De bijna 3 miljoen euro betekende een doorbraak voor trekvogels in de Sahel en een grote stap voor de natuurbescherming in dit deel van Afrika. Miljoenen trekvogels uit Europa zijn voor hun overwintering afhankelijk van de Sahel-zone. Lees hier het eindrapport van dit succesvolle project.

Klimaatcampagne HIER

De Nationale Postcode Loterij heeft veel geld uitgetrokken voor de strijd tegen klimaatverandering. In 2008 kreeg HIER, de coalitie van ruim 40 goede doelen die zich inzetten voor bewustwording rondom klimaatverandering 9,1 miljoen euro. In totaal zijn hiermee 33 projecten uitgevoerd, zowel in Nederland als daarbuiten. Vogelbescherming realiseerde met haar Indonesische BirdLife partner, Burung Indonesia een project voor het behoud van tropisch bos.