Toon alles in de buurt

Door Rien van der Steen
Excursieleider/Stadsvogeladviseur

Rien van der Steen

Als kleine jongen ging ik samen met mijn vader de natuur in. Ik vond alles boeiend wat we daar aantroffen. Dat is eigenlijk nog steeds zo. Maar hoe meer je ervan af weet, hoe meer je je realiseert dat er nog veel meer te weten valt. Sinds 2010 werk ik ook als Stadsvogeladviseur van Vogelbescherming. Daarvoor probeer ik bijvoorbeeld in contact te komen met instanties zoals woningbouwverenigingen, de gemeente, bouwers. Niet altijd eenvoudig, want die partijen moeten al veel en dan kom jij nog met vogels aanzetten.

Wat doet een Stadsvogeladviseur?

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. De Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels in hun directe omgeving, door partijen binnen hun eigen gemeente te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Verder proberen Stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren over stadsvogels en hen te stimuleren om rekening met vogels te houden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving. Op die manier dragen Stadsvogeladviseurs bij aan een groene en prettige leefomgeving voor vogels én mensen.

Natuur en vooral vogels en nog eens vogels. Ik neem U graag mee in mijn wereld. Wij kijken, luisteren en speuren naar vogels en ander moois. We maken er vooral een plezierige tocht van. Serieus kunnen we altijd nog worden. En...., ik ben vooral heel benieuwd naar úw verhalen.

Mijn werkgebied

Den Bosch

Rien van der Steen:

"Met enthousiasme en een lange adem kun je tóch wat voor elkaar krijgen voor natuur in de stad. "

Vraag advies aan

Ik ben tijdelijk niet beschikbaar. U kunt een andere tuinvogelconsulent uit uw omgeving benaderen, of contact opnemen met het Servicecentrum van Vogelbescherming Nederland.