Internationaal

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International. Speciale aandacht heeft Vogelbescherming voor trekvogels die een deel van het jaar in Nederland verblijven. Deze vogels moeten langs hun hele trekroute goed beschermd worden.

Beschermen trekroutes

Vogelbescherming streeft bescherming van trekvogels na langs de gehele route die ze jaarlijks twee keer afleggen: van en naar het broedgebied. Bijzondere aandacht hebben we voor de trekroute waar Nederland aan ligt: de Oost-Atlantische trekroute. Miljoenen kust- en landvogels maken hier gebruik van. Dat doen we door samen met BirdLife Partners in actie te komen op de plekken waar dat het hardst nodig is en we het meest resultaat kunnen boeken.

Versterken Partners BirdLife International

Voor haar slagkracht is BirdLife afhankelijke van sterke deskundige Partners die zelfstandig opkomen voor vogels en natuur. Dat is niet overal op de wereld vanzelfsprekend. Vogelbescherming ondersteunt een aantal Partners bij hun ontwikkeling.

Bescherming stadsvogels

Vogelbescherming wil internationaal de stadsvogels beter beschermen. Een eerste stap is het opzetten van een volwaardig BirdLife programma voor stadsvogels. Dat gebeurt door een bijdrage te leveren aan de BirdLife International Group on Urban Birds (BIG UB).

Species champion

Ernstig bedreigde soorten krijgen extra (financiële) ondersteuning van BirdLife Partners. Vogelbescherming heeft zich zo ingezet voor de lepelbekstrandloper en de Amsterdam albatros.

Help de trekvogels

Trekvogels zijn afhankelijk van een keten van pleisterplaatsen. Het verlies van één gebied kan gevolgen hebben voor de hele populatie. Grote delen van de Afrikaanse westkust kennen geen goede natuurbescherming. Vogelbescherming en BirdLife brengen daar verrandering in. Helpt 

Helpt u mee?

Gratis magazine Vogels Dichterbij

Maak van uw tuin een vogelparadijs. Dit magazine staat boordevol mooie foto’s en praktische tips over vogels voeren, nestkastjes en vogelvriendelijke tuinen.

bestel gratis magazine