Navigatie overslaan
Grutto / Kevin van den Hoven - Fotogalerij

Vogelvriendelijke Zuivelwijzer

Weidevogels horen net zo bij Nederland als koeien. En zonder boeren geen weidevogels. Toch gaan ze niet automatisch samen: als wij niet bewust kiezen voor producten van boeren die keihard hun best doen voor vogels en landschap, raken we onze grutto en veldleeuwerik kwijt. Weidevogels zijn de afgelopen decennia dramatisch afgenomen. Door bewust te kiezen voor vogelvriendelijke zuivel draagt u bij aan een toekomst met rijke weides vol vogels!

Zuivelwijzer.nl

Welke zuivel is goed voor vogels en de natuur? Welke winkels leveren deze? Dat ontdekt u met de Vogelvriendelijke Zuivelwijzer, een handige website: www.zuivelwijzer.nl.

De Zuivelwijzer toont welke vogelvriendelijke melkproducten (kaas, melk, yoghurt) er op de markt zijn en waar deze te koop zijn. De handige zoekfunctie laat zien waar u in de buurt terecht kunt om zelf, via uw aankoop, een toekomst voor de grutto en andere weidevogels te helpen veiligstellen.

App vogelvriendelijke zuivelwijzer

Koop zuivel voor vogels

Help de boerenlandvogels door vogelvriendelijke zuivel te kopen: zuivel gemaakt door boeren die voedsel, ruimte en bescherming bieden aan de vogels op hun kruiden- en insectenrijke land. Zij voldoen aan onze criteria voor vogelvriendelijke zuivel. Vogelbescherming heeft alle vogelminnende zuivelmerken in een handig overzicht gezet. Kijk op www.zuivelwijzer.nl en ontdek welke winkels bij u in de buurt vogelvriendelijke zuivel verkopen. Neem hier vast een voorproefje. 

Ik ben opgegroeid tussen de weidevogels. Ze waren algemeen in de polders bij Amsterdam. Nu is het daar vaak akelig stil. Met de zuivelwijzer vindt u de heerlijke kaas, melk en yoghurt van boeren die weidevogels in stand houden. Zo kunnen u en ik ook echt wat bijdragen!

Samuel Levie, voedselveranderaar en chef

Weidevogels: grutto, kievit en tureluur (en meer)

Weidevogels is een verzamelnaam voor een groep vogels die, lang geleden, weilanden hebben ontdekt als leefgebied. In de open graslanden hadden ze een heel goed leven: genoeg insecten en de openheid maakte het makkelijk om roofdieren aan te zien komen en met z’n allen te verjagen.

Video in nieuw venster openen

Er zijn nog veel meer weidevogels: slobeend, zomertaling, veldleeuwerik, gele kwikstaart, graspieper en tal van andere vogels horen ook bij de weidevogels. De grutto krijgt van alle weidevogelsoorten de meeste aandacht. Deze weidevogel staat voor wat de hele ‘familie’ nodig heeft: gaat het goed met de grutto, dan profiteert de rest mee. Het is belangrijk om goed voor de andere soorten te zorgen, want ze hebben elkaar nodig. Zo zijn kieviten beter in het wegjagen van roofdieren dan grutto’s en hebben slobeenden gevaar vanaf het water sneller in de gaten.

Meer weten over weidevogels?

Met de zuivelwijzer wil Vogelbescherming de vraag naar vogelvriendelijke producten stimuleren. Zodat boeren die zich inzetten, daar ook eerlijk voor worden beloond via hun product. Vogelvriendelijke zuivel alleen is niet genoeg, daarom werkt Vogelbescherming ook aan behoud en herstel van weidevogelgebieden. En via het Aanvalsplan Grutto zoeken we politiek draagvlak om boeren te helpen weidevogels te beschermen. Meer weten over ons werk voor de vogels van het boerenland? Ontdek het via onze pagina’s over boerenlandvogels. ­

Onze boerenlandvogels

Waar hoor je nog het heldere 'grutto, grutto’? De vogels van het boerenland hebben onze hulp nodig, vóór de allerlaatste vogel of bloem verdwenen is. Onze inzet: meer natuurrijk boerenland.

Hoe kunt u helpen?

Help de weidevogels

Grutto’s en andere weidevogels redden het niet langer in ons land. Ze hebben drassig weiland, insecten, kruiden en bloemen nodig om te overleven. Die rijke weides verdwijnen. Samen met boerenlandvogelboeren brengt Vogelbescherming de rijke weide terug.

Help mee en doneer

Meer over boerenlandvogels