Navigatie overslaan
Goed Geld Gala 2020

Nationale Postcode Loterij

Ook dit jaar zijn er tijdens het Goed Geld Gala in Carré schenkingen gedaan aan goede doelen op het gebied van mens en natuur. De schenkingen worden gedaan dankzij de 3 miljoen trouwe deelnemers van de Postcode Loterij.
 

De Postcode Loterij schenkt een recordbedrag van ruim 376 miljoen euro aan goede doelen op het gebied van mens en natuur

Tijdens het jaarlijkse evenement in Amsterdam maakte de loterij bekend dat ze dit jaar maar liefst 376.584.531,- miljoen euro kan verdelen onder 123 organisaties. Dit jaar krijgen daarnaast nog eens 18 organisaties een eenmalige schenking. Dit fantastisch bedrag kan worden gedaan dankzij de 3 miljoen deelnemers van de Postcode Loterij.

Goed Geld Gala 2020

Vogelbescherming verrast met extra ondersteuning voor weidevogels

Op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap ontvingen dit jaar veel meer organisaties een schenking: Vogelbescherming kreeg 1 miljoen euro om door de ontwikkeling en inzet van duurzame bedrijfsmodellen, in samenwerking met boeren, de Nederlandse weidevogels te beschermen.

De Postcode Loterij steunt sinds 1996 ook Vogelbescherming, de jaarlijkse bijdrage van 1,8 miljoen euro vormt een onmisbare bijdrage voor vogel en natuurbescherming.

Vogelbescherming is verheugd dat het Wereld Natuur Fonds (WNF), African Parks en Peace Parks een schenking van 16,9 miljoen euro uit het Droomfonds van de Postcode Loterij voor het project Onbegrensd door Afrika ontvangen. Want door klimaatverandering en menselijk handelen dreigt het unieke natuurgebied Kavango Zambezi in zuidelijk Afrika voorgoed verloren te gaan, met desastreuze gevolgen voor mens en dier.

Ook was er veel aandacht voor herstel van biodiversiteit. Verschillende organisaties kregen een bijdrage voor een project dat is gericht op het herstel van de biodiversiteit. Zo ontvangt Natuurmonumenten een bijdrage van 1,79 miljoen euro om aan de slag te gaan met het Naardermeer en werden ook Deltaplan Biodiversiteit, IUCN NL en SoortenNL verrast met een bijdrage voor het herstel van Nederlandse biodiversiteit.

Projecten dankzij de Nationale Postcode Loterij mogelijk gemaakt:

Beeld Holwerd aan Zee

Holwerd aan Zee (2019)

Postcode Loterij schenkt 15 miljoen euro aan Vogelbescherming en de Waddenvereniging voor het baanbrekende project ‘Holwerd aan Zee’, waar de Waddenzee met het Friese achterland wordt verbonden dankzij een opening in de dijk. Ook Natuur&Milieu en Stichting De Noordzee kunnen rekenen op een schenking voor een uniek project: met 8,5 miljoen euro van de Loterij kunnen zij levende riffen creëren aan de voet van windmolens op zee. Een keerpunt voor de onderwaternatuur in deze windparken in onze Noordzee.

Bird Bees and Business (2018)

'Birds, Bees and Business’, dat is het motto waaronder ontwikkelingsorganisatie ICCO en Vogelbescherming aan de slag gaan met natuurherstel én betere inkomens voor vrouwen in Burkina Faso. Tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcodeloterij in 2018 werd bekend dat de loterij dit gezamenlijke project met ruim 2,8 miljoen euro mogelijk gaat maken.
Met een bijzondere aanpak, die natuurherstel combineert met economische ontwikkeling, kan de lokale bevolking een duurzaam inkomen opbouwen, krijgt de biodiversiteit de kans zich te herstellen en ontstaat een omgeving waar trekvogels in de winter een rustplaats met voldoende voedsel vinden. De sleutel daarvoor is de sheanoot. Lees meer

Meer IJsselmeer (2017)

Op het Goed Geld Gala 2017 ontving Vogelbescherming van de Postcode Loterij voor het extra project Meer IJsselmeer een extra bijdrage van 1,7 miljoen euro. Hiermee wil Vogelbescherming bij Tacozijl en De Nes verbetering aanbrengen aan de IJsselmeeroevers en het creëren van een visverbinding naar het achterland. Hier profiteren niet alleen de vissen van, ook vogels krijgen er leefgebied bij.

Natuurherstel Haringvliet (2015)

Vogelbescherming herstelt met zes natuurorganisaties het oer-Hollandse getijdenlandschap in het Haringvliet. Zo ontstaat op de grens van rivier en zee een prachtig natuurgebied en toeristische trekpleister waar iconen als visarend, steur, bruinvis en witsnuitdolfijn zich kunnen vestigen. Dit project is mogelijk omdat de Nationale Postcode Loterij 13,5 miljoen euro uit het Droomfonds beschikbaar heeft gesteld.

PolderPracht Terschelling (2014)

De Nationale Postcode Loterij steunt PolderPracht Terschelling met 2,3 miljoen euro. Met het geld kan 40% van de Terschellinger polder natuurpolder worden: rijke natuur gecreëerd die aantrekkelijk is voor weidevogels. Tegelijkertijd breidt de Terschellinger Kaasmakerij haar assortiment natuurproducten uit en wordt de polder een bloemrijke trekpleister voor toeristen.

Living on the Edge

Eén van de projecten waar de Nationale Postcode Loterij speciaal ondersteuning aan gaf is het project Living on the Edge. De bijna 3 miljoen euro betekende een doorbraak voor trekvogels in de Sahel en een grote stap voor de natuurbescherming in dit deel van Afrika. Miljoenen trekvogels uit Europa zijn voor hun overwintering afhankelijk van de Sahel-zone. Lees hier het eindrapport van dit succesvolle project.