In de stad

Vogelbescherming werkt hard aan een beter leefbare stad voor vogels en mensen. Vogels gelden als een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het groen in de omgeving. Mensen die in een groene omgeving wonen, voelen zich niet alleen gezonder, maar uit onderzoek blijkt dat ze dat ook daadwerkelijk zijn. Aangezien 95% van de Nederlanders in de bebouwde kom woont, is er reden genoeg om goed te zorgen voor de vogels en het groen in de stad.

Iedereen kan bijdragen aan een meer natuurlijke stedelijke omgeving: de natuur begint al in de eigen achtertuin of op het balkon. Stadsbesturen en bouwers kunnen op grotere schaal maatregelen nemen, ook aan gebouwen. Om de diversiteit aan stedelijke natuur nog beter te begrijpen en effectieve beschermingsmaatregelen te kunnen voorstellen, steunt Vogelbescherming onderzoek naar stadsnatuur.

Gemeenten, bedrijven & bouwers

Renovatie, sloop, nieuwbouw en stadsuitbreiding: steden veranderen voortdurend onder invloed van nieuwe wensen en mogelijkheden. Als in een vroeg stadium rekening wordt gehouden met natuur en vogels, kan met weinig of geen meerkosten een gezonde leefomgeving worden gecreëerd. Vogelbescherming kan adviseren.

Onderzoek

De biodiversiteit in de stad is groot. Veel is nog onbekend. Daarom steunt Vogelbescherming onderzoek om zo effectieve beschermingsmaatregelen te kunnen voorstellen.

 

Stadsvogeladviseurs

Stadsvogeladviseurs zetten zich als vrijwilligers in voor de bescherming van vogels in de stad. Ze informeren en adviseren binnen hun eigen gemeente over vogels en vogelvriendelijk beleid. Veel partijen maken gebruik van hun diensten zoals corporaties, gemeenten, scholen, bedrijven en particulieren.

Bewoners

Alle tuinen en groene balkons zijn bij elkaar opgeteld te zien als een groot natuurgebied. Iedereen kan helpen daar iets moois van te maken waar vogels van kunnen profiteren. Van klimop langs een pergola tot een bessenhaag of huisvesting voor mussen onder de dakgoot. Help mee en laat u inspireren!

Stadsvogelprojecten

Vogelbescherming ondersteunt kansrijke lokale initiatieven van Vogelwerkgroepen en andere vrijwilligers om de vogels van het stedelijk gebied te helpen. Want vogels beschermen dat kunnen wij niet alleen, dat doen we met hulp van mensen met een passie voor vogels. Dit kan dankzij een bijdrage die Vogelbescherming ontvangt voor iedere verkochte Vogelvide (een samenwerking met Monier BV).

Een thuis voor gierzwaluwen

Gierzwaluwen zijn steeds meer aangewezen op nestgelegenheid die wij creëren. Moderne gebouwen bieden weinig ruimte voor hun nesten. In veel steden zijn vrijwilligers actief die nestkasten ophangen. Wij helpen mee om de kasten te kopen en te plaatsen, u ook?

Koop een gierzwaluwnestkast

Gratis magazine Vogels Dichterbij

Maak van uw tuin een vogelparadijs. Dit magazine staat boordevol mooie foto’s over vogels kijken en met veel praktische tips over vogels voeren, nestkastjes en vogelvriendelijke tuinen.

bestel gratis magazine