Navigatie overslaan
Saeftinghe Toon alles in de buurt
Saeftinghe

Door Walter van Kerkhoven
WetlandWacht

Walter van Kerkhoven

Ik houd mij vooral bezig met vogelonderzoek, dit is meteen een goed meetinstrument om te zien of het goed gaat met het beheer in het gebied.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Verdronken Land van Saeftinghe

Walter van Kerkhoven:

"Door mee te werken aan allerhande vogelonderzoek, tellingen, broedvogelonderzoek, ringwerk enz... leer je zoveel bij over vogels, maar ook over de natuur in het algemeen. Ondertussen als WetlandWacht mijn steentje bijdragen aan het beheer van een fantastisch natuurgebied, geeft zoveel meerwaarde aan mijn natuurbeleving."

Heeft u een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan uw vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.