Navigatie overslaan
De Zeevang / Ben Pronk Toon alles in de buurt
De Zeevang / Ben Pronk Ben Pronk / Debby Doodeman

Door Ben Pronk
WetlandWacht

Ben Pronk

Veenweidegebied De Zeevang is een uniek stukje natte natuur. Op Europees niveau komt deze landschapsvorm alleen voor in West-Nederland. Open landschap met een hoogwaterpeil in de vele smalle en brede waterlopen. Optimaal landschap voor doortrekkende steltlopers. De openheid garandeert een hoge overlevingskans voor weidevogels als grutto en kievit. Goudplevieren pleisteren met duizenden tegelijk in natte weilanden.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

De Zeevang

Kaart Polder Zeevang

Ben Pronk:

"Vogels geven de rijkdom van landschappen prima aan en verzorgen zo de natuurwaarde."

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.