Navigatie overslaan
De koeien van Wes Korrel / Fred van Diem Toon alles in de buurt
De koeien van Wes Korrel / Fred van Diem Wes Korrel / Fred van Diem

Door Wes Korrel
Biologisch melkveebedrijf

Wes Korrel

De Ouderkerkse melkveehouder Wes Korrel heeft een biologisch melkveebedrijf aan de Rondehoep West. Al jaren zet hij zich in voor het behoud van de Rondehoep en de weidevogel. Hij ontving in 2019 de Gouden Grutto. Deze wisseltrofee reikt Vogelbescherming Nederland jaarlijks uit aan boeren en ondernemers die goed zorgen voor boerenlandvogels.

Werkgebied

Ouderkerk aan de Amstel, Noord-Holland

Wes Korrel:

“Als ik met mijn vader het land in liep, zag en hoorde je overal vogels. Een aangepast maaibeleid was destijds niet nodig. Er werd meestal pas in juni gemaaid voor de hooibouw, en dan steeds een paar stukken. Hierdoor liepen de nesten en de pullen van de weidevogels nauwelijks gevaar."

Wes Korrel / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Bezoek mijn website

In de Rondehoep en de Bovenkerkerpolder, waar de boerderij van Wes staat, gaat het goed met de weidevogels. Dat komt omdat de boeren onderling afspraken om de graslanden (deels) later te maaien. Belangrijk is het landje van Geijsel, een stuk grasland dat tijdelijk onder water wordt gezet. Hier kunnen vooral steltlopers een veilig heenkomen zoeken en aansterken na de lange reis uit Afrika.

Boer van Amstel

Via verschillende bestuursfuncties die hij bekleedt, houdt Wes het behoud van de weidevogels onder de rook van Amsterdam voortdurend op de agenda. Zo is hij nauw betrokken bij de totstandkoming van het ‘Boeren van Amstel’-initiatief. Dit zijn circa twintig boeren uit de streek – waaronder ook Kees Nieuwendijk – die weidevogelvriendelijke zuivel produceren. Met de verkoop van gezonde en natuurvriendelijke producten willen ze extra geld binnenhalen voor maatregelen om de weidevogel te behouden. Zoals vergoedingen voor het uitgesteld maaien en het zorgen voor kruidenrijke graslanden.

Zo snijdt het mes aan meerdere kanten: het gebied wordt in stand gehouden, evenals de weidevogel. Boeren worden extra beloond voor hun inspanningen. En de 'Amsterdammer' drinkt melk uit Amstelland. De melkpakken van Boeren van Amstel staan in de schappen van de Amsterdamse Marqt filialen en worden via groothandel ‘De Kweker’ verspreid in de hoofdstedelijke horeca.

Behalve met elkaar werken de boeren van het Amstelland ook samen met de Agrarische Natuur Vereniging, Vogelbescherming Nederland en Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer. Samen zorgen ze voor een duurzaam weidevogelbeheer in de streek.

Boerenlandvogels bij deze boerderij

Gerelateerde items

Gerelateerde projecten