Navigatie overslaan
Oostvaardersplassen / Shutterstock Toon alles in de buurt
Oostvaardersplassen / Shutterstock Aat Harms

Door Aat Harms
WetlandWacht

Aat Harms

Van jongs af aan ben ik geinteresseerd in vogels kijken. In Flevoland ligt een van de mooiste vogelgebieden, NP Nieuw Land. Ik kom er graag en vind het belangrijk om in een van de dichtst bevolkte gebieden van de wereld aandacht te blijven houden voor biodiversiteit in het algemeen en vogels in het bijzonder. Dat dit bedreigd wordt staat buiten kijf.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Oostvaardersplassen & Markermeer

Kaart Oostvaardersplassen

Aat Harms:

Beter 10 vogels in vlucht, dan 1 liggend op het land.

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.