Navigatie overslaan
Ilperveld / Agami - Marc Guyt Toon alles in de buurt
Ilperveld / Agami - Marc Guyt

Door Bernard Ebbelaar
WetlandWacht

Bernard Ebbelaar

Het Twiske in Oostzaan is een Natura 2000-gebied en een recreatieterrein. Dit geeft een spanningsveld hoe om te gaan met het beheer. Het Oostzanerveld is ook onderdeel van het Natura 2000-netwerk. Het is een vaarpolder. Al het transport van vee en machines gaat over het water. Ten noorden van de spoorlijn Zaandam-Hoorn is een natuurbeherende boer actief. In het zuiden is de polder verdeeld in drie zones: een moerasblok; een schraal beheerblok en een weidevogelleefgebied. Voor zowel Het Twiske als Het Oostzanerveld zit ik in het beheeroverleg.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Polder Oostzaan in Oostzaan. Recreatiegebied Het Twiske in Oostzaan en Landsmeer

Kaart Ilperveld - Varkensland - Oostzanerveld - Twiske

Bernard Ebbelaar:

"Door beheermaatregelen kan je de natuur sturen en daar passen vogels zich op aan."

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.