Navigatie overslaan
Uiterwaarden Waal / Agami Toon alles in de buurt
Uiterwaarden Waal / Agami Dick Heenck

Door Dick Heenck
WetlandWacht

Dick Heenck

Voorliefde voor natuur heeft altijd al in mij gezeten, als kind was ik vaak bezig met insecten, salamanders (waar vind je die nog?) en kikkers. Ook vogels vond ik toen al bijzonder, ik begreep alleen niet waarom ze altijd wegvlogen. Nu begrijp ik dat uiteraard wel, maar helaas mis ik er een aatal soorten van, dat vind ik erg en daarom wil ik graag helpen en stimuleren om wat er nog is in stand te houden. Of mee te denken om waar dat mogelijk is biotoop te (laten) ontwikkelen zodat verdwenen soorten weer de mogelijkheid krijgen om zich te vestigen.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Nederbetuwe, Waaloever (noord).

Dick Heenck:

Waar vogels zijn wil ik in de nabijheid zijn, elke vogel is anders en zingt anders en gedraagt zich anders. Dat maakt het boeiend, daar geniet ik van.

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.