Navigatie overslaan

Internationaal

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International. Speciale aandacht heeft Vogelbescherming voor trekvogels die een deel van het jaar in Nederland verblijven. Deze vogels moeten langs hun hele trekroute goed beschermd worden.

Beschermen trekroutes

Vogelbescherming streeft bescherming van trekvogels na langs de gehele route die ze jaarlijks twee keer afleggen: van en naar het broedgebied. Bijzondere aandacht hebben we voor de trekroute waar Nederland aan ligt: de Oost-Atlantische trekroute. Miljoenen kust- en landvogels maken hier gebruik van. Dat doen we door samen met BirdLife Partners in actie te komen op de plekken waar dat het hardst nodig is en we het meest resultaat kunnen boeken.

Versterken Partners BirdLife International

Voor haar slagkracht is BirdLife afhankelijke van sterke deskundige Partners die zelfstandig opkomen voor vogels en natuur. Dat is niet overal op de wereld vanzelfsprekend. Vogelbescherming ondersteunt een aantal Partners bij hun ontwikkeling.

Species champion

Ernstig bedreigde soorten krijgen extra (financiële) ondersteuning van BirdLife Partners. Vogelbescherming heeft zich zo ingezet voor de lepelbekstrandloper en de Amsterdam albatros.

Steun trekvogels

Langs de trekroute en in overwinteringsgebieden neemt de druk op het landschap toe. Waar vinden trekvogels nog ruimte? Wat zou het mooi zijn als zij overal kunnen rekenen op voldoende voedsel, veiligheid en rustplekken. Helpt u mee aan grenzeloze bescherming?

Ja, ik help de trekvogels

Optiek-specialist

Koop uw verrekijker of telescoop bij Vogelbescherming! Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Én u steunt het werk van Vogelbescherming.

bekijk onze optiek

Wat we nog meer doen