Wat hebben Boerenlandvogels nodig?

Boerenlandvogels verdwijnen in hoog tempo uit ons platteland. Zestig procent sinds de jaren zestig van vorige eeuw. Dat komt omdat veel van ons boerenland tegenwoordig bestaat uit rechte akkers en strak groene graslanden. In deze intensieve landbouwgebieden vinden boerenlandvogels te weinig rust, ruimte en voedsel om te overleven. Soorten als kemphaan, veldleeuwerik, grutto of wulp verdwenen haast of werden zeldzaam in ons land.

Willen we ons boerenland in al haar rijkdom behouden, moeten we nu in actie komen. Vogelbescherming Nederland zet zich daar voor in. Dit door op korte termijn de laatste goede weide- en akkervogelgebieden veilig te stellen. Maar we kijken ook verder. Op de langere termijn streven we naar een natuur-inclusieve landbouw.

Omslag en denken en doen

De boerenlandvogels maken een kans als we omschakelen naar een ander soort landbouw. Met meer natuur en rust voor de vogels om te eten en te broeden. Dat betekent een omslag in denken en doen. Niet alleen bij boeren, maar ook bij voedselproducenten en consumenten.

Vogelbescherming is met haar netwerk van weidevogelboeren alvast begonnen. Deze boeren mesten en maaien minder. En ze maken ruimte voor bloemen en plassen in de wei. We richten ons daarbij vooral op vijf grotere weidevogelkernen, waar we met beheerders en meerdere boeren samenwerken. Middenin deze kernen ligt vaak een vogelreservaat, als trekpleister voor veel vogels. In grote aantallen staan zij namelijk sterker tegenover predators, zoals vos of steenmarter. Het doel is om de bestaande weidevogelkernen uit te breiden en nieuwe kernen toe te voegen. Via aaneengesloten rijke weilanden vergroten we als een olievlek het leefgebied van de weidevogels.

Ook akkervogels staan onder druk. Zo nam het aantal patrijzen sinds de jaren zeventig met 95 procent af door de intensivering van de landbouw en het gebruik van pesticiden. Vogelbescherming ondersteunt daarom de aanleg van vogelakkers, vol wilde bloemen en insecten. Deze biodiversiteit helpt het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen. En ook de akkervogels gedijen op deze plekken. Steeds meer akkervogelboeren sluiten zich aan.

Het boerenland helpen

In samenwerking met de lokale weidevogel- en akkervogelboeren proberen we deze kerngebieden steeds verder uit te breiden en met elkaar te verbinden. Waarom?  Omdat we heel Nederland weer geschikt willen maken voor boerenlandvogels. Dat betekent steeds meer natuur in onze weilanden en op de akkers en op langere termijn een omslag naar een natuur-inclusieve landbouw. Samen kunnen we de boeren daar bij helpen. Door vogelvriendelijke producten te kopen, bijvoorbeeld. En onze actie ‘elke meter telt’ te steunen.  

Magazine Slimme vogels

Veel boeren zorgen voor rijke weides en akkers vol bloemen, vlinders en vogels. In dit magazine, Slimme Vogels, vertelt een aantal boeren hoe zij dat doen, een rendabel bedrijf combineren met
de zorg voor natuur. 

Aanvraag pdf magazine

Koop melk en kaas

Zuivel geproduceerd met nadrukkelijke aandacht voor natuur en weidevogels. Sinds de campagne Red de Rijke Weide van Vogelbescherming is hier steeds meer aandacht voor. U kunt via aankopen in de supermarkt laten zien wat u belangrijk vindt.

Informatie en verkooppunten

Gerelateerde items