Navigatie overslaan
Grutto / Corrie Gort - Fotogalerij

Wat doet Vogelbescherming voor boerenlandvogels

Boerenlandvogels horen bij Nederland. Toch dreigen ze uit ons landschap te verdwijnen. Vogelbescherming Nederland is daarom hard aan het werk om belangrijke weide- en akkervogelgebieden veilig te stellen en uit te breiden. Daarnaast zetten we ons in – ook op politiek niveau - voor een natuurvriendelijke landbouw, ondersteunen we een netwerk van boerenlandvogelboeren en helpen we mee met de ontwikkeling van vogelvriendelijke (zuivel) producten.

Kerngebieden

Voor de weidevogels richten we ons op zogenoemde kerngebieden. Dat zijn gebieden van minimaal 1000 hectare weidevogelland waar we met natuurbeheerders en boeren samenwerken. Midden in deze kernen ligt vaak een vogelreservaat met daaromheen boerenland waar veel ruimte en voedsel is voor weidevogels. Ons doel is om minimaal 34 van deze kerngebieden in Nederland te realiseren. Als bloemrijke lappendekens van aaneengesloten natuurrijke weilanden. Zo vergroten we het leefgebied van weidevogels als grutto en kievit.

Weidevogels, akkervogels en erfvogels

Boerenlandvogels verdelen we in drie groepen die allemaal verschillende behoeften hebben: weidevogels zoals de grutto en de kievit, akkervogels zoals de patrijs en de geelgors en erfvogels zoals de steenuil en de boerenzwaluw.

Veldleeuwerik / Pixabay

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming ondersteunt het netwerk boerenlandvogelboeren. Deze boeren werken samen met de natuur. Zij zorgen ervoor dat de bodem gezond blijft, maken gebruik van natuurlijke plaagbestrijding en richten hun bedrijf zo in dat boerenlandvogels zich er thuis voelen. Door vogelvriendelijke zuivelproducten te kopen, helpt u deze boeren.

Projecten

De grotere projecten waaraan Vogelbescherming Nederland deelneemt, richten zich soms op een kerngebied, zoals het Amstelland bij Amsterdam of PolderPracht op Terschelling. Andere projecten concentreren zich op één bepaalde kwetsbare soort of groep, zoals Aanvalsplan Grutto (dat zich toespitst op alle weidevogels), Operatie Zomertortel, het PARTRIDGE project (een internationaal samenwerkingsverband om de patrijs te helpen) en Vogelakkers (velduil en blauwe kiekendief). Ook helpen we natuurinclusieve lespakketten ontwikkelen voor studenten in het agrarisch onderwijs met het project Groene toekomst voor jonge boeren.

Kruidenrijk weiland / Fred van Diem

Politiek

Dat het slecht gaat met de boerenlandvogels komt vooral door de intensivering van de landbouw. De Nederlandse landbouw ontvangt jaarlijks 700 miljoen euro aan subsidies vanuit de EU (dat is 114 euro per Nederlander). Daar staan tot nu toe nauwelijks natuurmaatregelen tegenover. Vogelbescherming wil daarom meer geld en betere maatregelen die de natuurvriendelijke landbouw stimuleren. Op internationaal niveau werken we samen met BirdLife International, de koepel van nationale vogelbeschermingsorganisaties. 

Vogelvriendelijke Zuivelwijzer

Vogelbescherming is mede-initiatiefnemer bij de ontwikkeling van vogelvriendelijke zuivelproducten, zoals Red de Rijke Weide kaas, Weerribben Zuivel en Zuiver Zuivel. In de loop van de tijd zijn er steeds meer merken en producten bijgekomen. U vindt ze in onze Vogelvriendelijke Zuivelwijzer.

Vogelvriendelijke Zuivelwijzer

Welke zuivel is goed voor vogels en natuur? Welke winkels leveren deze? Dat ontdekt u met de Vogelvriendelijke Zuivelwijzer. Kies bewust en draag bij aan een toekomst met rijke weides
vol vogels!

Naar de zuivelwijzer

Online cursus Vogels van Nederland

In deze gratis vogelcursus voor beginners leert u in 10 vogellessen veel bekende vogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes. U ontvangt direct de eerste vogelles per mail.

Inschrijven gratis cursus