Bijzondere giften

Overweegt u een groot bedrag aan Vogelbescherming te schenken? Dan kunt u samen met ons bepalen hoe uw gift precies wordt ingezet. U kiest bijvoorbeeld één van onze belangrijkste aandachtsgebieden: stadsvogels, weidevogels, belangrijke vogelgebieden of internationale vogelbescherming.

U kunt ook een favoriete vogelsoort adopteren, of de uitvoering van specifiek project financieren. Daarnaast is geld nodig voor vogelonderzoek en juridische acties, en voor projecten waarmee we een breder publiek en kinderen betrekken bij het beschermen van vogels, zoals Beleef de Lente. Met een grote gift kunnen we grote stappen zetten. We houden u graag op de hoogte van de resultaten en gaan, als het kan, met u kijken op locatie.

Fiscaal voordeel

Uw gift kan fiscaal aftrekbaar zijn. Voor de aftrekbaarheid van ‘losse’ (eenmalige, niet-periodieke) giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Deze zijn gerelateerd aan uw inkomen. Lees meer over fiscaal voordeel bij grote giften.

Persoonlijk contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan staat onze medewerker Sandra Peters u graag te woord.

Sandra Peters, adviseur Bijzondere giften
030-69 37 741 of 06-12 176 257
Neem contact met mij op

Inspiratie

Grote gift voor Larache

Een schenker die graag anoniem wil blijven, gaf 20.000 euro voor de zoutpannen in Larache (Marokko). Dit gebied is een cruciale pitstop voor onze trekvogels zoals de kluut. Met de gift zet lokale Birdlife Partner GREPOM een coöperatie op, die de zoutpannen van Larache duurzaam beheert. Geeft u ook voor de zoutpannen?

Meer voorbeelden

Geven via Ideal of rechtstreeks storten?

U kunt geven via Ideal. Uw gift is dan niet gekoppeld aan een specifiek programma. Vogelbescherming zorgt ervoor dat uw bijdrage goed wordt besteed. Wilt u niet via Ideal bankieren en hebt u geen specifieke voorkeur voor een bestemming, dan kunt u uw gift ook storten op bankrekening NL44INGB0000656500 t.n.v. Vogelbescherming Nederland te Zeist, graag onder vermelding van ‘gift’.