Toon alles in de buurt

Door René Kuijpers

René Kuijpers

De versterking van de Grebbendijk in relatie tot zijn directe omgeving (uiterwaarden, binnendijkse gebied en de havens van Wageningen) is op dit moment een van de belangrijke zaken. Het gaat vooral om wat er precies staat te gebeuren, en hoe we deze gebieden kunnen beschermen en adequate beheren zonder schade aan de natuur, waaronder de vogels.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Mijn werkgebied

Het noordelijk deel van het Neder-Rijn stuk tussen Renkum en de brug bij Rhenen (o.a. Wageningse Bovenpolder, Blauwe Kamer, Plasserwaard)

René Kuijpers:

"Door naar vogels te kijken, te luisteren of te fotograferen zie je hoe prachtig de natuur is en zie je ook al het moois wat vogels geven. Naast de pracht geeft het vooral rust."

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.