Navigatie overslaan
Toon alles in de buurt

Door Peter Visser
Biodiverse boer / natuurinclusieve boer

Peter Visser

Peter Visser maakte de switch naar biodivers boeren. Op Schiermonnikoog zijn zeven melkveehouders gevestigd, één daarvan is Peter Visser. Hij is extensiever gaan boeren en deed 40 procent van zijn melkvee weg om stikstof te reduceren. Zijn erf grenst dan ook aan een Natura 2000-gebied. Zijn koeien grazen in het Nationaal Park Schiermonnikoog en in de zomer graast het vee in de Kwelder en de Banckspolder. Vanuit zijn woonkamer kijkt hij naar de Banckspolder vol met ganzen en weidevogels. Verderop ziet hij het resultaat van de drie al aangelegde plasdras pompen. In het weiland ziet hij de weidevogels bij de plas water heen en weer lopen. “Handig die pompen, hé? Ik heb nu al meer leven in het weiland dan afgelopen jaar.”

Werkgebied

Schiermonnikoog, Friesland

Peter Visser:

Op een eiland ben je toch best wel afhankelijk van elkaar. Ik werk dus nauw samen met de andere boeren. Al is het niet via Boerenbelang dan is het wel via Van Schier. Met Van Schier werken we samen met provincie Fryslân, Louis Bolk Instituut, gemeente Schiermonnikoog, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en het ministerie van LNV.

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 75

50

25

Peter Visser:

“De meeste ganzen vertrekken rond 20 mei. Dan moet de eerste snede gras nog groeien. Ik moet hierdoor de maaidatum uitstellen tot 25 juni. Sinds dit jaar hebben we een samenwerking met de ANV-Waddenvogels en Vogelbescherming Nederland. Met drie plas-dras pompen stimuleren we het leefgebied van de weidevogels. Zo zijn we in staat om in de Banckspolder meer weidevogels te huisvesten.

Dit jaar heb ik 10 hectare kruidenrijk grasland ingezaaid. Dit bevordert de voedselvoorziening voor de weidevogel. Ook zaaide ik bloemrijke akkerlanden in om insecten aan te trekken voor de weidevogels. Zo ontstaat er meer biodiversiteit in de Banckspolder. Op het moment vind je de grutto, tureluur en de kievit in onze polder.

Door te werken aan ons biodivers streefbeeld van Schiermonnikoog proberen we een rijkere biodivers landschap te creëren waar de weidevogel goed tot zijn recht komt.”

Familiebedrijf

Peter is de derde generatie die al vanaf 1947 op Schiermonnikoog boert. Geboren en getogen op het eiland, maar niet in de boerderij geboren. “Daar was simpelweg geen woonruimte, dus ben ik in het dorp geboren.” In 2009 nam Peter de boerderij van zijn vader over. Daar woont hij nu samen met zijn vrouw Marjon en hun drie kinderen op de ‘pleats’.

Alle drie de kinderen zijn verbonden met de agrarische sector en volgen daar verschillende opleidingen voor. De oude stal waar Peter vroeger zijn vee in had, is verbouwd tot groepsaccommodatie. Daarachter staan de twee nieuwe stallen waar het vee staat. “Naast boer zijn, runnen Marjon en ik ook de accommodaties, camping en appartementen. Zo is de Duinhoeve een plek waar toeristen ook uitleg krijgen over biodivers boeren en wat dat betekent voor de natuur.” Uit het niets pakt Peter zijn telefoon en opent Google Maps: “Wist je dat ik de noordelijkste kampeerboerderij ben van Nederland?” Lachend laat hij het zien terwijl hij vertelt dat andere boeren van het eiland dat anders zien.

Melkveehouder Rutger Talsma bij de plas-dras pomp in de Banckspolder

Van Schier

Peter is een van de vijf boeren op het eiland die samen hun melk verzuivelen in de Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog. De boeren maken kaas met de eigen naam ‘Van Schier’ onder het motto ‘romige kazen, rijke natuur’. De melk wordt niet afgeroomd. Zo ontstaat er een vollere smaak. De ingrediënten van de kaas zijn gebaseerd op lokale planten die op het eiland voorkomen.

Het welzijn van de koeien is erg belangrijk voor de kwaliteit van de kaas. Zo zijn de koeien minstens 180 dagen per jaar buiten. Zij grazen op verschillende graslanden met verschillende planten en kruiden. Zo krijgt de kaas een zacht-zilte kruidige smaak. Van Schier heeft negen verschillende kazen variërend van kruidenkazen, naturelkazen en schimmelkorstkaas. En de Wildpluk is zelfs beloond op de World Cheese Awards. Maar bovenal dragen de kazen ook het logo van Vogelbescherming Nederland.

Natuurbeheer

Samen met de andere boeren is Peter Visser ook lid van de vereniging Boerenbelang op Schiermonnikoog, samen werken ze bijvoorbeeld aan kwelderbeheer. “Voor mij is het kwelderbeheer ook belangrijk, omdat mijn koeien van 1 mei tot 1 november op de kwelder grazen. De kwelder ligt buitendijks en beslaat 40 hectare. Samen met de andere boeren zorgen we ervoor dat dit landschap instant blijft.”

Samenwerken

“Op een eiland ben je toch best wel afhankelijk van elkaar. Ik werk dus nauw samen met de andere boeren. Al is het niet via Boerenbelang dan is het wel via Van Schier. Met Van Schier werken we samen met provincie Fryslân, Louis Bolk Instituut, gemeente Schiermonnikoog, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en het ministerie van LNV. Zoals je kunt zien hebben we aardig wat contacten en samenwerking opgebouwd afgelopen jaren. Elke partij heeft een bepaald aandeel gehad in het realiseren van Van Schier. Zelfs het Koninklijk echtpaar bezocht mijn stal om de Van Schier kaas te proeven.”

Keuze voor biodivers boeren

De koeien van Peter hebben niks te klagen. Er is een ligboxstal waar ze vrij mogen rondlopen en ze gebruiken volop de massageborstel. Minimaal 180 dagen per jaar lopen de koeien buiten en worden gemolken wanneer het nodig is. De koeien grazen in een biodivers landschap met kruidenrijk gras. Waar Peter talloze maatregelen neemt om de biodiversiteit te versteken.  Zo boert Peter iedere dag biodivers met meer natuur. Of zoals wij bij Van Schier zeggen: “Romige kazen, rijke natuur!”