Navigatie overslaan
Kievit / Shutterstock

Vogelvriendelijke zuivel herkent u aan het logo van Vogelbescherming

Er zijn heel veel soorten en merken zuivel. Maar welke moet je kiezen? Alle melk is wit! Gelukkig is er nu zuivel van boeren die ervoor zorgen dat de natuur en de vogels op hun land de ruimte krijgen: vogelvriendelijke zuivel. Alleen de zuivelmerken waarmee Vogelbescherming samenwerkt, mogen deze term en het bijbehorende logo gebruiken. Zij leveren smakelijke zuivelproducten van koeien die grazen in een boerenlandschap vol natuur en vogels. Dat maakt het kiezen een stuk makkelijker.

Eisen vogelvriendelijke zuivel

Aan deze eisen moeten de boeren voldoen die vogelvriendelijke zuivel leveren:

  • Minimaal 20-30% van hun land bestaat uit kruidenrijk grasland voor de weidevogels. Niet-biologische boeren mogen op dit deel van het bedrijf ook geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken.
  • Ze maaien dit gras pas nadat alle weidevogelkuikens uitgevlogen zijn (na 1 of 15 juni of zelfs later).
  • Ze zorgen dat dit grasland voor een deel nat staat (plasdras).
  • Ze nemen maatregelen voor de andere vogels op hun bedrijf (heggen, bosjes, erfbeplanting e.d. voor erfvogels als boerenzwaluw en akkervogels als patrijs).
  • Dit alles wordt begeleid en gecontroleerd door een onafhankelijke deskundige die jaarlijks rapporteert aan Vogelbescherming.

Keurmerken vergeleken

Vogelbescherming heeft bij een aantal keurmerken gekeken naar de eisen die zij stellen op het gebied van vogelvriendelijkheid: 

  1. Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming
  2. Beter voor Koe, Natuur en Boer van melkproducent Aware (voor Albert Heijn)
  3. On the way to PlanetProof van Friesland Campina
  4. EKO-keurmerk voor alle ecologische/biologische landbouw

Beter Leven Keurmerk

De tabel laat zien dat het Beter Leven Keurmerk 1 ster van de 4 keurmerken op dit moment de hoogste eisen stelt. Alleen de eis voor het aandeel oppervlakte is nog aan de lage kant. Vogelbescherming wacht met smart op de eerste partij die aan de slag gaat met Beter Leven Keurmerk 2 of zelfs 3 sterren.

Beter voor Koe, Natuur en Boer

Beter voor Koe, Natuur en Boer vraagt van de boeren een areaal van slechts 10% kruidenrijk grasland. Helaas mogen de boeren dit maaien zonder rekening te houden met nesten en kuikens. Ook is er geen vereiste om een deel van het gras te vernatten. Dus de vogels schieten hier helemaal niets mee op.

On the way to PlanetProof

On the way to PlanetProof is vergelijkbaar met Beter voor Koe, Natuur en Boer, al is hun areaal-eis van 5% kruidenrijk grasland nog lager. Maar On the way to PlanetProof eist daarentegen wel dat er niet eerder dan 1 juni wordt gemaaid. Dat is in elk geval een beetje winst voor de weidevogels.

EKO-keurmerk

Omdat EKO-boeren geen kunstmest mogen gebruiken, werken ze al met meer kruidenrijk grasland, met bijvoorbeeld veel klavers erin, wat goed is voor weidevogels. EKO stelt verder vreemd genoeg geen specifieke eisen voor natuur en vogels op het boerenbedrijf, zoals laat maaien of vernatten van een deel van het grasland. In de praktijk zijn er natuurlijk wel boeren die hier hun best voor doen, want een EKO-boer heeft traditiegetrouw meer aandacht voor natuur op het bedrijf. Maar als het niet geëist en gecontroleerd wordt, heb je hier als consument ook geen zekerheid over.

Vogelvriendelijke Zuivelwijzer

Op Zuivelwijzer.nl vindt u alle door Vogelbescherming gecontroleerde vogelvriendelijke zuivelmerken bij elkaar en kunt u zien waar ze bij u in de buurt verkrijgbaar zijn.

Help de boerenlandvogels

Er is helaas bijna geen geschikt leefgebied meer voor typische boerenlandvogels zoals de grutto, kievit of patrijs. Vogelbescherming is vastberaden om te investeren in de volle rijkdom van het Nederlandse landschap. Vol drassige, bloemrijke weides
en natuurrijke akkers.

Help mee en doneer

Vogelvriendelijke Zuivelwijzer

Welke zuivel is goed voor vogels en natuur? Welke winkels leveren deze? Dat ontdek je met de Vogelvriendelijke Zuivelwijzer. Kies bewust en draag bij aan een toekomst met rijke weides
vol vogels!

Naar de zuivelwijzer