Navigatie overslaan
Smient / Jelle de Jong Toon alles in de buurt

Smient / Jelle de Jong

Door Anke Schajik van Lohuijzen
WetlandWacht

Anke Schajik van Lohuijzen

Aanpakken, dat is waar ik van hou. Als WetlandWacht ben ik op zoek naar de grote en de kleine veranderingen in het gebied. Zodat ik deze direct kan onderzoeken. Ondanks dat het een Natura2000 gebied is, hebben we te maken met de toenemende recreatiedruk vanuit de steden. Een samensmelting van natuur en recreatie is niet wenselijk voor de vogels die hier leven. Ik sta voor de bescherming van de kleine zwaan, slobeend, krakeend en de smient en zal daarom buiten de kaders denken om voor deze vogels een zo optimale leefomgeving te creëren.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Broekvelden, Vettenbroek en Stein

Anke Schajik van Lohuijzen:

Vogels kijken kan je overal doen, dat is wat het zo leuk maakt. Je kan de natuur in of gewoon je eigen tuin wat rommeliger maken. Het is fijn dat ik deel kan uitmaken van de bescherming en de beleving van de vogels in dit gebied.

Heeft u een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan uw vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.