Navigatie overslaan
Grutto / Jelle de Jong

Wat hebben boerenlandvogels nodig?

Nederland telt meer dan zeventig soorten boerenlandvogels. Zij leven in de buurt van erven, schuren, sloten, akkers en weilanden. Ze houden, net als mensen, van het groene en natuurrijke boerenland. Door de intensiteit van ons landgebruik, voor intensieve landbouw, maar ook wegen en woningbouw, glipt dit landschap ons door de vingers. Deze verarming probeert Vogelbescherming Nederland te keren. Samen met boeren en andere natuurorganisaties geven we de boerenlandvogels wat zij, en wij, nodig hebben.
Kruidenrijk weiland / Fred van Diem

Bloemen in het weiland

Kruiden en bloemen verdwenen uit de meeste Nederlandse weilanden om plaats te maken voor eentonig ‘turbogras’, het Engels raaigras. Boerenlandvogels voelen zich daarin niet thuis. Tussen boterbloemen, veldzuring of koekoeksbloemen vinden ze veel meer insecten. Hoe rijker de weide, hoe meer muggen, rupsen en kevers. Dit is het voer voor vooral jonge vogels. Zij vinden in de kruidenrijkdom ook beschutting tegen roofdieren.

Kruidenrijke akkers

Wat geldt voor de weilanden, geldt ook voor onze akkers. Waar zie je nog korenbloemen of klavers in de akker of langs de randen? Kwartel, patrijs of veldleeuwerik zoeken deze plekken op. Meestal worden de akkers al voor de winter geploegd. Helaas! Gebeurt dit niet, dan vinden de akkervogels tussen de afgestorven planten het hele jaar door beschutting en voedsel.

Bloemenblokken PARTRIDGE project

Water

Veel weilanden zijn voor vogels te droog. Water wordt bewust afgevoerd, want dan kunnen de boeren gemakkelijker hun drijfmest uitrijden. Vogels houden juist wel van water in de buurt: van slootkanten en van ondiepe plassen met modderige oevers. Daar is de grond drassig en kunnen ze met hun lange snavels naar bodemdieren zoeken. Langs sloten bloeien weer andere planten en ook daar vinden vogels schuilplekken en insecten.

Welkom op het erf

Op het boerenerf leven van oudsher ook veel vogels. Natuurlijke beplanting en open schuren en stallen zorgen ervoor dat ze zich welkom voelen. In de tuin, op de mestvaalt en in de stal vinden vogels voedsel en nestmateriaal. Een tuin vol wilde bloemen en kruiden trekt insecten aan. Die zijn weer voedsel voor de erfvogels.

Video in nieuw venster openen

Magazine Slimme vogels

Veel boeren zorgen voor rijke weides en akkers vol bloemen, vlinders en boerenlandvogels. In dit eenmalige magazine, Slimme Vogels, vertelt een aantal boeren hoe zij een rendabel bedrijf combineren met de zorg voor natuur.

Vraag pdf magazine aan

Vogelvriendelijke Zuivelwijzer

Welke zuivel is goed voor vogels en natuur? Welke winkels leveren deze? Dat ontdekt u met de Vogelvriendelijke Zuivelwijzer. Kies bewust en draag bij aan een toekomst met rijke weides vol vogels!

Naar de zuivelwijzer

Meer over boerenlandvogels