Navigatie overslaan
Slechtvalk / Shutterstock

Wat hebben stadsvogels nodig

In Nederland komen 20 soorten typische stadsvogels voor. Je komt ze niet alleen tegen in de parken, maar ook in binnensteden, op bedrijventerreinen en in buitenwijken. Door het verdwijnen van nestplekken en groene ruimte gaat de populatie stadsvogels echter achteruit.

Een plek om te wonen

Stadvogels als huismus, gierzwaluw, huiszwaluw, kauw en spreeuw zoeken nestplekken in de hoekjes, gaatjes en kiertjes van onze huizen en gebouwen. Inbouwstenen zijn in trek bij deze soorten. Struikgewas en bomen zijn belangrijk als broedplek voor soorten als merel, roodborst en de Turkse tortel. Ook gevelbegroeiing, zoals klimop, is een prima nestlocatie. Kool- en pimpelmezen zijn van oorsprong holenbroeders. Als geschikte bomen met holen ontbreken kun je ze helpen met nestkasten. Door renovatie van gebouwen en het bezuinigen op groen dreigen veel van dit soort broedplekken verloren te gaan. Door natuurinclusief te bouwen, blijven dit soort broedplekken behouden.

Voldoende voedsel

In de stad lijkt vaak genoeg voedsel voor vogels. Denk aan vetbollen, kruimels op terrassen en ons afval. Maar om jongen groot te brengen hebben vogels insecten nodig. Goed groen – het leefgebied van bijen, vlinders en andere insecten –  vormt dan ook de basis van het stedelijk ecosysteem.  Stadsvogels scharrelen hier hun kostje van insecten, zaden en ander voedsel bij elkaar. Goed groen bestaat uit gevarieerde en zoveel mogelijk inheemse beplanting die goed wordt beheerd, door bijvoorbeeld op het juiste moment en niet te vaak te maaien en snoeien.

Merel / Shutterstock Merel / Shutterstock

Veilige omgeving

Ruim 100 jaar geleden was de merel nog een schuwe bosvogel. Nu is deze soort niet meer weg te denken uit onze woonwijken. Ondanks dit wonderbaarlijke aanpassingsvermogen staan vogels in het stedelijk gebied ook voor uitdagingen, zoals een overdaad aan licht, geluid en vervuiling. Het is daarom belangrijk te zorgen voor een groene ruggengraat voor vogels en mensen.

Groene verbindingszones

Net als mensen leven vogels niet alleen. Een groenblauwe structuur die gebieden met elkaar verbindt langs bermen en oevers is essentieel voor gezonde vogelpopulaties. Deze structuren bestaan uit schoon water en een variatie aan gebiedseigen bomen en planten, die ecologisch worden beheerd. Parken en plantsoenen die volledig worden omsloten door bebouwing, zijn armer aan vogels dan groengebieden die in verbinding staan met andere gebieden en het buitengebied.

Voor veel stedelijke opgaves bestaan groene oplossingen, zogeheten ecosysteemdiensten. Denk aan straatbomen en multifunctionele daken.

Website Mijnvogeltuin Website Mijnvogeltuin

Groene tuinen

Alle tuinen en groene balkons samen vormen één groot natuurgebied. Iedereen kan zijn balkon of tuin natuurvriendelijk inrichten. De vogels profiteren daar van. Er zijn veel verschillende mogelijkheden. Van klimop langs een pergola tot een bessenhaag of huisvesting voor mussen onder de dakgoot. Kijk voor gratis vogelvriendelijke tuintips op www.mijnvogeltuin.nl.

Natuurinclusieve gebouwen

Door natuurinclusief te bouwen blijft op en rondom gebouwen plek voor vogels. Met eenvoudige ingrepen zijn stadsvogels al geholpen. Bijvoorbeeld door inbouwneststenen te plaatsen of door niet alle ruimtes vol te leggen met tegels. Op bouwnatuurinclusief.nl vind je als projectontwikkelaar, architect, woningcorporatie of gemeente concrete tips en inspirerende ideeën om ook natuurinclusief te bouwen.

Mijn tuin een vogelparadijs

Word jij ook zo blij van vogels in je tuin of op je balkon? Hang je wel eens een vetbolletje voor ze op? Je kunt nog meer doen. Doe de gratis Postcode Vogelcheck en ontdek welke vogels in jouw buurt leven en hoe je deze vogels kunt helpen.

Postcode Vogelcheck

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl