IJsvogelfonds: steun voor lokale innovatieve projecten

Vogelbescherming Nederland en de Nationale Postcode Loterij ondersteunen vogelwerkgroepen en andere gepassioneerde natuurliefhebbers bij het realiseren van goede initiatieven om vogels te beschermen. Want vogels beschermen dat kunnen wij niet alleen, dat doen we met hulp van mensen met een passie voor vogels. Dankzij de steun van de Postcode Loterij is in 2011 het IJsvogelfonds opgericht.

Oproep aan vogelwerkgroepen

Vogelbescherming nodigt alle vogelwerkgroepen uit om innovatieve projecten in te dienen bij het IJsvogelfonds. Twee maal per jaar maakt het fonds bekend welke projecten gehonoreerd worden. De eerstvolgende deadline is 15 oktober 2016. Zie hier voor het reglement (pdf) en deelnameformulier (doc) van het IJsvogelfonds en richtlijnen voor de projectvoorstellen.

"Wat een prachtig bedrag dat jullie kunnen sponsoren, we zijn er erg blij mee, nu hebben we genoeg geld om het te laten drukken." Dick Dekker, Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland.

"We zijn ontzettend blij met het geld voor ons project. Nu gaan we starten met de aanleg". Alex Visser, Vogelwerkgroep Eibergen.

Toekenningen innovatieve projecten bekend

In oktober 2015 werd financiële steun uit het IJsvogelfonds aan de volgende innovatieve en inspirerende projecten toegekend:

Huiszwaluwtil Zwolle

Met de bijdrage van het IJsvogelfonds gaat de Stichting Avifauna Zwolle een Huiszwaluwtil plaatsen bij één van de zogenaamde wijkboerderijen in de stad. Hopelijk is dit een opmaat tot meerdere tillen in andere wijken van Zwolle.
Financiële bijdrage: € 850

Huiszwaluwtil Eindhoven

Ook in Eindhoven krijgen de lokale Huiszwaluwen hulp: de Stichting Stadsnatuur Eindhoven richt in de wijk Acht een Huiszwaluwtil op, om de huidige kwijnende populatie in dit stadsdeel te ondersteunen. Daar zit van oudsher namelijk de kern van de plaatselijk populatie, die echter dreigt te verdwijnen.
Financiële bijdrage: € 900

Realisatie Oeverzwaluwenwand te Leiderdorp

De Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude wil zorgen voor meer en permanente broedgelegenheid voor de Oeverzwaluw, naast een al bestaande wand. Het jaarlijkse onderhoud is echter een tijdrovende bezigheid. Daarom bouwt men een wand met daarachter ‘nestkasten’ zodat nestgaten makkelijk schoon te maken zijn.
Financiële bijdrage: € 1.500

Upgrade IJsvogelwanden omgeving Kockengen

De afgelopen jaren zijn er een drietal IJsvogelwanden aangelegd in de omgeving van Kockengen. In de goede IJsvogeljaren weten de vogeltjes de wanden te vinden en er is ook meerdere malen gebroed. De IJsvogelwanden zijn echter toe aan groot onderhoud en met dit project wil de Natuurgroep Kockengen de wanden herstellen en tegelijkertijd kennis/ ervaring opdoen met het beheer van IJsvogelwanden.
Financiële bijdrage: € 975

Duurzame nestruimte voor de gierzwaluw

In 2004-2005 zijn door de Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk ongeveer 100 Gierzwaluwkasten opgehangen in de gemeente Oisterwijk. Deze kasten worden regelmatig geïnventariseerd en gecontroleerd en afgelopen jaar bleek dat een groot deel van de kasten aan vervanging toe is. Ze gaan een deel van de oude en versleten gierzwaluwkasten vervangen door een duurzaam model.
Financiële bijdrage: € 500

Informatieborden voor drijvende eilanden DWL terrein

Op het voormalige drinkwaterterrein van DWL in Rotterdam-Zuid zullen vijf eilanden worden aangelegd die de verschillende getijdenlandschappen zullen tonen. Een eerste pilot-eiland heeft veel enthousiasme veroorzaakt bij bewoners en de watervogels. Deze aanvraag is specifiek gericht op vijf informatieborden waarop bezoekers kunnen zie welke planten en dieren er op de eilanden leven.
Financiële bijdrage: € 2.000

DVD-box 'Vogels van het Noorderplantsoen'

Hilco Jansma heeft een natuurfilm gemaakt over het Noorderplantsoen in Groningen (zie hier: https://www.youtube.com/watch?v=8DNwqaWGozM). De film toont het bewogen leven van een paar Waterhoentjes dat hun jongen groot probeert te brengen te midden van de bewoners en bezoekers van het park. Door juist de mensen de natuur voor hun deur te laten zien, hoop Hilco ze voor de natuur te kunnen enthousiasmeren.
Financiële bijdrage: € 1.500

In april 2015 werd financiële steun uit het IJsvogelfonds aan de volgende innovatieve en inspirerende projecten toegekend:

