Navigatie overslaan
Wicher en Aaltje Hoeve / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Wicher en Aaltje Hoeve / Fred van Diem Wicher en Aaltje Hoeve / Fred van Diem

Door Wicher en Aaltje Hoeve

Wicher en Aaltje Hoeve

Wicher en Aaltje Hoeve leveren de biologische melk voor de huismerkkaas van Ekoplaza. Zij boeren met respect voor de dieren en hun omgeving. Ook de weidevogels horen daarbij. In het veenweidegebied hebben ze zes hectaren bloem- en kruidenrijk ingericht, en er ligt een plasdrasgebied. Ook houden ze tijdens het maaien rekening met de vogels en de broedplaatsen.

Werkgebied

Rouveen, Overijssel

Wicher en Aaltje Hoeve:

“Een goed rentmeesterschap over het land. Dat is voor ons als melkveehouder het uitgangspunt voor de bedrijfsvoering. In iedere boom aan de weg van het bedrijf hangt een vogelhuisje en met de gemeente hebben we het voor elkaar gekregen dat de berm bloemrijk bloeit.”

Wicher en Aaltje Hoeve / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 48

75

Wicher en Aaltje werken samen met een collega melkveehouder, Willem Courtz, om het gebied zo optimaal mogelijk in te richten voor de weidevogels. Tot dusverre hebben ze niet precies bijgehouden hoeveel vogels er  broeden, maar het aantal groeit. Zo nestelen er kieviten, grutto’s wulpen, tureluur en scholeksters in de weilanden. De nestkastjes worden bevolkt door pimpelmees, koolmees, gekraagde roodstaart, zwarte roodstaart, kwikstaart, huismus en ringmus. En rondom het huis leven tientallen zwaluwen.