Navigatie overslaan

Provincie Noord-Brabant, vergeet de vogels niet!

Provincie Noord Brabant, het gaat dramatisch slecht met jullie boerenlandvogels. Specifieke beheermaatregelen zijn de enige redding nog. Maak nu een actieplan voor patrijs, wulp, steenuil ea

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen tot nu toe:

Provincie Noord-Brabant, vergeet de vogels niet!

De grootste groepen patrijzen en roodborsttapuiten vind je in Noord-Brabant. Ook de wulp, zomertortel, steenuil, roek en spreeuw komen er graag. Maar dat verandert snel! Zonder ingrijpen is er over tien jaar van de meeste boerenlandvogels nog maar de helft over. Over vijftig jaar zijn de patrijs, wulp en torenvalk hier misschien helemaal uitgestorven. Wat doet de provincie Brabant? Verrassend weinig! Brabant is ambitieus als het gaat om natuur, maar de boerenlandvogels zijn vergeten. Brabant, doe er wat aan!

Noord-Brabant, ga aan de slag!

  • Maak een ambitieus actieplan voor de belangrijkste boerenlandvogels, neem de regie, werk samen en trek een flink budget uit voor concrete maatregelen.
  • Realiseer een forse uitbreiding van hectaren in akkervogelgebieden met oa brede bloemrijke akkerranden, keverbanken voor meer voedsel en beschutting..
  • Zorg dat de weidevogels veilig kunnen broeden en dat hun nesten niet weggemaaid worden, kortom handhaaf de Wet natuurbescherming.
  • Zorg voor een natuurinclusieve benadering van andere uitdagingen in het landelijk gebied. Zoek naar win-win situaties, met maatschappelijke winst en  bedrijfseconomische perspectieven voor boeren en andere ondernemers.

Hoeveel boerenlandvogels zijn er nog in Noord-Brabant?

In Noord-Brabant neemt meer dan de helft van de boerenlandvogels in aantal af. Een soort als de patrijs is met meer dan 90% afgenomen sinds 1990. Van de wulp resteert van de populatie in datzelfde jaar nog 30%. Ook de zomertortel is hard gedaald tot 15% van het aantal broedvogels in 1990. Bij ongewijzigde trends zullen maar liefst acht soorten binnen tien jaar halveren. Dit is een zeer zorgwekkende stand van zaken. Binnen 25 jaar wordt een halvering verwacht van nog eens vijf soorten. De provincie kan echter met de juiste inzet deze trends keren en de populaties laten herstellen.
Download provinciale rapport Noord-Brabant

Meeuwis Millenaar

Melkveehouder Dussen, Noord-Brabant

Meeuwis Millenaar (58) ziet kansen genoeg om weer meer boerenlandvogels terug te krijgen in Brabant. “We zitten op de goede weg. Je ziet hier in Brabant weer meer patrijzen en wulpen. Maar als we die stijgende lijn willen doorzetten, dan is er meer geld nodig. Een advies aan de provincie? Investeer in de samenwerking met boeren. Neem ze serieus, want boeren zijn goede natuurbeheerders. Ze kunnen het landschap heel goed onderhouden.
Lees meer

Ik steun deze actie. U ook?

Ook in ander provincies dreigen veel vogels pechvogels te worden. Kijk welke vogels dat zijn.