Wat doet Vogelbescherming Nederland?

Boerenlandvogels horen bij Nederland. Toch dreigen ze uit ons landschap te verdwijnen. Daarom wil Vogelbescherming Nederland, samen met boeren en andere natuurorganisaties belangrijke weide- en akkervogelgebieden veiligstellen en uitbreiden. Om de boerenlandvogels echt voor ons land te behouden, moeten we naar een ander soort landbouw toe. Een groeiend aantal boeren zet nu de eerste stappen naar een natuur-inclusieve landbouw.

Een andere landbouw

De boerenlandvogels maken een kans als we omschakelen naar een ander soort landbouw: natuur-inclusieve landbouw. Met meer natuur en rust voor vogels om te eten en te broeden. Natuur-inclusieve landbouw vraagt een omslag in ons denken en doen. Niet alleen bij boeren, ook bij voedselproducenten en consumenten.

60 procent verdwenen

Boerenlandvogels verrijken ons landelijk gebied met kleur, geluid en spektakel. Soorten als patrijs, kemphaan, veldleeuwerik en wulp dreigen te verstommen. In een halve eeuw is 60 procent van de boerenlandvogels verdwenen. Sommige soorten, zoals de veldleeuwerik, namen zelfs met meer dan 90 procent af! Ons boerenland is bovendien geslonken door de uitbreiding van dorpen en steden, wegen en industrieterreinen. Een gebrek aan veiligheid, ruimte en voedsel, mede door grootschalige drooglegging en egalisering van de graslanden, wordt hen noodlottig.

Kerngebieden

Als Vogelbescherming Nederland richten we ons op vijf grotere weidevogelkernen. Plekken waar we met beheerders en boeren samenwerken. In de kern van deze kernen ligt vaak een vogelreservaat, als kraamkamer voor veel vogels bij elkaar. In grote aantallen staan zij namelijk sterker tegenover roofdieren, zoals vos of steenmarter. Het doel is om de bestaande weidevogelkernen uit te breiden en nieuwe kernen toe te voegen. Als een bloemrijke lappendeken van aaneengesloten rijke weilanden vergroten we zo het leefgebied van de weidevogels.

Help de boerenlandvogelhelden!

Het uitbreiden en met elkaar verbinden van kerngebieden heeft alleen een kans van slagen in samenwerking met weidevogel- en akkervogelboeren. Helden, omdat zij de boerenlandvogels ook willen behouden in Nederland en voorlopers zijn in hun sector. Zij zien de natuur als partner, die zorgt voor een gezonde bodem en natuurlijke plaagbestrijding. Zij bereiden de weg voor naar een natuur-inclusieve landbouw, waarin productie, duurzaamheid en natuur samen kunnen gaan. En u kunt deze boeren daarbij helpen. Door vogelvriendelijke producten te kopen, bijvoorbeeld. En onze actie ‘elke meter telt’ te steunen.  

Koop melk en kaas

Zuivel geproduceerd met nadrukkelijke aandacht voor natuur en weidevogels. Sinds de campagne Red de Rijke Weide van Vogelbescherming is hier steeds meer aandacht voor. U kunt via aankopen in de supermarkt laten zien wat u belangrijk vindt.

Vogelvriendelijke zuivelwijzer

Online cursus Vogels van Nederland

In deze gratis vogelcursus voor beginners leert u in 10 vogellessen veel bekende vogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes. U ontvangt direct de eerste vogelles per mail.

Gratis aanmelden