Grote giften

Overweegt u een groot bedrag aan Vogelbescherming te schenken? Dan kunt u samen met ons bepalen hoe uw gift precies wordt ingezet. U kiest bijvoorbeeld één van onze belangrijkste aandachtsgebieden: stadsvogels, weidevogels, belangrijke vogelgebieden of internationale vogelbescherming.

U kunt ook een favoriete vogelsoort adopteren, of de uitvoering van specifiek project financieren. Daarnaast is geld nodig voor vogelonderzoek en juridische acties, en voor projecten waarmee we een breder publiek en kinderen betrekken bij het beschermen van vogels, zoals Beleef de Lente. Met een grote gift kunnen we grote stappen zetten. We houden u graag op de hoogte van de resultaten en gaan, als het kan, met u kijken op locatie.

Persoonlijk contact

U kunt met Sandra bespreken wat uw wensen zijn. Zij gaat dan op zoek naar een passende bestemming voor uw gift. Ook kan zij u in contact brengen met onze inhoudelijke experts.

Sandra Peters, adviseur Bijzondere giften
030-69 37 741 of 06-12 176 257
Neem contact met mij op

Inspiratie

Gezond riet voor de roerdomp

In natuurgebied de Wieden in Overijssel gaan we het leefgebied van de roerdomp verbeteren. Deze soort heeft onze hulp hard nodig, en een heel scala van planten en dieren profiteert ervan mee. Het project is mogelijk dankzij de steun van onze leden en een royale donatie van de Stichting Zabawas. Een grote gift van € 7.500 maakte de financiering compleet; de werkzaamheden gaan dit najaar van start!

Meer voorbeelden

Fiscaal voordeel

Uw gift kan fiscaal aftrekbaar zijn. Voor de aftrekbaarheid van ‘losse’ (eenmalige, niet-periodieke) giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Deze zijn gerelateerd aan uw inkomen. Lees meer over fiscaal voordeel bij grote giften.

Geven via Ideal of rechtstreeks storten?

U kunt geven via Ideal. Uw gift is dan niet gekoppeld aan een specifiek programma. Vogelbescherming zorgt ervoor dat uw bijdrage goed wordt besteed. Wilt u niet via Ideal bankieren en hebt u geen specifieke voorkeur voor een bestemming, dan kunt u uw gift ook storten op bankrekening NL44INGB0000656500 t.n.v. Vogelbescherming Nederland te Zeist, graag onder vermelding van ‘gift’.