Navigatie overslaan
Goed Geld Gala 2020

Samen met de Postcode Loterij maken we het verschil

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige, gezonde en groene wereld. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk.

Bij de Postcode Loterij vormt je postcode je lotnummer. Daardoor win je samen met je buren. Inmiddels spelen 3 miljoen deelnemers mee met de loterij. Deelnemers maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen en steunen met minimaal 40 procent van de lotprijs jaarlijks 168 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 7,3 miljard euro aan mens en natuur geschonken. Vogelbescherming Nederland en vele andere organisaties ontvangen elk jaar steun.

De Postcode Loterij en de VriendenLoterij vormen de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen. Deze loterijen zijn als Nederlandse traditie opgenomen op de lijst Inventaris Immaterieel Erfgoed (UNESCO). Het format van de Postcode Loterij is ook actief in Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland en Noorwegen. De Goede Doelen Loterijen samen met de loterijen in deze landen zijn de derde grootste private geldgever aan goede doelen ter wereld. 

Goed Geld Gala 2020 Goed Geld Gala 2020

Vogelbescherming verrast met extra ondersteuning voor weidevogels

Op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap ontvingen dit jaar veel meer organisaties een schenking: Vogelbescherming kreeg 1 miljoen euro om door de ontwikkeling en inzet van duurzame bedrijfsmodellen, in samenwerking met boeren, de Nederlandse weidevogels te beschermen.

Projecten dankzij de Nationale Postcode Loterij mogelijk gemaakt:

Groene vrijwilliger een gouden investering (2020)

Om een duurzaam verschil te maken moeten we de condities voor herstel van de biodiversiteit en het landschap verbeteren in heel het land; niet alleen in beschermde natuurgebieden. De oorzaak voor de achteruitgang van biodiversiteit ligt immers in belangrijke mate buiten de natuurgebieden. Zo’n grootschalige verbetering kan alleen worden bereikt met de inzet van lokale vrijwilligers. We kunnen niet zonder hun steun als we onze impact op het herstel van biodiversiteit willen vergroten.

Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, de Natuur en Milieufederaties, IVN Natuureducatie en SoortenNL ontvangen een schenking van 1,7 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij voor hun project: Groene vrijwilliger een gouden investering

Holwerd aan Zee Holwerd aan Zee

Holwerd aan Zee (2019)

Postcode Loterij schenkt 15 miljoen euro aan Vogelbescherming en de Waddenvereniging voor het baanbrekende project ‘Holwerd aan Zee’, waar de Waddenzee met het Friese achterland wordt verbonden dankzij een opening in de dijk. Ook Natuur&Milieu en Stichting De Noordzee kunnen rekenen op een schenking voor een uniek project: met 8,5 miljoen euro van de Loterij kunnen zij levende riffen creëren aan de voet van windmolens op zee. Een keerpunt voor de onderwaternatuur in deze windparken in onze Noordzee.

Bird Bees and Business (2018)

'Birds, Bees and Business’, dat is het motto waaronder ontwikkelings­organisatie ICCO en Vogelbescherming aan de slag gaan met natuurherstel én betere inkomens voor vrouwen in Burkina Faso. Tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcodeloterij in 2018 werd bekend dat de loterij dit gezamenlijke project met ruim 2,8 miljoen euro mogelijk gaat maken.
Met een bijzondere aanpak, die natuurherstel combineert met economische ontwikkeling, kan de lokale bevolking een duurzaam inkomen opbouwen, krijgt de biodiversiteit de kans zich te herstellen en ontstaat een omgeving waar trekvogels in de winter een rustplaats met voldoende voedsel vinden. De sleutel daarvoor is de sheanoot.

Meer IJsselmeer (2017)

Op het Goed Geld Gala 2017 ontving Vogelbescherming van de Postcode Loterij voor het extra project Meer IJsselmeer een extra bijdrage van 1,7 miljoen euro. Hiermee wil Vogelbescherming bij Tacozijl en De Nes verbetering aanbrengen aan de IJsselmeeroevers en het creëren van een visverbinding naar het achterland. Hier profiteren niet alleen de vissen van, ook vogels krijgen er leefgebied bij.

Natuurherstel Haringvliet (2015)

Vogelbescherming herstelt met zes natuurorganisaties het oer-Hollandse getijdenlandschap in het Haringvliet. Zo ontstaat op de grens van rivier en zee een prachtig natuurgebied en toeristische trekpleister waar iconen als visarend, steur, bruinvis en witsnuitdolfijn zich kunnen vestigen. Dit project is mogelijk omdat de Nationale Postcode Loterij 13,5 miljoen euro uit het Droomfonds beschikbaar heeft gesteld.

PolderPracht Terschelling (2014)

De Nationale Postcode Loterij steunt PolderPracht Terschelling met 2,3 miljoen euro. Met het geld kan 40% van de Terschellinger polder natuurpolder worden: rijke natuur gecreëerd die aantrekkelijk is voor weidevogels. Tegelijkertijd breidt de Terschellinger Kaasmakerij haar assortiment natuurproducten uit en wordt de polder een bloemrijke trekpleister voor toeristen.

Living on the Edge

Eén van de projecten waar de Nationale Postcode Loterij speciaal ondersteuning aan gaf is het project Living on the Edge. De bijna 3 miljoen euro betekende een doorbraak voor trekvogels in de Sahel en een grote stap voor de natuurbescherming in dit deel van Afrika. Miljoenen trekvogels uit Europa zijn voor hun overwintering afhankelijk van de Sahel-zone. Lees hier het eindrapport van dit succesvolle project.