Nationale Postcode Loterij

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala in Carre maakte de Postcode Loterij bekend dat de opbrengst in 2016 ruim 682 miljoen euro bedroeg. Dat betekent dat 341 miljoen euro rechtstreeks naar 110 goede doelen gaat. De loterij heeft sinds 1989 ruim vijf miljard euro geschonken aan het goede doel.

Dat is mogelijk dankzij de ruim 2,8 miljoen trouwe deelnemers: van ieder lot gaat de helft naar het goede doel. De Postcode Loterij steunt sinds 1996 ook Vogelbescherming, de jaarlijkse bijdrage van 1,8 miljoen euro vormt een onmisbare bijdrage voor vogel en natuurbescherming.

Hartelijk bedankt!

Jaarlijks ontvangt Vogelbescherming een forse financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Alle deelnemers die dit mogelijk maken: hartelijk bedankt!

Henk Scheffer (voorzitter Vogelbescherming), Michiel Verboven (Managing Director Nationale Postcodeloterij) en Fred Wouters (directeur Vogelbescherming) / Roy Beusker Fotografie

Met steun van de Nationale Postcode Loterij

PolderPracht Terschelling

De Nationale Postcode Loterij steunt PolderPracht Terschelling met 2,3 miljoen euro. Met het geld kan 40% van de Terschellinger polder natuurpolder worden: rijke natuur gecreëerd die aantrekkelijk is voor weidevogels. Tegelijkertijd breidt de Terschellinger Kaasmakerij haar assortiment natuurproducten uit en wordt de polder een bloemrijke trekpleister voor toeristen.

Natuurherstel Haringvliet

Vogelbescherming herstelt met zes natuurorganisaties het oer-Hollandse getijdenlandschap in het Haringvliet. Zo ontstaat op de grens van rivier en zee een prachtig natuurgebied en toeristische trekpleister waar iconen als visarend, steur, bruinvis en witsnuitdolfijn zich kunnen vestigen. Dit project is mogelijk omdat de Nationale Postcode Loterij 13,5 miljoen euro uit het Droomfonds beschikbaar heeft gesteld.

Living on the Edge

Eén van de projecten waar de Nationale Postcode Loterij speciaal ondersteuning aan gaf is het project Living on the Edge. De bijna 3 miljoen euro betekende een doorbraak voor trekvogels in de Sahel en een grote stap voor de natuurbescherming in dit deel van Afrika. Miljoenen trekvogels uit Europa zijn voor hun overwintering afhankelijk van de Sahel-zone. Lees hier het eindrapport van dit succesvolle project.

Klimaatcampagne HIER

De Nationale Postcode Loterij heeft veel geld uitgetrokken voor de strijd tegen klimaatverandering. In 2008 kreeg HIER, de coalitie van ruim 40 goede doelen die zich inzetten voor bewustwording rondom klimaatverandering 9,1 miljoen euro. In totaal zijn hiermee 33 projecten uitgevoerd, zowel in Nederland als daarbuiten. Vogelbescherming realiseerde met haar Indonesische BirdLife partner, Burung Indonesia een project voor het behoud van tropisch bos.

Meer IJsselmeer

Op het GoedGeldGala van 6 februari ontving Vogelbescherming van de Postcode Loterij voor het extra project Meer IJsselmeer een extra bijdrage van 1,7 miljoen euro. Hiermee wil Vogelbescherming bij Tacozijl en De Nes verbetering aanbrengen aan de IJsselmeeroevers en het creëren van een visverbinding naar het achterland. Hier profiteren niet alleen de vissen van, ook vogels krijgen er leefgebied bij.