Navigatie overslaan

Grutto / Corrie Gort - Fotogalerij

Wat doet Vogelbescherming Nederland?

Boerenlandvogels horen bij Nederland. Toch dreigen ze uit ons landschap te verdwijnen. Daarom wil Vogelbescherming Nederland belangrijke weide- en akkervogelgebieden veiligstellen en uitbreiden. Ook zetten we ons in voor een ander soort landbouw, ondersteunen we een netwerk van boerenlandvogelboeren, helpen we de ontwikkeling van vogelvriendelijke (zuivel) producten en lobbyen we voor een beter landbouwbeleid.

Kerngebieden

We richten ons op vijf grotere weidevogelkernen, plekken waar we met beheerders en boeren samenwerken. In de kern van deze kernen ligt vaak een vogelreservaat, als kraamkamer voor veel vogels bij elkaar. Ons doel is om de bestaande weidevogelkernen uit te breiden en nieuwe kernen toe te voegen. Als een bloemrijke lappendeken van aaneengesloten rijke weilanden vergroten we zo het leefgebied van de weidevogels.

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming faciliteert het netwerk boerenlandvogelboeren. Zij zien de natuur als partner, die zorgt voor een gezonde bodem en natuurlijke plaagbestrijding. Zij bereiden de weg naar een natuurinclusieve landbouw, waarin productie, duurzaamheid en natuur samen kunnen gaan. U kunt deze boeren daarbij helpen. Door vogelvriendelijke producten te kopen, bijvoorbeeld. En onze actie ‘Elke meter telt’ te steunen. 

Projecten

De grotere projecten waaraan Vogelbescherming Nederland deelneemt, richten zich soms op een kerngebied, zoals het Amstelland bij Amsterdam of PolderPracht op Terschelling. Andere projecten concentreren zich op één bepaalde kwetsbare soort, zoals Operatie Zomertortel, het PARTRIDGE project (een internationaal samenwerkingsverband om de patrijs te helpen) en Vogelakkers. Of we helpen natuurinclusieve lespakketten ontwikkelen voor studenten in het agrarisch onderwijs in het project Groene toekomst voor jonge boeren.

Vogelvriendelijke producten

Vogelbescherming was nauw betrokken  bij de ontwikkeling van de eerste vogelvriendelijke zuivelproducten, zoals de Red de Rijke Weide kaas, Weerribben Zuivel en Zuiver Zuivel en Weide Weelde. In de loop van de tijd zijn er steeds meer producten bijgekomen. U vindt ze in onze Vogelvriendelijke Zuivelwijzer. We richten ons nu ook op het ontwikkelen van andere producten, afkomstig van akkerbouwbedrijven.

Koop vogelvriendelijke producten

Er zijn steeds meer producten te koop die met zorg voor natuur en vogels zijn geproduceerd. U kunt via aankopen in de supermarkt laten zien wat u belangrijk vindt.

Vogelvriendelijke zuivelwijzer

Online cursus Vogels van Nederland

In deze gratis vogelcursus voor beginners leert u in 10 vogellessen veel bekende vogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes. U ontvangt direct de eerste vogelles per mail.

Schrijf u in voor gratis cursus