Navigatie overslaan
Eilandspolder / Agami Toon alles in de buurt
Eilandspolder / Agami Cor Thomas

Door Cor Thomas
WetlandWacht

Cor Thomas

Omringd door veenweiden is het gruttogeluid niet ver weg en wordt soms overstemd door de onmiskenbare zang van de veldleeuwerik. Nabij zijn de duinen waar de boomleeuwerik misschien nog mooier zingt dan zijn collega in de weilanden. Bedreigingen door slecht beheer, bebouwing, bemesting en verzuring zijn actuele onderwerpen. Zelfs goedbedoelde initiatieven van beheerseenheden kunnen verstorend werken. Vogels en insecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voortdurend de schoonheid van de natuur moet benadrukt worden, tezamen met de absolute noodzaak om deze te behouden. Daar gaan we voor!

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Eilandspolder

Kaart Eilandspolder

Cor Thomas:

Een vogel doet je wat!

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.