Navigatie overslaan
Gids Natuurinclusief Ontwikkelen Alle berichten
Gids Natuurinclusief Ontwikkelen Rob Buiter

Door Rob Buiter
Wetenschapsjournalist

Nieuw: gids Natuurinclusief Ontwikkelen

Geplaatst op 23 maart 2023

Voor projectontwikkelaars (en gemeenten) is er nu een gratis gids voor natuurinclusief ontwikkelen. De gids is praktisch van opzet en bevat checklists en stappenplannen. Natuurinclusief Ontwikkelen is een uitgave van projectontwikkelaar Synchroon, Vogelbescherming Nederland en adviesbureau Nest Natuurinclusief.

Natuurinclusief als standaard

In dorpen en steden is steeds minder ruimte voor vogels. Huizen en gebouwen zijn zó goed geïsoleerd dat plekken voor bijvoorbeeld huismus en gierzwaluw verdwijnen. Ook zijn er steeds minder struiken en planten waar vogels hun voedsel vinden, kunnen schuilen of hun nest kunnen bouwen.

Projectontwikkelaar Synchroon wil hier verandering in brengen: “Wij houden in de ontwerpfase van een nieuwe wijk rekening met de natuur, waardoor er ruimte is voor vogels en andere soorten”, aldus Henri van Dam, directeur Synchroon. “Met dit handboek willen we inspiratie bieden en laten we zien hoe leuk en eenvoudig het is om natuurinclusief te ontwikkelen en te bouwen. De natuur verdient een prominente plek in ons denken en handelen.”

Ook Timo Roeke van Vogelbescherming is blij met deze nieuwe, gratis gids: “Natuurinclusief Ontwikkelen is een laagdrempelig hulpmiddel waarmee gemeenten en ontwikkelaars bouwprojecten vogelvriendelijker kunnen maken. Dit draagt niet alleen bij aan de biodiversiteit, maar ook aan het woongenot van de bewoners.”

Woongeluk

Het natuurrijker inrichten van de Nederlandse woonwijken biedt grote kansen voor de biodiversiteit. Maar dat is niet het enige, een groene omgeving is ook van groot belang voor klimaatadaptatie, gezondheid en een prettige leefomgeving. Timo Roeke: “Uit onderzoek blijkt dat mensen in een leefomgeving rijk aan biodiversiteit niet alleen gezonder zijn, maar ook gelukkiger. Met dit handboek krijg je tips om die omgeving goed in te richten: met schuil- en nestplekken en met inheems groen. Zo hebben we niet alleen zelf een fijne plek om te wonen, maar helpen we ook de vogels, egels, vlinders en bijen.”

Stappen richting groene toekomst

Deze gids laat in elke ontwikkelfase zien welke stappen genomen kunnen worden en hoe architecten begeleid kunnen worden om zo natuurinclusief mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast bevat de gids concrete maatregelen voor diverse doelsoorten. Zo is eenvoudig op te zoeken welke woonwensen bijvoorbeeld een huismus heeft en hoe je deze woonwensen kunt toepassen in ontwerpen. “Uiteindelijk hebben we als doel dat natuurinclusief bouwen de standaard wordt in alle nieuwbouwwijken in Nederland”, aldus Henri van Dam.

Gids Natuurinclusief Ontwikkelen

De gids Natuurinclusief Ontwikkelen download je hier

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl

Vogels en nieuwbouw

Vogelbescherming ziet het als een belangrijke taak om samen met projectontwikkelaars en beleidsmakers vogelvriendelijke oplossingen aan de tekentafel een plek te geven. Want dankzij vogels komen dorpen en steden pas écht tot leven.

Draag een steentje bij