Navigatie overslaan
Pand Vogelbescherming Nederland / JvD

Mijn privacy

De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, gevestigd te Boulevard 12, 3707 BM Zeist (hierna te noemen, “Vogelbescherming Nederland” of “Vogelbescherming”) komt al sinds 1899 op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden, in Nederland en wereldwijd. Dit doen wij niet alleen. Wij worden actief ondersteund door ongeveer 155.000 leden en donateurs en daarnaast bedrijven, fondsen en instellingen. De verwerking van persoonsgegevens is hierbij noodzakelijk. Naast de bescherming van vogels, vinden wij ook de bescherming van jouw gegevens belangrijk. Daarom gaan wij hier met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee om.

In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Ook kun je lezen wat fjouw rechten zijn.

Verwerking van persoonsgegevens

Grondslag

Vogelbescherming verwerkt alleen persoonsgegevens als hiervoor een welbepaald doel aanwezig is. Dit doel is gebaseerd op één van de grondslagen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) namelijk:

 • Toestemming
 • Wettelijke plicht
 • Uitvoering van de Overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Bij deze verwerkingen verwerkt Vogelbescherming niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. Ook bewaren we jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en nemen passende beveiligingsmaatregelen om ze te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen, verlies, vernietiging of beschadiging. Daarnaast hebben alleen personen toegang tot jouw persoonsgegevens, die deze gelet op hun functie nodig hebben. Alle medewerkers (inclusief vrijwilligers en externen) hebben een geheimhoudingsplicht.

Soort gegevens

Wanneer je informatie of brochures aanvraagt, lid of donateur wordt van Vogelbescherming of deelneemt aan (online) activiteiten of artikelen via de webwinkel bestelt, worden de gegevens die je zelf afgeeft, vastgelegd. Dit zijn bijvoorbeeld contactgegevens, geboortedatum, bankrekeningnummer en gegevens met betrekking tot je donatie of aankoop. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van je donatie, van je aanvraag of bestelling, en om je te informeren over projecten, producten en het werk van Vogelbescherming. Indien toegestaan kunnen ze ook gebruikt worden voor marketing- en fondsenwervende activiteiten door Vogelbescherming Nederland. Soms worden Persoonsgegevens door Vogelbescherming Nederland gevalideerd of verrijkt met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.  

Deelname aan activiteiten, waaronder de tuinvogeltelling

Wanneer je deelneemt aan activiteiten, zoals de tuinvogeltelling, registreren wij jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Ook vragen we informatie over je tuin om zodoende te kunnen bepalen waar de telling heeft plaatsgevonden en met welke omstandigheden, om een analyse te doen van de tuinvogelstand in Nederland. Als je meedoet aan een activiteit dan vragen we toestemming om je te mogen bellen of e-mailen om je te informeren over het werk van Vogelbescherming en om je steun te vragen. Ook is het mogelijk dat we je daarover een brief sturen.

Wat gebeurt er als je een account aanmaakt?

In apps, web based apps en pagina’s op websites, kun je een account aanmaken. Hiertoe vragen we je om je eenmalig te registreren, waarna je steeds weer kunt inloggen. Hierbij kunnen we je naam, adres, e-mailadres en gebruikersnaam vastleggen. Een account geeft je voordelen die beschreven staan op de plaats waar je een account kunt aanmaken. Je kunt hierbij denken aan persoonlijke adviezen, het maken van een persoonlijk logboekje met vogelwaarnemingen, enz. Wat we met je gegevens kunnen doen lees je hierboven onder “Soort gegevens”.

Locatiegegevens

In sommige gevallen wordt gevraagd je locatie bekend te maken. Voorbeeld hiervan is “Mijn Vogelvinder”. Door je locatiegegevens bekend te maken kunnen wij je bijvoorbeeld de waargenomen vogels in jouw buurt laten zien, of een aantal vogelgebieden in je buurt aangeven. Hiertoe zet je de “Locatievoorzieningen” je (mobiele) apparaat aan. Deze gegevens worden niet op servers van Vogelbescherming of haar partners opgeslagen of bewaard.

Leden-evenementen

Voor deelname aan ledenevenementen vragen wij naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres of lidmaatschapsnummer uit, om de deelname aan het evenement te registreren en uit te voeren.

Contactformulier

Wanneer je een vraag aan ons stelt via het contactformulier, gebruiken wij het telefoonnummer of e-mailadres dat je hebt ingevuld op het formulier, om je vraag of opmerking te beantwoorden.

(Web)winkel

Vogelbescherming heeft een webshop waar je allerlei vogelgerelateerde producten kunt kopen. Voor het dagelijkse beheer van de webshop maakt Vogelbescherming gebruik van leverancier CJ WildBird Foods Ltd. De persoonsgegevens die je afgeeft worden door CJ WildBird Foods alleen gebruikt voor de afhandeling van je bestelling. Deze gegevens worden bewaard zolang het nodig is om je bestelling te verwerken en zolang nodig is op basis van de wet. Tijdens het bestelproces worden je gegevens vergeleken met de database van Vogelbescherming om te controleren of je een actief lidmaatschap heeft om eventueel de ledenkorting toe te passen. Vogelbescherming en CJ WildBird Foods zijn beiden verantwoordelijk voor je persoonsgegevens. Na je bestelling worden je bestelgegevens met Vogelbescherming gedeeld. Meer informatie over de webshop vindt je terug in de privacy verklaring van de webshop.

Ook wanneer je producten aanschaft in onze winkel in Zeist, kunnen we je gegevens vastleggen of controleren. Voor zowel online aankopen als aankopen in onze winkel, kan Vogelbescherming je persoonsgegevens en aankoopgegevens gebruiken om je te informeren over producten, het werk van de vereniging of voor marketing- en fondsenwervende activiteiten. Als je daar geen prijs op stelt kun je dat aangegeven door een e-mail te sturen naar info@vogelbescherming.nl.

Informatie, advies en petities

Via onze sites kun je informatie en advies aanvragen, zoals een tuinadvies, bouwadviezen en ook kun je petities steunen. Ook hierbij vragen we je gegevens uit om je van advies te kunnen voorzien of om de ondertekening van de petitie te registreren, zoals naam en emailadres en waar nodig adres- en contactgegevens. Via e-mail houden we je op de hoogte van het specifieke advies of over de specifieke petitie. Het kan zo zijn dat we je vragen om toestemming om je te mogen bellen of e-mailen om je te informeren over het werk van Vogelbescherming en om je steun te vragen. Ook is het mogelijk dat we je daarover een brief sturen.

Sms-actie (4333)

Vogelbescherming Nederland verwerkt je mobiele telefoonnummer voor de uitvoering van de éénmalige schenkingsovereenkomst en in het kader van deze actie. We kunnen je mogelijk bellen om je te informeren over ons werk en te bespreken of er andere manieren zijn waarop je ons wilt steunen.

Excursies met excursieleiders

Als je meedoet aan één van de activiteiten van Vogelbescherming Nederland dan worden je naam, telefoonnummer en e-mailadres gedeeld met de activiteiten-/ excursieleider. Dit is nodig zodat deze contact met je kan opnemen in geval van ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. We kunnen je vragen om toestemming om je te mogen bellen of e-mailen om je te informeren over het werk van Vogelbescherming en om je steun te vragen. Ook is het mogelijk dat we je daarover een brief sturen.

Sollicitanten

Wanneer je solliciteert bij Vogelbescherming Nederland of als vrijwilliger, vragen wij gegevens uit zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en je CV. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om jouw sollicitatie in behandeling te nemen.

Profielopbouw

Alle gegevens van je lidmaatschap, donaties, deelnames, aankopen, enz. voegen wij zoveel mogelijk samen zodat we een goed klantbeeld van je krijgen. Dat voorkomt bijvoorbeeld dat we je wijzen op onze gratis vogelcursussen als je deze al heeft gevolgd. Het voorkomt ook dubbele verzendingen van post en e-mails. Als je op onze websites je e-mailadres invult, kunnen wij je browse geschiedenis van die sessie opslaan en gebruiken om je relevante content te laten zien. Dat betreft bestaande content die voor alle bezoekers te vinden is en die aansluit bij je interesses.

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor Vogelbescherming en nooit voor andere partijen

Wij delen jouw gegevens niet met derden tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van je vraag of opdracht. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van Verwerker. Al onze Verwerkers zijn verplicht om jouw Persoonsgegevens goed te beschermen en niet voor andere doeleinden te gebruiken dan in de opdracht staan beschreven. Met al onze Verwerkers sluiten wij Verwerkersovereenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Klikgedrag

Op onze website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden - zonder dat hierbij bezoekers geïdentificeerd worden - zoals de meest gevraagde pagina's. Hierdoor krijgen wij een beeld van onder andere het aantal bezoekers, hun interesses, welke pagina's bekeken worden en hoe vaak en hoe lang ze op de website blijven. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan jou verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

Om de informatie voor bezoekers van de site eenvoudig toegankelijk te maken, kan onze website gebruik maken van zogenoemde cookies. Dat zijn kleine bestandjes die op jouw computer worden opgeslagen en die gegevens van de bezoeker vastleggen. Op onze site worden deze gegevens alleen gebruikt om het je als bezoeker makkelijker te maken: denk aan het onthouden van je inloggegevens (lidnummer en postcode). Deze cookies zijn anoniem en hiervoor hoeven we je toestemming niet te vragen. Voor meer informatie over cookies, lees onze cookieverklaring.

Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Soms geldt er een wettelijke bewaartermijn, zoals dat bij financiële gegevens het geval is. In andere gevallen hebben wij een afweging gemaakt tussen het gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te bewaren en je privacy. Zo bewaren wij je gegevens om je op de hoogte te houden over onze acties en producten. Het is voor ons belangrijk een actueel, foutloos bestand van leden, donateurs en belangstellenden te hebben, omdat onze inkomsten grotendeels van jou afhankelijk zijn. Zonder je gift kunnen wij de vogels niet helpen. Daarnaast is je privacy belangrijk voor ons en bewaren wij je gegevens niet langer dan noodzakelijk en verwijderen wij je gegevens wanneer je hier om vraagt. Hieronder vindt je de verschillende bewaartermijnen die wij hanteren:

 • Wanneer je een financiële relatie met ons heeft, bijvoorbeeld wanneer je lid bent of artikelen heeft gekocht, dan bewaren wij je gegevens 7 jaar, zoals wetgeving dat eist.
 • Wanneer je kosteloos een product heeft aangevraagd, bijvoorbeeld omdat je deelneemt aan een excursie of vogelcursus, dan bewaren wij je gegevens 5 jaar.
 • Wanneer je deelneemt aan een petitie of informatie aanvraagt, dan bewaren we je gegevens 2 jaar.
 • Wanneer je mee hebt gedaan aan een winactie, bewaren we je gegevens 1 jaar.
 • Wanneer je een vrijwilligersfunctie bij ons heeft vervult, bewaren wij je gegevens 10 jaar.
 • Bij een nalater of een giftgever, bewaren we de gegevens totdat de transactie financieel is afgehandeld, of totdat duidelijk is dat er geen financiële transactie gaat plaatsvinden.
 • Gegevens van sollicitanten bewaren wij 4 weken, of met hun uitdrukkelijke toestemming, 1 jaar.
 • Gegevens van leveranciers bewaren wij zolang de overeenkomst loopt.
 • Financiële gegevens bewaren wij altijd 7 jaar zoals wetgeving dat eist.
 • Indien je meerdere keren contact heeft met Vogelbescherming, deelneemt aan activiteiten of donaties verricht, worden deze gegevens gecombineerd in één record in onze database. Zolang er interactie is met jou, geldt er geen bewaartermijn. Vanaf het laatste contact met jou geldt voor alle persoonsgegevens de maximale bewaartermijn.

Persoonsgegevens van kinderen tot 16 jaar

Voor verschillende doeleinden kunnen persoonsgegevens van kinderen tot 16 jaar worden doorgegeven, denk hierbij aan junior(cadeau)lidmaatschappen of deelname aan activiteiten. In alle gevallen dient een ouder danwel wettelijke voogd toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens. Vogelbescherming gaat ervan uit dat door het invullen van de gegevens van het kind er toestemming is gegeven door een ouder of de wettelijke voogd.

Rechten

Jouw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • Recht van bezwaar indien je niet langer door ons benaderd wilt worden, kun je dat bij ons aangeven. De kanalen 'post', 'e-mail' en/of 'telefoon' worden dan geblokkeerd.
 • Indien je je hebt aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je je kunt afmelden.
 • Recht op inzage: op jouw verzoek melden wij aan jou welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd.
 • Recht op correctie: indien persoonsgegevens die wij van jou hebben vastgelegd niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op jouw verzoek aanpassen. Hetzelfde kun je doen als je gegevens onvolledig zijn.
 • Recht op vergetelheid: op jouw verzoek worden jouw gegevens uit de database verwijderd. Dit kan alleen voor zover op ons geen wettelijke plicht rust je gegevens (langer) te bewaren.
 • Recht op overdraagbaarheid: wanneer wij jouw gegevens digitaal verwerken op grond van jouw toestemming of omdat wij een overeenkomst met jou hebben, dan kun je deze gegevens digitaal van ons ontvangen, zodat je deze bijvoorbeeld kunt doorgeven aan een andere instantie.
 • Recht op beperking van de verwerking: je kunt de verwerking van je persoonsgegevens gedeeltelijke beperken, bijvoorbeeld wanneer je vindt dat wij jouw gegevens ten onrechte verwerken of wanneer je vermoedt dat je persoonsgegevens onjuist zijn. Wij stoppen dan met het verwerken van jouw gegevens, totdat dit is gecontroleerd.

Bovenstaande verzoeken kun je indienen bij ons Servicecentrum door middel van het contactformulier of per telefoon via 030-6937700. Wanneer je jonger bent dan 16 jaar of wanneer je onder curatele bent gesteld, kan het verzoek alleen door je wettelijke vertegenwoordiger worden ingediend.

Nadat je een verzoek indient zullen wij binnen één maand op jouw verzoek reageren. Wanneer jouw verzoek buitensporig is of wanneer de rechten en vrijheden van anderen in gevaar komen, mogen wij jouw verzoek weigeren. Ook hiervan zul je binnen één maand op de hoogte worden gebracht.

DDMA Privacy Waarborg

Vogelbescherming is gerechtigd het Privacy Waarborg van DDMA te voeren.

Discussiefora

Als je via een van de discussiefora of op stellingen reageert, behouden wij het recht om je bijdrage van de site te verwijderen.

Vogelbescherming en andere websites

Op onze website tref je een aantal links aan naar andere organisaties. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de omgang met je gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende organisatie.

Cameratoezicht

Wij vinden de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers van groot belang en willen op gepaste wijze waken over onze eigendommen. Het bezoeken van onze terrein en gebouw is veilig, maar soms ontstaan er onveilige situaties of kan een situatie als onveilig ervaren worden; daarom maken wij gebruik van camerabewaking op ons terrein en in ons gebouw. Het cameratoezicht is openlijk en wordt door middel van afbeeldingen op stickers aangegeven.
Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot het beeldmateriaal. De beelden worden, als er geen incident geweest is, 28 dagen bewaard en vervolgens gewist. Indien er sprake is van een incident, worden de beelden bewaard totdat het incident volledig is afgehandeld. Wij kunnen de beelden in het kader van het opsporen en voorkomen van strafbare feiten doorgeven aan opsporingsinstanties zoals de politie.

Vragen

Vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring kun je richten aan ons Servicecentrum door middel van het contactformulier of per telefoon via 030-6937700. Uiteraard helpen wij je ook als je een klacht heeft. Daarnaast kun je een klacht indienen over de manier waarop wij omgaan met je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wijzigingen

Vogelbescherming Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring van Vogelbescherming Nederland.

 

5 juli 2022

Onze missie

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Bekijk hier onze missie en visie

Onze strategie

Vogelbescherming is onderdeel van Birdlife International. Een mondiaal netwerk van partners die gezamenlijk optrekken in het beschermen van vogels en hun leefomgeving. We werken volgens het principe van ‘science based conservation’. Dit betekent dat kennis en het opdoen van nieuwe kennis voor ons belangrijk is.

Bekijk hier onze strategie