Bijwonen internationaal Bijeneter-symposium Duitsland

In 2013 is de Werkgroep Bijeneters Nederland in het leven geroepen. Dit om meer zicht te krijgen op de verspreiding van Bijeneters in Nederland. Deze vogel kan worden gezien als een icoon van kalimaatverandering. In april 2015 werd in Duitsland een symposium gehouden over de Bijeneter.
Door samenwerking met onze buurlanden hoopt meer inzicht krijgen in de biologie van deze soort.
Financiële bijdrage: € 250

Nest- en woonruimte voor onze mussen

Vereniging Madese NatuurVrienden heeft de beschikking over een zogenaamd ‘parkgebouw’. Deze gaat men uitbreiden/aanbouwen. Een groep vogels die ook te leiden heeft van woning dan wel ruimtegebrek zijn onze Huismussen. Dit probleem zal worden aangepakt door tijdens de bouw rekening te houden met de woningnood van de mussen door nestblokken mee te in te bouwen.
Financiële bijdrage: € 349

Organisatie Overijsselse Vogelaarsdag 2015

De Vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta organiseerde deze dag in 2015. Ca. 165 actieve vrijwilligers uit Overijssel kwamen bij elkaar om te luisteren naar lezingen en presentaties over het onderzoeken, waarnemen, inventariseren en beschermen van vogels, specifiek in de provincie. Bijkomend doel was de onderlinge contacten in Overijssel te bevorderen.
Financiële bijdrage: € 500

Zelfgebouwde Huiszwaluwtil

In de nieuwbouw van Lent bevindt zich de enige Huiszwaluwkolonie binnen de gemeente Nijmegen; met 141 bewoonde nesten in 2014 is het veruit de grootste kolonie in de wijde omtrek. Niet alle
bewoners zijn echter blij met de zwaluwnesten aan hun woningen. Om de ‘overlast’ mogelijk te verlichten wil de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen een Huiszwaluwtil plaatsen.
Financiële bijdrage: € 2.680

Eilandjes voor Geoorde Futen, Kokmeeuwen en Visdieven

De Emerput is een plas bij Breda, waar tot voor kort een kolonie Kokmeeuwen broedde. En onder de bescherming van de Kokmeeuwen kwamen er Geoorde Futen broeden. De Kokmeeuwen verdwenen, maar bleven gelukkig de Geoorde Futen. Doel van dit project van de West-Brabantse Vogelwerkgroep is het bieden van nestgelegenheid voor Kokmeeuwen (en Visdieven). Inmiddels zijn al vier eilandjes gerealiseerd.
Financiële bijdrage: € 3.500

Publicatie (vierde) stadsvogelinventarisatie van Alkmaar

Na de oprichting van de Vogelwerkgroep Alkmaar in 1983 is gelijk in het volgende voorjaar een inventarisatie van de broedvogels van Alkmaar ter hand genomen. Van de resultaten hiervan is een publicatie verschenen in 1986. Vervolgens is iedere tien jaar opnieuw een dergelijke inventarisatie uitgevoerd, ook in voorjaar van 2014. Deze laatste broedvogelkartering is in 2015 in aantrekkelijke boekvorm verschenen.
Financiële bijdrage: € 1.535

Vogelkijkwand bij Rioolzuivering Ridderkerk

Bij de wintervogeltelling in het Gorzengebied worden als vast onderdeel ook de vogels in de waterbekkens van de Rioolzuivering geteld. Telkens weer is het verbazingwekkend hoeveel vogels hier te zien zijn. Helaas zijn deze vogels nu slecht te zien. Vogelwerkgroep IJsselmonde plaatst er daarom een vogelkijkwand zodat iedereen van deze vogels kan genieten zonder deze te verstoren.
Financiële bijdrage: € 2.050

Vervanging en uitbreiding nestgelegenheid Gier- en Huiszwaluw

De IVN-Helmond - VWG De Zwaluw heeft vele nestkasten en kunstnesten voor Gierzwaluwen en Huiszwaluwen onder beheer, maar die waren al wat op leeftijd. Met deze bijdrage van het IJsvogelfonds kon men een belangrijk deel van de ‘voorraad’ vervangen door nieuwe kasten.
Financiële bijdrage: € 2250,-

Een vinger aan de pols van de Scholekster

Doel van dit project van de Sovon- Scholeksterwerkgroep is om te begrijpen wat de belangrijkste oorzaken zijn van de dramatische achteruitgang van de Scholeksters, o.a. door onderzoek aan geringde vogels. Dit zal resulteren in voorstellen voor concrete beschermingsmaatregelen, die de achteruitgang van de Scholeksters zullen stoppen en mogelijk zelfs kunnen leiden tot het herstel van de populatie.
Financiële bijdrage: € 2.275

Habitatverbetering voor Grauwe Klauwier en Geelgors

Door verbetering van het habitat op twee plaatsen in het Gooi, door Vrijwilligers van Vogelwerkgroep Het Gooi e.o., wordt gelegenheid geschapen zodat verdwenen broedvogels als Grauwe Klauwier en Geelgors er weer kunnen terugkeren. Er wordt daartoe een halfopen landschap gecreëerd met een afwisseling van meidoorns en hondsrozen langs een ruig grasland complex
Financiële bijdrage: € 3.500

Downloads

Gerelateerde items