Navigatie overslaan
Pand Vogelbescherming Nederland / JvD

Mijn privacy

De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, gevestigd te Boulevard 12, 3707 BM Zeist (hierna te noemen, “Vogelbescherming Nederland” of “Vogelbescherming”) komt al sinds 1899 op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden, in Nederland en wereldwijd. Dit doen wij niet alleen. Wij worden actief ondersteund door ongeveer 160.000 leden en donateurs en daarnaast bedrijven, fondsen en instellingen. De verwerking van persoonsgegevens is hierbij noodzakelijk. Naast de bescherming van vogels, vinden wij ook de bescherming van uw gegevens belangrijk. Daarom gaan wij hier met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee om.

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Ook kunt u lezen wat uw rechten zijn.

Verwerking van persoonsgegevens

Grondslag

Vogelbescherming verwerkt alleen persoonsgegevens als hiervoor een welbepaald doel aanwezig is. Dit doel is gebaseerd op één van de grondslagen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) namelijk:

 • Toestemming
 • Wettelijke plicht
 • Uitvoering van de Overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Bij deze verwerkingen verwerkt Vogelbescherming niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. Ook bewaren we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en nemen passende beveiligingsmaatregelen om ze te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen, verlies, vernietiging of beschadiging. Daarnaast hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens, die deze gelet op hun functie nodig hebben. Alle medewerkers (inclusief vrijwilligers en externen) hebben een geheimhoudingsplicht.

Soort gegevens

Wanneer u informatie of brochures aanvraagt, lid of donateur wordt van Vogelbescherming of deelneemt aan (online) activiteiten of artikelen via de webwinkel bestelt, worden de gegevens die u zelf afgeeft, vastgelegd. Dit zijn bijvoorbeeld contactgegevens, geboortedatum, bankrekeningnummer en gegevens met betrekking tot uw donatie of aankoop. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van uw donatie, van uw aanvraag of bestelling, en om u te informeren over projecten, producten en het werk van Vogelbescherming. Indien toegestaan kunnen ze ook gebruikt worden voor marketing- en fondsenwervende activiteiten door Vogelbescherming Nederland. Soms worden Persoonsgegevens door Vogelbescherming Nederland gevalideerd of verrijkt met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.  

Deelname aan activiteiten, waaronder de tuinvogeltelling

Wanneer u deelneemt aan activiteiten, zoals de tuinvogeltelling, registreren wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Ook vragen we informatie over uw tuin om zodoende te kunnen bepalen waar de telling heeft plaatsgevonden en met welke omstandigheden, om een analyse te doen van de tuinvogelstand in Nederland. Als u meedoet aan een activiteit dan vragen we toestemming om u te mogen bellen of e-mailen om u te informeren over het werk van Vogelbescherming en om uw steun te vragen. Ook is het mogelijk dat we u daarover een brief sturen.

Wat gebeurt er als u een account aanmaakt?

In apps, web based apps en pagina’s op websites, kunt u een account aanmaken. Hiertoe vragen we u om u eenmalig te registreren, waarna u steeds weer kunt inloggen. Hierbij kunnen we uw naam, adres, e-mailadres en gebruikersnaam vastleggen. Een account geeft u voordelen die beschreven staan op de plaats waar u een account kunt aanmaken. U kunt hierbij denken aan persoonlijke adviezen, het maken van een persoonlijk logboekje met vogelwaarnemingen, enz. Wat we met uw gegevens kunnen doen leest u hierboven onder “Soort gegevens”.

Locatiegegevens

In sommige gevallen wordt gevraagd uw locatie bekend te maken. Voorbeeld hiervan is “Mijn Vogelvinder”. Door uw locatiegegevens bekend te maken kunnen wij u bijvoorbeeld de waargenomen vogels in uw buurt laten zien, of een aantal vogelgebieden in uw buurt aangeven. Hiertoe zet u de “Locatievoorzieningen” uw (mobiele) apparaat aan. Deze gegevens worden niet op servers van Vogelbescherming of haar partners opgeslagen of bewaard.

Leden-evenementen

Voor deelname aan ledenevenementen vragen wij naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres of lidmaatschapsnummer uit, om de deelname aan het evenement te registreren en uit te voeren.

Contactformulier

Wanneer u een vraag aan ons stelt via het contactformulier, gebruiken wij het telefoonnummer of e-mailadres dat u heeft ingevuld op het formulier, om uw vraag of opmerking te beantwoorden.

