Navigatie overslaan

Provincie Flevoland, het is nog niet te laat!

Het Flevolandse landschap is zich sterk aan het ontwikkelen. Sommige vogels profiteren daarvan, terwijl anderen worden weggejaagd! Provincie Flevoland, zorg goed voor je nieuwe natuur!

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen tot nu toe:

Provincie Flevoland, het is nog niet te laat!

In Flevoland hebben de gele kwikstaart en de graspieper het naar hun zin. Deze akkervogels weten de weg naar Flevoland steeds vaker te vinden. Maar dat geldt niet voor de zomertortel. Die is de laatste jaren ernstig bedreigd in Flevoland. Wat doet de provincie hieraan? Er zijn geen ingrijpende maatregelen genomen, geen gerichte actie om het uitsterven van boerenlandvogels tegen te gaan. Wordt dat geen tijd, provincie Flevoland? Onderneem nu actie, het is nog niet te laat!

Flevoland, ga aan de slag!

  • Kom in actie en maak nu eindelijk een concreet en ambitieus actieplan!
  • Zorg dat de zomertortel terugkomt naar Flevoland.
  • Bescherm de veldleeuwerik en andere boerenlandvogels en behoed ze voor uitsterven.
  • Zorg voor een natuurinclusieve benadering van andere uitdagingen in het landelijk gebied. Ga op zoek naar win-win situaties.

Hoeveel boerenlandvogels zijn er nog in Flevoland?

Het aantal zomertortels, veldleeuweriken en spotvogels neemt jaarlijks met meer dan 5% af in Flevoland. Als we nu niets doen is er over tien jaar nog maar de helft over van deze vogels! Binnen twintig jaar is de spotvogel zelfs uitgestorven in Flevoland. Voor de zomertortel is dat moment nog dichterbij. Doen we niets, dan zijn de kievit en veldleeuwerik binnen 25 jaar gehalveerd. De Vrijwillige Weidevogelbescherming Flevoland ziet ook de grutto en de tureluur in rap tempo verdwijnen. Deze ontwikkelingen maken duidelijk dat de provincie nú moet ingrijpen!
Download provinciale rapport Flevoland

Gerard Keurentjens

Biologisch-dynamische boer Rutten, Flevoland

“Ik hou het meest van de grutto. Die zijn zo mooi sierlijk. Maar ik vind de scholekster ook prachtig. Ik kan niet wachten tot ze er weer zijn. Ik werk nu anders dan tien jaar geleden, dichter bij de natuur en minder gericht op efficiëntie . Maar de overheid moet ons wel steunen: help ons financieel bij vogelvriendelijke maatregelen en geef ons wat meer vrijheid en vertrouwen als het gaat om flora en fauna.” Lees meer

Ik steun deze actie. U ook?

Ook in ander provincies dreigen veel vogels pechvogels te worden. Kijk welke vogels dat zijn.