Grote giften

Wij geloven in een wereld waarin ruimte is voor vogels en natuur, waar mensen volop van kunnen genieten. Doet u met ons mee? Met een grote gift kunnen we grote stappen zetten. Samen overleggen we waar uw gift het best tot zijn recht komt. Uw wensen staan daarbij centraal.

Overweegt u een groot bedrag aan Vogelbescherming te schenken? Dan kunt u samen met ons bepalen hoe uw gift precies wordt ingezet. U kiest bijvoorbeeld één van onze belangrijkste aandachtsgebieden: stadsvogels, weidevogels, belangrijke vogelgebieden of internationale vogelbescherming.

U kunt ook een favoriete vogelsoort adopteren, of de uitvoering van een specifiek project financieren. Daarnaast is geld nodig voor vogelonderzoek en juridische acties, en voor projecten waarmee we een breder publiek en kinderen betrekken bij het beschermen van vogels, zoals Beleef de Lente. We houden u graag op de hoogte van de resultaten en gaan, als het kan, met u kijken op locatie.

Persoonlijk contact

Sandra Peters, adviseur bijzondere giften
030-69 37 741 of 06-12 176 257
Neem contact met mij op

U kunt met Sandra bespreken wat uw wensen zijn. Zij gaat dan op zoek naar een passende bestemming voor uw gift. Ook kan zij u in contact brengen met onze inhoudelijke experts. Wilt u dat Sandra u belt of mailt? Geef dan uw gegevens door via 'Neem contact met mij op'.

Inspiratie

Laat u inspireren door een aantal voorbeelden van grote giften of door de verhalen van andere gevers.

Investeerder redt weidevogelgebied

In de Groningse Onnerpolder zetten zes boeren zich in voor de weidevogels. Een investeerder stelde ook de laatste 20 hectaren veilig voor de toekomst. Een prachtige zet! Wie dit inspirerende voorbeeld wil volgen, kan deelnemen in het Rijke Weide Vogelfonds. Het fonds is speciaal opgericht om belangrijke weidevogelgebieden te beschermen.

Meer voorbeelden

Meteen overboeken?

U kunt ook een gift storten op bankrekening NL44INGB0000656500 t.n.v. Vogelbescherming Nederland te Zeist, graag onder vermelding van ‘gift’. Uw gift is dan niet gekoppeld aan een specifiek programma. Vogelbescherming zorgt ervoor dat uw bijdrage goed wordt besteed.

Jaarverslag Vogelbescherming

Geïnteresseerd in onze resultaten en activiteiten van afgelopen jaar?