Vogels Dichterbij magazine

Wanneer u ons Vogels Dichterbij magazine bestelt, vragen wij uw contactgegevens uit om u het gratis magazine toe te sturen. Naar aanleiding van de bestelling sturen wij drie e-mails om uw bestelling te volgen en om te vragen of u tevreden bent over het magazine. Ook  kunnen wij u informatie toesturen over het werk van Vogelbescherming.

(Web)winkel

Vogelbescherming heeft een webshop waar u allerlei vogelgerelateerde producten kunt kopen. Voor het dagelijkse beheer van de webshop maakt Vogelbescherming gebruik van leverancier CJ WildBird Foods Ltd. De persoonsgegevens die u afgeeft worden door CJ WildBird Foods alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling. Deze gegevens worden bewaard zolang het nodig is om uw bestelling te verwerken en zolang nodig is op basis van de wet. Tijdens het bestelproces worden uw gegevens vergeleken met de database van Vogelbescherming om te controleren of u een actief lidmaatschap heeft om eventueel de ledenkorting toe te passen. Vogelbescherming en CJ WildBird Foods zijn beiden verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Na uw bestelling worden uw bestelgegevens met Vogelbescherming gedeeld. Meer informatie over de webshop vindt u terug in deprivacy verklaring van de webshop.

Ook wanneer u producten aanschaft in onze winkel in Zeist, kunnen we uw gegevens vastleggen of controleren. Voor zowel online aankopen als aankopen in onze winkel, kan Vogelbescherming uw persoonsgegevens en aankoopgegevens gebruiken om u te informeren over producten, het werk van de vereniging of voor marketing- en fondsenwervende activiteiten. Als u daar geen prijs op stelt kunt u dat aangegeven door een e-mail te sturen naar info@vogelbescherming.nl.

Informatie, advies en petities

Via onze sites kunt u informatie en advies aanvragen, zoals een tuinadvies, bouwadviezen en ook kunt u petities steunen. Ook hierbij vragen we uw gegevens uit om u van advies te kunnen voorzien of om de ondertekening van de petitie te registreren, zoals naam en emailadres en waar nodig adres- en contactgegevens. Via e-mail houden we u op de hoogte van het specifieke advies of over de specifieke petitie. Het kan zo zijn dat we u vragen om toestemming om u te mogen bellen of e-mailen om u te informeren over het werk van Vogelbescherming en om uw steun te vragen. Ook is het mogelijk dat we u daarover een brief sturen.

Sms-actie (4333)

Vogelbescherming Nederland verwerkt uw mobiele telefoonnummer voor de uitvoering van de éénmalige schenkingsovereenkomst en in het kader van deze actie. We kunnen u mogelijk bellen om u te informeren over ons werk en te bespreken of er andere manieren zijn waarop u ons wilt steunen.

Excursies met excursieleiders

Als u meedoet aan één van de activiteiten van Vogelbescherming Nederland dan worden uw naam, telefoonnummer en e-mailadres gedeeld met de activiteiten-/ excursieleider. Dit is nodig zodat deze contact met u kan opnemen in geval van ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. We kunnen u vragen om toestemming om u te mogen bellen of e-mailen om u te informeren over het werk van Vogelbescherming en om uw steun te vragen. Ook is het mogelijk dat we u daarover een brief sturen.

Sollicitanten

Wanneer u solliciteert bij Vogelbescherming Nederland of als vrijwilliger, vragen wij gegevens uit zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw CV. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om uw sollicitatie in behandeling te nemen.

Profielopbouw

Alle gegevens van uw lidmaatschap, donaties, deelnames, aankopen, enz. voegen wij zoveel mogelijk samen zodat we een goed klantbeeld van u krijgen. Dat voorkomt bijvoorbeeld dat we u wijzen op onze gratis vogelcursussen als u deze al heeft gevolgd. Het voorkomt ook dubbele verzendingen van post en e-mails. Als u op onze websites uw e-mailadres invult, kunnen wij uw browse geschiedenis van die sessie opslaan en gebruiken om u relevante content te laten zien. Dat betreft bestaande content die voor alle bezoekers te vinden is en die aansluit bij uw interesses.

