Navigatie overslaan
Loevestein / Shutterstock Toon alles in de buurt
Loevestein / Shutterstock

Door Coen van Tuijl
WetlandWacht

Coen van Tuijl

Als vogelaar kijk ik met een scherp oog en luister ik met een gespitst oor naar de vogels in 'mijn achtertuin': het Munnikenland. Als WetlandWacht ben ik op de achtergrond actief om de maximale potentie uit het gebied te halen zodat nog lang vogels in het gebied te zien en te horen zijn. Het Munnikenland is recent omgevormd van agrarisch gebied tot natte natuur. De vogels wisten het gebied vrijwel direct te vinden. De ontwikkelingen zijn echter nog niet voorbij en de vogels in het gebied zullen ons nog laten verrassen.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Loevestein & Munnikenland

Coen van Tuijl:

Het beschermen van onze vogels begint bij het vergaren van lokale kennis over onze vogels.

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.