Navigatie overslaan
Kwartelkoning / Shutterstock

Wat hebben boerenlandvogels nodig?

Nederland telt meer dan zeventig soorten boerenlandvogels. Zij leven in de buurt van erven, schuren, sloten, akkers en weilanden. Ze houden, net als mensen, van het groene en natuurrijke boerenland. Door de intensiteit van ons landgebruik, voor intensieve landbouw maar ook voor wegen en woningbouw, glipt dit landschap ons door de vingers. Deze verarming probeert Vogelbescherming Nederland te keren. Samen met boeren en andere natuurorganisaties geven we de boerenlandvogels wat zij - en wij - nodig hebben.
Kruidenrijk weiland / Fred van Diem Kruidenrijk weiland / Fred van Diem

Bloemen in het weiland

Kruiden en bloemen verdwenen uit de meeste Nederlandse weilanden om plaats te maken voor eentonig ‘turbogras’, het Engels raaigras. Boerenlandvogels voelen zich daarin niet thuis. Tussen boterbloemen, veldzuring of koekoeksbloemen vinden ze veel meer insecten. Hoe rijker de weide, hoe meer muggen, rupsen en kevers. Dit is het voer voor vooral jonge vogels. Zij vinden in de kruidenrijkdom ook beschutting tegen roofdieren.

Laat maaien

Nesten verscholen in het gras en kleine kuikens die waggelend hun evenwicht proberen te bewaren tussen de graspollen: ze hebben geen schijn van kans tegen de enorme maaimachines die alles wegmaaien wat voor hun wielen komt. Jonge weidevogels worden groot in een weiland dat pas na 15 juni (of liever nog later) gemaaid wordt.

Bloemenblokken PARTRIDGE project Bloemenblokken PARTRIDGE project

Kruidenrijke akkers

Wat geldt voor de weilanden, geldt ook voor onze akkers. Waar zie je nog korenbloemen of klavers in de akkers of langs de randen? Kwartel, patrijs en veldleeuwerik zoeken deze plekken op. Meestal worden de akkers al voor de winter geploegd. Helaas! Gebeurt dit niet, dan vinden de akkervogels tussen de planten het hele jaar door beschutting en voedsel.

Water

Veel weilanden zijn voor vogels te droog. Water wordt bewust snel afgevoerd, want dan kunnen de boeren gemakkelijker en eerder hun drijfmest uitrijden en het gras maaien. Vogels houden juist wel van water: van slootkanten en van ondiepe plassen met modderige oevers. Daar is de grond drassig en kunnen ze met hun lange snavels naar bodemdieren zoeken. Langs sloten bloeien weer andere planten en ook daar vinden vogels schuilplekken en insecten.

Welkom op het erf

Op het boerenerf leven van oudsher ook veel vogels. Natuurlijke beplanting en open schuren en stallen (boerenzwaluwen!) zorgen ervoor dat ze zich welkom voelen. In de tuin, op het erf en in de stal vinden vogels voedsel en nestmateriaal. Een tuin vol wilde bloemen en kruiden trekt insecten aan. Die zijn weer voedsel voor de erfvogels.

Magazine Slimme vogels

Veel boeren zorgen voor rijke weides en akkers vol bloemen, vlinders en boerenlandvogels. In dit eenmalige magazine, Slimme Vogels, vertelt een aantal boeren hoe zij een rendabel bedrijf combineren met de zorg voor natuur.

Vraag pdf magazine aan

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en we ondersteunen de boeren op verschillende manieren. Er is vast een boerenlandvogelboer bij jou in de buurt!

Vind een boer

Meer over boerenlandvogels