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor Vogelbescherming en nooit voor andere partijen

Wij delen uw gegevens niet met derden tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van uw vraag of opdracht. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van Verwerker. Al onze Verwerkers zijn verplicht om uw Persoonsgegevens goed te beschermen en niet voor andere doeleinden te gebruiken dan in de opdracht staan beschreven. Met al onze Verwerkers sluiten wij Verwerkersovereenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Klikgedrag

Op onze website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden - zonder dat hierbij bezoekers geïdentificeerd worden - zoals de meest gevraagde pagina's. Hierdoor krijgen wij een beeld van onder andere het aantal bezoekers, hun interesses, welke pagina's bekeken worden en hoe vaak en hoe lang ze op de website blijven. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

Om de informatie voor bezoekers van de site eenvoudig toegankelijk te maken, kan onze website gebruik maken van zogenoemde cookies. Dat zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die gegevens van de bezoeker vastleggen. Op onze site worden deze gegevens alleen gebruikt om het u als bezoeker makkelijker te maken: denk aan het onthouden van uw inloggegevens (lidnummer en postcode). Deze cookies zijn anoniem en hiervoor hoeven we uw toestemming niet te vragen. Voor meer informatie over cookies, lees onze cookieverklaring.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Soms geldt er een wettelijke bewaartermijn, zoals dat bij financiële gegevens het geval is. In andere gevallen hebben wij een afweging gemaakt tussen het gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te bewaren en uw privacy. Zo bewaren wij uw gegevens om u op de hoogte te houden over onze acties en producten. Het is voor ons belangrijk een actueel, foutloos bestand van leden, donateurs en belangstellenden te hebben, omdat onze inkomsten grotendeels van u afhankelijk zijn. Zonder uw gift kunnen wij de vogels niet helpen. Daarnaast is uw privacy belangrijk voor ons en bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en verwijderen wij uw gegevens wanneer u hier om vraagt. Hieronder vindt u de verschillende bewaartermijnen die wij hanteren:

 • Wanneer u een financiële relatie met ons heeft, bijvoorbeeld wanneer u lid bent of artikelen heeft gekocht, dan bewaren wij uw gegevens 7 jaar, zoals wetgeving dat eist.
 • Wanneer u kosteloos een product heeft aangevraagd, bijvoorbeeld omdat u deelneemt aan een excursie of vogelcursus, dan bewaren wij uw gegevens 5 jaar.
 • Wanneer u deelneemt aan een petitie of informatie aanvraagt, dan bewaren we uw gegevens 2 jaar.
 • Wanneer u mee hebt gedaan aan een winactie, bewaren we uw gegevens 1 jaar.
 • Wanneer u een vrijwilligersfunctie bij ons heeft vervult, bewaren wij uw gegevens 10 jaar.
 • Bij een nalater of een giftgever, bewaren we de gegevens totdat de transactie financieel is afgehandeld, of totdat duidelijk is dat er geen financiële transactie gaat plaatsvinden.
 • Gegevens van sollicitanten bewaren wij 4 weken, of met hun uitdrukkelijke toestemming, 1 jaar.
 • Gegevens van leveranciers bewaren wij zolang de overeenkomst loopt.
 • Financiële gegevens bewaren wij altijd 7 jaar zoals wetgeving dat eist.
 • Indien u meerdere keren contact heeft met Vogelbescherming, deelneemt aan activiteiten of donaties verricht, worden deze gegevens gecombineerd in één record in onze database. Zolang er interactie is met u, geldt er geen bewaartermijn. Vanaf het laatste contact met u geldt voor alle persoonsgegevens de maximale bewaartermijn.

Persoonsgegevens van kinderen tot 16 jaar

Voor verschillende doeleinden kunnen persoonsgegevens van kinderen tot 16 jaar worden doorgegeven, denk hierbij aan junior(cadeau)lidmaatschappen of deelname aan activiteiten. In alle gevallen dient een ouder danwel wettelijke voogd toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens. Vogelbescherming gaat ervan uit dat door het invullen van de gegevens van het kind er toestemming is gegeven door een ouder of de wettelijke voogd.

