Navigatie overslaan
Egbert Zorgdrager / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Egbert Zorgdrager / Fred van Diem Egbert Zorgdrager / Fred van Diem

Door Egbert Zorgdrager
Biologische melkveehouder

Egbert Zorgdrager

De kieviten en grutto’s arriveren er in maart. De tureluurs, slobben en krakken altijd iets later. En sinds enkele jaren komen ook de kemphanen op bezoek in de weilanden van Egbert Zorgdrager uit Formerum op Terschelling. Voor Egbert gaan de weidevogels altijd voor. En dat heeft impact op de bedrijfsvoering.

Werkgebied

Formerum op Terschelling (Fr.)

Egbert Zorgdrager:

“Toen ik in 1986 de boerderij van mijn ouders overnam, besefte ik dat we hier nog echt agrarische natuur hadden. Die besloot ik te houden. Eerst een beetje op gevoel, toen steeds bewuster. In 1993 ging het roer definitief om en stelden we de melkveehouderij in dienst van de weidevogels. We boeren sindsdien biologisch.”

Egbert Zorgdrager / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 118

125

Bezoek mijn website

Alles voor de vogels

Egbert levert zijn melk aan Kaasmakerij de Terschellinger (terschellingerkaas.nl). Zijn bedrijfsvoering is helemaal afgestemd op de vogels. Met grote en kleine maatregelen zorgt hij ervoor dat de weidevogels zijn land weten te vinden. Zo zaait hij weinig in en van de 118 hectare maait hij vijftig hectare pas na 15 en 22 juni. Hij laat de kruidenrijke randen langs de percelen staan. Ook zorgt hij voor nestbescherming en kuikenvluchtstroken.

Om zeker te zijn dat de meeste vogels kiezen voor de percelen waar hij pas laat maait, rijdt hij daar in februari stalmest met organisch materiaal uit. Dit lokt weidevogels, want de stalmest zorgt voor meer bodemleven en dus voedsel voor de vogels en hun kuikens.

Plasdras

Daarnaast heeft Egbert midden in zijn weidevogelkern van vijftig hectare een plasdrasgebied. Sinds 2011 zet hij tussen half februari en half mei twee percelen onder water met behulp van vier zonnepompen. Iedere drie weken gaan die pompen aan, omdat het water anders verdampt of teveel wegzakt. De plas is duidelijk de grootste trekpleister voor weidevogels. Zij vinden in de modder en het ondiepe water veel voedsel.

Echt boerenland

De weilanden van Egbert zijn veel minder groen dan die van andere boeren. Zijn kruidenrijke gras bevat minder voedingswaarde en daardoor geven zijn koeien ook beduidend minder melk. Maar de weidevogels floreren, zijn veestapel is toch rendabel en ook zijn boekhouding financieel gezond. En Egbert is juist trots op de schoonheid van zijn landschap. Toeristen en bezoekers waarderen zijn boerenland, met z'n complete flora en fauna. Zo’n gebied vind je nog maar op een paar plekjes ter wereld. Zo’n plek te blijven ontwikkelen en behouden, geeft veel voldoening!

Boerenlandvogels bij deze boerderij

Gerelateerde items

Gerelateerde projecten