Navigatie overslaan
Johannes Fopma / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Johannes Fopma / Fred van Diem Johannes Fopma / Fred van Diem

Door Jehannes Fopma
Weidevogelboer

Jehannes Fopma

Jehannes Fopma nam in 2018 de boerderij van zijn vader over. Die nam hem weer over van zijn vader en zo gaat de geschiedenis van de Fopma’s in Britswert al generatielang terug. Jehannes besloot om zijn melk te gaan leveren aan kaasmaker De Fryske. Dat betekent dat zijn melk uitstekend moet zijn en de natuur alle ruimte krijgt op minstens twintig procent van zijn land.

Werkgebied

Britswert, Friesland

Jehannes Fopma:

‘We zitten vlakbij het weidevogelgebied Skrins van Natuurmonumenten. Die plek werkt als een magneet op weidevogels en is haast overvol. Ons land kun je zien als een overloopgebied van die plek. Om die reden zijn wij onderdeel van het Aanvalsplan Grutto. Door de omliggende gebieden beter in te richten voor weidevogels, dragen wij als boeren bij aan het behoud van de grutto en andere weidevogels.’

Johannes Fopma / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 78

180

De Fryske

Jehannes Fopma is één van de drie boeren uit hetzelfde gebied, die uitsluitend melk leveren aan Fryske. Deze kaasmaker maakt De Fryske en Klaverland Boerenbuiten kaas, een huismerk van supermarkt Plus. De voorwaarden om deel te nemen aan deze coöperatie zijn streng. Zo worden er eisen gesteld aan de voeding, de huisvesting en het welzijn van de koeien (1 ster Beter Leven-keurmerk), de weidegang (minstens 180 dagen per jaar) en de zorg voor weidevogels. De Fryske en de Klaverland Boerenbuiten kazen dragen daarom ook het keurmerk van Vogelbescherming Nederland.

Weide voor de vogels

Jehannes heeft een gangbaar bedrijf, maar als onderdeel van Aanvalsplan Grutto en De Fryske houdt hij rekening met de weidevogels. Dat betekent dat hij 8 hectare uitgesteld maait en het weiland na een voorweideperiode met rust laat tot de vogels zijn uitgevlogen. Een deel van zijn grasland is kruidenrijk. Ook heeft hij twee kleinere plasdrassen. Jehannes: ‘Daar zie je altijd de meeste vogels. Ze broeden hier misschien niet, maar komen wel foerageren. Ik hoop dat dit jaar weer een goed weidevogeljaar wordt. Je weet het nooit, want predatie kan wel eens roet in het eten gooien. Gelukkig is de populatie sterk hier, dus die kiekendief die hier rondvliegt, kunnen ze wel aan’.

Boerenlandvogels bij deze boerderij