Wat doet Vogelbescherming Nederland?

Boerenlandvogels horen bij Nederland. Toch dreigen ze uit ons landschap te verdwijnen. Daarom wil Vogelbescherming Nederland, samen met boeren en andere natuurorganisaties belangrijke weide- en akkervogelgebieden veiligstellen en uitbreiden. Om de boerenlandvogels echt voor ons land te behouden, moeten we naar een ander soort landbouw toe. Een groeiend aantal boeren zet nu de eerste stappen naar een natuur-inclusieve landbouw.

Een andere landbouw

De boerenlandvogels maken een kans als we omschakelen naar een ander soort landbouw: natuur-inclusieve landbouw. Met meer natuur en rust voor vogels om te eten en te broeden. Natuur-inclusieve landbouw vraagt een omslag in ons denken en doen. Zowel bij boeren als bij voedselproducenten en consumenten.

60 procent verdwenen

Boerenlandvogels verrijken ons landelijk gebied met kleur, geluid en spektakel. Soorten als patrijs, kemphaan, veldleeuwerik en wulp dreigen te verdwijnen. In een halve eeuw is 60 procent van de boerenlandvogels verdwenen. Sommige soorten, zoals de veldleeuwerik, namen zelfs met meer dan 90 procent af! Het areaal boerenland is bovendien gekrompen door de uitbreiding van dorpen en steden, wegen en industrieterreinen. Een gebrek aan veiligheid, ruimte en voedsel, mede door grootschalige drooglegging en egalisering van de graslanden, doet boerenlandvogels de das om.

Kerngebieden

Als Vogelbescherming Nederland richten we ons op vijf grotere weidevogelkernen. Plekken waar we met beheerders en boeren samenwerken. In de kern van deze kernen ligt vaak een vogelreservaat, als kraamkamer voor veel vogels bij elkaar. In grote aantallen staan zij namelijk sterker tegenover roofdieren, zoals vos of steenmarter. Het doel is om de bestaande weidevogelkernen uit te breiden en nieuwe kernen toe te voegen. Als een bloemrijke lappendeken van aaneengesloten rijke weilanden vergroten we zo het leefgebied van de weidevogels.

Help de boerenlandvogelboeren!

Het uitbreiden en met elkaar verbinden van kerngebieden heeft alleen een kans van slagen in samenwerking met weidevogel- en akkervogelboeren. Ook zij willen de boerenlandvogels behouden in Nederland en ze zijn voorlopers in hun sector. Zij zien de natuur als partner, die zorgt voor een gezonde bodem en natuurlijke plaagbestrijding. Zij bereiden de weg naar een natuur-inclusieve landbouw, waarin productie, duurzaamheid en natuur samen kunnen gaan. En u kunt deze boeren daarbij helpen. Door vogelvriendelijke producten te kopen, bijvoorbeeld. En onze actie ‘elke meter telt’ te steunen.  

Koop vogelvriendelijke producten

Er zijn steeds meer producten te koop die met zorg voor natuur en vogels zijn geproduceerd. U kunt via aankopen in de supermarkt laten zien wat u belangrijk vindt.

Vogelvriendelijke zuivelwijzer

Online cursus Vogels van Nederland

In deze gratis vogelcursus voor beginners leert u in 10 vogellessen veel bekende vogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes. U ontvangt direct de eerste vogelles per mail.

Gratis aanmelden