Navigatie overslaan
Adrian en Annely Langereis / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Adrian en Annely Langereis / Fred van Diem Adrian en Annely Langereis / Fred van Diem

Door Adrian en Annely Langereis

Adrian en Annely Langereis

Het melkveebedrijf van Adrian Langereis is al generaties lang in bezit van de familie. In 1986 verhuisde het bedrijf van Noord-Holland naar Groningen en in 2008 werden Adrian en zijn vrouw Annely eigenaar. De boerderij ligt in het dorp Ten Boer, zo’n tien kilometer van de stad Groningen. Met de stad zo dichtbij, besloten Adrian en Annely de buurt te betrekken bij hun boerenleven. Zo ontstond Koe en Jij.

Werkgebied

Ten Boer, Groningen

Adrian en Annely Langereis:

“Met Koe en Jij als bedrijfsconcept willen we de ontstane kloof tussen boeren en mensen uit de buurt en stad dichten. Dit door ze uit te nodigen op de boerderij. Daar leggen we graag uit hoe en vooral waarom er op de huidige manier melkvee gehouden wordt, hoe wij omgaan met ons vee, dierwelzijn en het leveren van hoogwaardig voedsel.”

Adrian en Annely Langereis / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 100

220

Bezoek mijn website

De koeien van Adrian gaan zoveel mogelijk de wei in. Daar doet hij aan weidevogelbeheer en zorgt hij voor een divers landschap. Zijn melk gaat daarom naar Weide Weelde. Deze ambachtelijk geproduceerde zuivel komt van een netwerk van boeren die met hart voor hun koeien en omgeving werken. Daar horen kruidenrijke weilanden en boerenlandvogels bij.

Weidevogels

Adrian herinnert zich dat er een aantal decennia geleden veel meer weidevogels waren. Met de maatregelen die hij heeft genomen, probeert hij het tij nu te keren. Gelukkig lukt dit wel, hoewel het oude niveau nog niet wordt gehaald. Hij werkt daarom gestaag verder om de weidevogels ruimte te geven op zijn land. En daarmee toont hij aan dat ook gangbare melkveehouderij en ontwikkeling van de weidevogelstand samen kunnen gaan.

Educatie

Adrian en Annely nodigen mensen actief uit om op hun bedrijf te komen kijken. Zo kun je een vergaderlocatie bij hen huren. Voor schoolkinderen is er een educatief programma waarin ze leren hoe melk geproduceerd wordt en de koeien verzorgd worden. Ze kunnen kalfjes aaien, de koeien helpen voeren en een kunstkoe melken.

Boerenlandvogels bij deze boerderij