Navigatie overslaan
Bloemrijke weide / Rene Faber

Bloemrijke weide / Rene Faber

Wat zijn de criteria voor vogelvriendelijke zuivel?

Met vogelvriendelijke zuivel koop je van boeren die zich inzetten voor het leefgebied van de weidevogel. Zij zorgen ervoor dat weidevogels de tijd, de ruimte en genoeg voedsel hebben om te broeden. De boeren moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • Minimaal 20% van het bedrijf wordt ingericht voor de weidevogels:
  - Er wordt laat in het jaar, na het broedseizoen, gemaaid (er wordt niet gemaaid tussen 1 april tot 15 juni, of langer indien noodzakelijk voor de vogels)
  - Er is voldoende hoog waterpeil met plasdras-land, daardoor heb je vertraagde groei van het gras en vinden weidevogels met lange snavels makkelijk wormen en andere beestjes in de aarde.
  - Er is bloem- en kruidenrijk grasland. Dit is grasland met veel insecten. Kuikens van weidevogels moeten zelf hun voedsel in de vorm van duizenden insecten bij elkaar scharrelen. In eiwitrijk Engels raaigras zijn er onvoldoende insecten en het is veel te dicht qua structuur voor jonge weidevogels om doorheen te lopen.
  - Er wordt beperkt bemest met  bij voorkeur ruige stalmest.
  - Er worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, behalve pleksgewijs op distels en zuring.
 • Op de overige 80% worden in elk geval alle nesten beschermd (legselbescherming).
 • Bestaande landschapselementen inclusief sloten en greppels worden behouden.
 • Er wordt voor voldoende broedgelegenheid op het erf gezorgd voor zogenaamde erfvogels. Er is minimaal één stal toegankelijk en geschikt voor de boerenzwaluw.
 • De plannen en maatregelen worden vastgelegd in een natuurbedrijfsplan door een onafhankelijk ecologisch adviseur. De natuurbedrijfsplannen en de resultaten worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig worden verbeteringen doorgevoerd.
 • Er wordt door de boer jaarlijks gerapporteerd aan de afnemer, de zuivelpartner. Die rapporteert weer aan Vogelbescherming. 

Help de boerenlandvogels

Er is helaas bijna geen geschikt leefgebied meer voor typische boerenlandvogels zoals de grutto, kievit of patrijs. Vogelbescherming is vastberaden om te investeren in de volle rijkdom van het Nederlandse landschap. Vol drassige, bloemrijke weides
en natuurrijke akkers.

Help mee en doneer

Vogelvriendelijke Zuivelwijzer

Welke zuivel is goed voor vogels en natuur? Welke winkels leveren deze? Dat ontdekt u met de Vogelvriendelijke Zuivelwijzer. Kies bewust en draag bij aan een toekomst met rijke weides vol vogels!

Naar de zuivelwijzer