Navigatie overslaan
Landschap / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Landschap / Fred van Diem Berend Steenbergen / Fred van Diem

Door Berend Steenbergen

Berend Steenbergen

Als biodynamische melkveehouders werken Berend en Wilma Steenbergen met de natuur. Ongeveer de helft van hun land beheren ze zo dat weidevogels er profijt van hebben. Hun koeien grazen onder andere in het Groningse natuurgebied Onnerpolder, leefgebied van onder andere kievit, grutto en tureluur.

Als biodynamische melkveehouders werkt het echtpaar Berend en Wilma Steenbergen al met de natuur. Ongeveer de helft van hun land beheren ze zo dat weidevogels er profijt van hebben. Hun koeien grazen onder andere in het Groningse natuurgebied Onnerpolder, leefgebied van onder andere kievit, grutto en tureluur. 

Werkgebied

Onnen, Groningen

Berend Steenbergen:

“De maatregelen leveren extra inkomsten op, maar het doet me ook veel plezier om de vogels hier te zien. Ze passen bij onze bedrijfsvoering. We zijn niet alleen melkveehouder, we beheren ook een stuk natuur. Als ik door het land rijd en weidevogels om me heen zie is dat voor mij een teken dat we dicht bij de natuur staan.”

Berend Steenbergen / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 95

85

Bezoek mijn website

Vogels in de wei

Berend en Wilma houden in hun werk altijd rekening met de vogels. Zo maaien ze later en daar waar vanouds veel vogels broeden, beweiden ze extensief. Ook houden ze het landschap open door boompjes en struiken uit het veld te verwijderen. Op de weide bij hun huis hebben ze een plasdras-locatie ingericht. Binnen twee à drie jaar merkten ze de grote aantrekkingskracht van het water op hun vogels.

Samenwerken

In de Groningse Onnerpolder werken zes lokale boeren samen voor de weidevogels. Berend en Wilma zijn de enigen die ook biodynamisch werken. Van Vogelbescherming ontvingen zij in 2019 een bijdrage via de campagne ‘Elke meter telt’ waardoor ze vijfduizend extra vierkante meter konden inzaaien met een mengsel van kruiden en wilde bloemen. Hiertussen vinden weidevogels meer voedsel en beschutting.

Vogelbescherming Nederland regelde ook dat Berend en Wilma een stuk gepacht land konden behouden. De provincie dreigde deze twintig hectaren te verkopen; dit zou dan als weidevogelgebied verloren gaan. Met hulp van een particuliere investeerder regelde Vogelbescherming een fonds. Het land werd gekocht en Berend en Wilma blijven nu de pachters van dit stukje reservaat.

Boerenlandvogels bij deze boerderij

Gerelateerde projecten