Navigatie overslaan
De Wilck / Cor Kes Toon alles in de buurt

Cor Kes

Als WetlandWacht van het Natura 2000-gebied De Wilck doe ik elk voorjaar de broedvogelinventarisatie in dit weidevogelgebied met nog hoge dichtheden. In de maanden augustus t/m april worden de maandelijkse de Wintervogeltellingen gedaan. In de winterperiode doe ik ook de slaapplaatstellingen van kleine zwaan en smient, de 2 doelsoorten waarvoor het gebied als Natura 2000 is aangewezen. Er is regelmatig goed contact en overleg met de opzichter en de boswachters van Staatsbosbeheer. Naar aanleiding van de publicatie van het Natura 2000 ontwerp-beheerplan heeft de WetlandWacht samen met de vogelwerkgroep een zienswijze ingediend om o.a. de jacht rondom het gebied te beperken. Ook houden wij vooral in het voorjaar op verzoek excursies in het gebied.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

De Wilck

Kaart De Wilck

Cor Kes:

"Vogels kijken en tellen is in alle seizoenen altijd weer een feest, vooral in dit gebied."

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.