Rechten

Uw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • Recht van bezwaar indien u niet langer door ons benaderd wilt worden, kunt u dat bij ons aangeven. De kanalen “post”, “e-mail” en/of “telefoon” worden dan geblokkeerd.<
 • Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.
 • Recht op inzage: op uw verzoek melden wij aan u welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd.
 • Recht op correctie: indien persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen. Hetzelfde kunt u doen als uw gegevens onvolledig zijn.
 • Recht op vergetelheid: op uw verzoek worden uw gegevens uit de database verwijderd. Dit kan alleen voor zover op ons geen wettelijke plicht rust uw gegevens (langer) te bewaren.
 • Recht op overdraagbaarheid: wanneer wij uw gegevens digitaal verwerken op grond van uw toestemming of omdat wij een overeenkomst met u hebben, dan kunt u deze gegevens digitaal van ons ontvangen, zodat u deze bijvoorbeeld kunt doorgeven aan een andere instantie.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijke beperken, bijvoorbeeld wanneer u vindt dat wij uw gegevens ten onrechte verwerken of wanneer u vermoed dat uw persoonsgegevens onjuist zijn. Wij stoppen dan met het verwerken van uw gegevens, totdat dit is gecontroleerd.

Bovenstaande verzoeken kunt u indienen bij ons Servicecentrum door middel van het contactformulier of per telefoon via 030-6937700. Wanneer u jonger bent dan 16 jaar of wanneer u onder curatele bent gesteld, kan het verzoek alleen door uw wettelijke vertegenwoordiger worden ingediend.

Nadat u een verzoek indient zullen wij binnen één maand op uw verzoek reageren. Wanneer uw verzoek buitensporig is of wanneer de rechten en vrijheden van anderen in gevaar komen, mogen wij uw verzoek weigeren. Ook hiervan zult u binnen één maand op de hoogte worden gebracht.

DDMA Privacy Waarborg

Vogelbescherming is gerechtigd het Privacy Waarborg van DDMA te voeren.

Discussiefora

Als u via een van de discussiefora of op stellingen reageert, behouden wij het recht om uw bijdrage van de site te verwijderen.

Vogelbescherming en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere organisaties. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende organisatie.

Cameratoezicht

Wij vinden de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers van groot belang en willen op gepaste wijze waken over onze eigendommen. Het bezoeken van onze terrein en gebouw is veilig, maar soms ontstaan er onveilige situaties of kan een situatie als onveilig ervaren worden; daarom maken wij gebruik van camerabewaking op ons terrein en in ons gebouw. Het cameratoezicht is openlijk en wordt door middel van afbeeldingen op stickers aangegeven.
Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot het beeldmateriaal. De beelden worden, als er geen incident geweest is, 28 dagen bewaard en vervolgens gewist. Indien er sprake is van een incident, worden de beelden bewaard totdat het incident volledig is afgehandeld. Wij kunnen de beelden in het kader van het opsporen en voorkomen van strafbare feiten doorgeven aan opsporingsinstanties zoals de politie.

Deelname aan evenementen Tuintelling.nl

Tuintelling.nl wordt georganiseerd door zeven organisaties (Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek, EIS, FLORON, RAVON, De Vlinderstichting en de Zoogdiervereniging). Gedurende het jaar worden er verschillende televenementen gehouden.

U kunt een account aanmaken en daarbij aangeven welke televenementen uw interesse hebben. U ontvangt dan vóór het evenement een aankondiging via e-mail. Als u geen account heeft, kunt u ook deelnemen aan evenementen, maar dan ontvangt u geen aankondiging vooraf. In beide gevallen ontvangt u wel maximaal drie e-mails over de resultaten van uw deelname aan het betreffende evenement.

Op Tuintelling.nl kunt u zich inschrijven voor een gratis digitale nieuwsbrief die maximaal 16 keer per jaar wordt verstuurd door Vogelbescherming Nederland namens de andere organisaties. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van komende evenementen en leuke weetjes. In elke editie van de nieuwsbrief vindt u een afmeldlink voor het geval u zich weer wilt uitschrijven.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten zoals elders in deze Privacyverklaring aangegeven, dan kunt u dit melden bij Vogelbescherming Nederland.

Vragen

Vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring kunt u richten aan ons Servicecentrum door middel van het contactformulier of per telefoon via 030-6937700. Uiteraard helpen wij u ook als u een klacht heeft. Daarnaast kunt u een klacht indienen over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wijzigingen

Vogelbescherming Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring van Vogelbescherming Nederland.

 

5 juli 2022

Onze missie

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Bekijk hier onze missie en visie

Onze strategie

Vogelbescherming is onderdeel van Birdlife International. Een mondiaal netwerk van partners die gezamenlijk optrekken in het beschermen van vogels en hun leefomgeving. We werken volgens het principe van ‘science based conservation’. Dit betekent dat kennis en het opdoen van nieuwe kennis voor ons belangrijk is.

Bekijk hier onze strategie