Navigatie overslaan
Gierzwaluw / Ton Renniers

Ruimte voor mens en dier

Stadsvogels en vleermuizen zijn al honderden jaren afhankelijk van onze gebouwen. In de openingen en kieren in muren en daken vinden zij hun woonruimte. Maar door betere isolatie en afdichting hebben deze dieren het moeilijk gekregen. Daarom zet Vogelbescherming zich in voor natuurinclusief bouwen en ontwerpen.

Wat we doen

De afgelopen jaren zijn we volop aan de slag gegaan met natuurinclusief bouwen. Dat doen we bijvoorbeeld door samen met partners verblijfplaatsen voor vogels en vleermuizen te creëren, naast andere natuurvriendelijke maatregelen aan en om gebouwen.

Daarnaast maken we architecten, ontwikkelaars en andere professionals enthousiast voor deze manier van bouwen en ontwerpen. Want als zij allemaal vanaf de tekentafel rekening houden met planten en dieren, kunnen we echt meters maken voor de natuur. Zo werken we gestaag toe naar natuurinclusief bouwen als nieuwe norm.

Woonruimte voor vogels in Brabantse steden - B5

Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging hebben vanaf 2017 gezorgd voor een flinke uitbreiding van nest- en verblijfplekken in Noord-Brabant. Dat deden we samen met de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg, de grootste vijf Brabantse gemeenten. Vogels als de huismus, gierzwaluw, en de huiszwaluw zijn hiermee aan woonruimte geholpen, evenals verschillende vleermuissoorten als de gewone dwergvleermuis en laatvlieger.

In totaal plaatsen we meer dan 1.800 neststenen en vleermuisstenen. Vrijwilligers en professionals monitoren elk jaar de resultaten, tot zeker vijf jaar na de plaatsing. Hun waarnemingen geven inzicht hoe de voorzieningen door verschillende soorten worden gebruikt, en helpen zo om de soorten beter te beschermen.

Lees meer over het project in de vijf grote Brabantse gemeenten

Lees het verslag van de monitoring in 2021

Symposium 
Samen met de vijf grootste steden in Brabant deden we een schat aan ervaring op: met inbouwkasten, circulaire ontwerpen, groene daken, gebiedsinrichting, bewonersparticipatie en veel meer. Op 13 oktober blikten we terug en deelden we onze kennis en ervaring tijdens het symposium 'Samen bouwen aan een groene toekomst’. En we keken vooruit: hoe bieden we vanuit beleid, vastgoed, bouw, ontwerp en inrichting een antwoord op de groene uitdagingen van deze tijd? Kijk hier het symposium terug

Ruimte voor vogels en vleermuizen in onze gebouwen

Toolbox voor professionals

Veel beleidsmakers en bouwprofessionals zijn nog niet op de hoogte van de mogelijkheden van natuurinclusief bouwen. Om hen te informeren, delen we kennis en ervaring op de website bouwnatuurinclusief.nl. Hoe creëer je ruimte voor vogels en vleermuizen in daken? Welke mogelijkheden zijn er voor groene gevels? Hoe betrek je bewoners bij het vergroenen van de omgeving? Het antwoord op deze en vele andere vragen vind je in deze online toolbox, ontwikkeld door Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging. De website zit boordevol inspiratie, nieuws, tips en advies op maat, bedoeld voor architecten, woningcorporaties, gemeenten en projectontwikkelaars.

Ga naar bouwnatuurinclusief.nl en doe mee!  

Heel Brabant bouwt natuurinclusief

We deelden onze kennis en ervaring niet alleen online, maar ook in fysieke bijeenkomsten. Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging organiseerden verschillende bijeenkomsten over natuurinclusief bouwen en ontwerpen. Dat deden we samen met gemeenten, projectontwikkelaars en lokale natuurverenigingen, met steun van de provincie Noord-Brabant. Tijdens de bijeenkomsten brachten we professionals met elkaar in contact, deelden we kennis en ervaring met elkaar en lieten we tal van inspirerende voorbeelden zien.

Dakenstroom Kaatsheuvel / Unitura BV Het Award-winnende renovatieproject Dakenstroom biedt ruimte voor vogels en vleermuizen Dakenstroom Kaatsheuvel / Unitura BV

Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen

Om aandacht te vragen voor natuurinclusief bouwen en goede voorbeelden in het zonnetje te zetten, reikt Vogelbescherming Nederland de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen uit. Architecten, (omgevings)ontwerpers/inrichters, projectontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties en andere professionals en organisaties kunnen meedingen met hun project waarin natuurinclusiviteit aantoonbaar een belangrijke rol heeft gespeeld. 

Checklist Vogelvriendelijk Bouwen

De Checklist Groen Bouwen biedt hulp bij effectief 'vergroenen'. We helpen iedereen op weg die zich bezig houdt met nieuwbouw, renovatie, projectontwikkeling of planvorming. Grote partijen, maar ook particulieren met een eigen huis.

Start de checklist

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl