Mijn privacy

Vogelbescherming Nederland vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden/donateurs en bezoekers van de websites belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens van leden, donateurs en anderen worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u informatie of brochures aanvraagt, lid of donateur wordt van Vogelbescherming, deelneemt aan activiteiten of artikelen via de webwinkel bestelt, worden uw gegevens vastgelegd. Vogelbescherming gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van uw aanvraag of bestelling en om leden, donateurs en bezoekers te informeren over projecten, producten en het werk van Vogelbescherming. Wij delen uw gegevens niet met derden. Als u geen prijs stelt op andere informatie over Vogelbescherming dan datgene waarom u vraagt, dan kunt u dat op het aanvraagformulier aangeven. U kunt ook contact opnemen met ons Servicecentrum om uw gegevens voor deze doeleinden te laten blokkeren.

Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens

  • Recht van verzet: indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame, kunt u dat bij Vogelbescherming aangeven. De kanalen “post”, “e-mail” of “telefoon” worden dan geblokkeerd.
  • Recht op inzage: op uw verzoek meldt Vogelbescherming aan u welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd.
  • Recht op correctie: indien persoonsgegevens die Vogelbescherming van u heeft vastgelegd niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen.

Hiertoe kunt u het contactformulier gebruiken of bellen met 030-6937700.

Vogelbescherming is gerechtigd het Privacy Waarborg van DDMA te voeren.

Klikgedrag

Op de website van Vogelbescherming worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden - zonder dat hierbij bezoekers geïdentificeerd worden - zoals de meest gevraagde pagina's.Hierdoor krijgen wij een beeld van onder andere het aantal bezoekers, hun interesses en uit welk deel van het land ze komen, welke pagina's bekeken worden en hoe vaak en hoe lang ze op de website blijven. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

Om de informatie voor bezoekers van de site eenvoudig toegankelijk te maken, kan de website van Vogelbescherming gebruik maken van zogenoemde cookies. Dat zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die gegevens van de bezoeker vastleggen. Op onze site worden deze gegevens alleen gebruikt om het u als bezoeker makkelijker te maken: een keer een cookie accepteren betekent dat u niet steeds een lidnummer of postcode hoeft in te vullen. Lees meer in onze cookieverklaring

Discussies

Als u via een van de discussiefora of op stellingen reageert, behoudt Vogelbescherming zich het recht voor uw bijdrage van de site te verwijderen.

Vogelbescherming en andere websites

Op de site van Vogelbescherming treft u een aantal links aan naar andere websites. Vogelbescherming draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement - indien aanwezig - van de site die u bezoekt.

Vragen

Vragen of opmerkingen over ons privacybeleidkunt u telefonisch of per e-mail aan ons richten.


Wijzigingen

Vogelbescherming Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Vogelbescherming Nederland.