Navigatie overslaan
Visdief / Jouke Altenburg

Periodiek schenken

Met een periodieke schenking legt u vast dat u minimaal 5 jaar achter elkaar een vast bedrag geeft. Daarmee worden uw jaarlijkse schenkingen volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Door het belastingvoordeel kunt u méér doen voor de vogels, zonder dat het u meer kost. Uw lidmaatschap is bij de schenking inbegrepen.

Meer geven voor hetzelfde bedrag

Stel dat u bereid bent € 100 per jaar uit te geven voor de vogels, en dat u jaarlijks 37,07% inkomstenbelasting betaalt.
U legt vast dat u periodiek € 159 per jaar schenkt. Die schenking kunt u aftrekken van uw belastbaar inkomen; u betaalt daarover géén 37,07% inkomstenbelasting.
Dat scheelt u dus 37,07% van € 159 = € 59. Dit bedrag krijgt u terug van de belasting.
Zo kost uw schenking ú dus uiteindelijk € 100, terwijl er € 159 naar de vogels gaat!

Grote gevers opgelet: sinds 1 januari 2023 geldt voor de fiscale aftrekbaarheid een maximum van € 250.000,- per jaar.

Hoe verzorgt u een periodieke schenking?

Voor een schenking aan Vogelbescherming volgt u de volgende stappen, waar we u uiteraard ook graag bij helpen:

 1. Download het formulier Periodieke schenking voor Vogelbescherming (pdf)
 2. De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren. Eén voor u en één voor ons.
 3. Vul de overeenkomsten in, print en onderteken ze.
 4. Geef in de betalingsvolmacht aan hoe u wilt betalen.
 5. Stuur beide overeenkomsten en de betalingsvolmacht (zonder postzegel) naar:
  Vogelbescherming Nederland 
  Antwoordnummer 1974
  3700 WB Zeist
 6. Nadat wij de overeenkomst hebben verwerkt en ondertekend, krijgt u één exemplaar terug. Hiermee is de periodieke schenking formeel vastgelegd en zijn de vogels de komende jaren verzekerd van uw steun.

Persoonlijk contact

Hebt u geen printer, wilt u hulp bij het invullen of hebt u andere vragen? Bel dan Mirande en Angela van onze ledenadministratie op 030 693 7700 of neem hieronder contact met ons op. We helpen u graag.
Angela en Mirande

De Ledenadministratie
Neem contact met mij op

Mensen zoals u maken de wereld een fijnere plek voor miljoenen vogels.
Dank u wel!

Praktische zaken

Kosten en minimumbedrag

Aan het in orde maken van het schenkingsformulier zijn géén kosten verbonden. Wel vragen wij u vriendelijk om, vanwege de administratieve lasten, een minimumbedrag aan te houden van 50 euro per jaar.

Lidmaatschap inbegrepen

Bij het jaarlijkse bedrag van uw periodieke schenking is het lidmaatschap van Vogelbescherming inbegrepen. U blijft (of wordt) dus lid van Vogelbescherming.

Looptijd

Bij een periodieke schenking geldt een looptijd van minimaal 5 jaar. Wij adviseren om in het formulier te kiezen voor de optie ´voor onbepaalde tijd´. U kunt dan na 5 jaar nog steeds gewoon stoppen met schenken, maar besluit u om langer door te gaan dan hoeft u geen nieuwe overeenkomst af te sluiten. Wilt u na 5 jaar het bedrag verhogen of verlagen, dan is een nieuw formulier nodig. Wij helpen daar graag bij.

Overboeking

Kiest u ervoor uw schenkingen zelf over te maken, gebruik dan bankrekening NL44INGB0000656500 t.n.v. Vogelbescherming Nederland te Zeist. Vermeld hierbij dat het om een periodieke schenking gaat met uw transactie- en lidmaatschapsnummer erbij.

Belastingaangifte

Vermeld in uw belastingaangifte bij uw periodieke schenking het RSIN-nummer van Vogelbescherming: 002611077.

Ook hebt u onze ANBI-verklaring nodig. Omdat Vogelbescherming een algemeen nut beogende instelling is, komt uw schenking volledig ten goede aan de vogels.

 

Fiscaal voordeel

Ook uw losse gift kan fiscaal aftrekbaar zijn.

ontdek meer

Schenken aan meerdere goede doelen

Als uw hart uitgaat naar een periodieke schenking aan meerdere goede doelen, kunt u dat via de schenkservice verzorgen.

lees meer