Toon alles in de buurt

Door Wim Kleefstra

Wim Kleefstra

Voor mij is belangrijk dat de vogels in de Lepelaarplassen een goede plek hebben om te broeden, te rusten of te eten. Als dat structureel wordt bedreigd, wil ik het graag weten om samen met Het Flevolandschap, de Vogel- en Natuurwacht Flevoland of Vogelbescherming te bekijken wat we daartegen kunnen doen.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Mijn werkgebied

Lepelaarplassen

Wim Kleefstra:

"Een landschap zonder vogels leeft niet. Dat wil ik niet, niet voor mezelf en niet voor de generaties na mij."

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.