Navigatie overslaan
Sneekermeer / Agami Toon alles in de buurt
Sneekermeer / Agami Dick Pruiksma

Door Dick Pruiksma
WetlandWacht

Dick Pruiksma

Het gebied Potskar is een prachtig natuurgebied aan de westelijke oever van het Sneekermeer. De laatste jaren neemt de recreatiedruk echter behoorlijk toe, zowel vanaf de kant van de Griene Dyk, als vanaf het water met erg veel watersport. Het is een hele uitdaging om in overleg met de beherende organisaties toch zoveel mogelijk de natuurwaarden te behouden, en een evenwicht te zoeken met de recreant…

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Potskar Noord en Zuid

Kaart Sneekermeergebied

Dick Pruiksma :

Het zou toch prachtig zijn als onze kleinkinderen in het voorjaar ook nog kunnen genieten van buitelende kieviten en het geluid van grutto’s , tureluurs en veldleeuweriken aan de oevers van het Sneekermeer!

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.