Nationale Postcode Loterij

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala in Carre maakte de Postcode Loterij bekend dat ze extra steun geeft aan organisaties die werken aan het tegengaan van klimaatverandering en het beschermen en herstellen van natuur. Maar liefst 51 miljoen euro extra! Het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace werden verrast met een extra bijdrage van 2 miljoen euro om het bedreigde Amazonegebied in Brazilië verder te kunnen beschermen. Urgenda kreeg een extra bijdrage van ruim 1,6 miljoen euro om klimaatzaken wereldwijd te ondersteunen. Ook onder meer Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging, FSC, Natuur- en Milieufederaties en Peace Parks Foundation kunnen rekenen op extra bijdragen.

Miljoenen uit Droomfonds versterken Noordzee- en Waddennatuur 

Eerder deze maand werd bekend dat de Postcode Loterij 15 miljoen euro schenkt aan de Vogelbescherming en de Waddenvereniging voor het baanbrekende project ‘Holwerd aan Zee’, waar de Waddenzee met het Friese achterland wordt verbonden dankzij een opening in de dijk. Ook Natuur&Milieu en Stichting De Noordzee kunnen rekenen op een schenking voor een uniek project: met 8,5 miljoen euro van de Loterij kunnen zij levende riffen creëren aan de voet van windmolens op zee. Een keerpunt voor de onderwaternatuur in deze windparken in onze Noordzee.

De schenkingen worden gedaan dankzij de 3 miljoen trouwe deelnemers van de Postcode Loterij. De helft van de inleg van deelnemers aan de Postcode Loterij gaat naar goede doelen op het gebied van mens en natuur. De 370,6 miljoen euro die de Postcode Loterij dit jaar doneert aan goede doelen is verdeeld over 117 organisaties.

De Postcode Loterij steunt sinds 1996 ook Vogelbescherming, de jaarlijkse bijdrage van 1,8 miljoen euro vormt een onmisbare bijdrage voor vogel en natuurbescherming.

Projecten dankzij de Nationale Postcode Loterij mogelijk gemaakt:

Bird Bees and Business (2018)

'Birds, Bees and Business’, dat is het motto waaronder ontwikkelingsorganisatie ICCO en Vogelbescherming aan de slag gaan met natuurherstel én betere inkomens voor vrouwen in Burkina Faso. Tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcodeloterij in 2018 werd bekend dat de loterij dit gezamenlijke project met ruim 2,8 miljoen euro mogelijk gaat maken.

Met een bijzondere aanpak, die natuurherstel combineert met economische ontwikkeling, kan de lokale bevolking een duurzaam inkomen opbouwen, krijgt de biodiversiteit de kans zich te herstellen en ontstaat een omgeving waar trekvogels in de winter een rustplaats met voldoende voedsel vinden. De sleutel daarvoor is de sheanoot. Lees meer

Meer IJsselmeer (2017)

Op het Goed Geld Gala 2017 ontving Vogelbescherming van de Postcode Loterij voor het extra project Meer IJsselmeer een extra bijdrage van 1,7 miljoen euro. Hiermee wil Vogelbescherming bij Tacozijl en De Nes verbetering aanbrengen aan de IJsselmeeroevers en het creëren van een visverbinding naar het achterland. Hier profiteren niet alleen de vissen van, ook vogels krijgen er leefgebied bij.

Natuurherstel Haringvliet (2015)

Vogelbescherming herstelt met zes natuurorganisaties het oer-Hollandse getijdenlandschap in het Haringvliet. Zo ontstaat op de grens van rivier en zee een prachtig natuurgebied en toeristische trekpleister waar iconen als visarend, steur, bruinvis en witsnuitdolfijn zich kunnen vestigen. Dit project is mogelijk omdat de Nationale Postcode Loterij 13,5 miljoen euro uit het Droomfonds beschikbaar heeft gesteld.

PolderPracht Terschelling (2014)

De Nationale Postcode Loterij steunt PolderPracht Terschelling met 2,3 miljoen euro. Met het geld kan 40% van de Terschellinger polder natuurpolder worden: rijke natuur gecreëerd die aantrekkelijk is voor weidevogels. Tegelijkertijd breidt de Terschellinger Kaasmakerij haar assortiment natuurproducten uit en wordt de polder een bloemrijke trekpleister voor toeristen.

Living on the Edge

Eén van de projecten waar de Nationale Postcode Loterij speciaal ondersteuning aan gaf is het project Living on the Edge. De bijna 3 miljoen euro betekende een doorbraak voor trekvogels in de Sahel en een grote stap voor de natuurbescherming in dit deel van Afrika. Miljoenen trekvogels uit Europa zijn voor hun overwintering afhankelijk van de Sahel-zone. Lees hier het eindrapport van dit succesvolle project.

Klimaatcampagne HIER (2008)

De Nationale Postcode Loterij heeft veel geld uitgetrokken voor de strijd tegen klimaatverandering. In 2008 kreeg HIER, de coalitie van ruim 40 goede doelen die zich inzetten voor bewustwording rondom klimaatverandering 9,1 miljoen euro. In totaal zijn hiermee 33 projecten uitgevoerd, zowel in Nederland als daarbuiten. Vogelbescherming realiseerde met haar Indonesische BirdLife partner, Burung Indonesiaeen project voor het behoud van tropisch bos.

Gerelateerde items