Navigatie overslaan
Kievit / Nature in Stock - Marcel van Kammen

Factsheets boerenlandvogels

Factsheets akkervogels

De afgelopen decennia is in binnen- en buitenland veel onderzoek gedaan. Het onderzoek richt zich onder meer op de effectiviteit van beschermingsmaatregelen. In een aantal handige factsheets hebben we de meest recente inzichten een praktische vertaling gegeven. Download ze gratis!

Geelgors / Birdphoto

De factsheets kunnen - zo lang de voorraad strekt - ook op papier worden aangevraagd via het Servicecentrum van Vogelbescherming.

Factsheets weidevogels

Op basis van de laatste wetenschappelijk onderbouwde inzichten heeft Vogelbescherming in 2016 een reeks factsheets gepubliceerd voor boeren, terreinbeheerders, vrijwilligers en andere betrokkenen. De factsheets worden periodiek geupdate aan de hand van de laatste inzichten en nieuwste publicaties.

Onderzoeksrapporten en brochures weidevogels

Factsheets PARTRIDGE

Serie van 7 factsheets met concrete maatregelen: Keverbank, Bloemenblok, Patrijzenhaag, Winterstoppel, Bijvoeren en Monitoring. Er wordt uitgelegd hoe deze maatregelen met elkaar samenhangen.

Tekening patrijs / Anne-Lieke Struijk

1. Samenhang

2. Keverbank

3. Bloemenblok

4. Patrijzenhaag

5. Winterstoppel

6. Bijvoeren

7. Monitoring

Downloads voor erfvogels

Erfvogels zijn vogels die leven op het boerenland, op en rondom boerderijen en landelijk gelegen woningen, op erven en in hagen en houtwallen. Een aantal van die erfvogels staat op de Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels. Ze nemen in aantal af, mede omdat het boerenland en de erven de laatste decennia veel grootschaliger en ‘netter’ zijn geworden. Het gaat vaak om (ooit) algemene soorten. Vogelbescherming wil dat die algemeen blijven. Het gaat om soorten als steenuil, ringmus, kerkuil, boerenzwaluw, torenvalk, grauwe vliegenvanger en spotvogel.

Steenuil / Jelle de Jong

Tussen 2009 en 2014 gaf Vogelbescherming een tijdschrift uit voor erfbezitters. Elke editie staat boordevol tips om het erf natuur- en vogelvriendelijk in te richten. U kunt hier de laatste drie edities downloaden:

Specifieke maatregelen voor kerkuil, steenuil en boerenzwaluw werden ook op een rij gezet in deze brochures:

PARTRIDGE project

Lees hier alles over het internationale PARTRIDGE project. Bloemenblokken, keverbanken en patrijzenhagen zorgen ervoor dat akkervogels zoals de patrijs niet uitsterven in Europa.

lees meer

Help de boerenlandvogels

Er is helaas bijna geen geschikt leefgebied meer voor typische boerenlandvogels zoals de grutto, kievit of patrijs. Vogelbescherming is vastberaden om te investeren in de volle rijkdom van het Nederlandse landschap. Vol drassige, bloemrijke weides
en natuurrijke akkers.

Help mee en doneer