Navigatie overslaan

Provincie Gelderland, het is nu niet genoeg!

Provincie, steun het Actieplan Akker- en weidevogels van de maatschappelijke organisaties. Zorg voor concrete doelen, een uitvoeringsprogramma en een stevig budget.

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen tot nu toe:

Provincie Gelderland, het is nu niet genoeg!

Maar liefst 17 van de 27 boerenlandvogels in Gelderland vertonen een neergaande trend. Toch komen in geen enkele andere provincie zoveel steenuilen, grote lijsters, grasmussen, roeken en spreeuwen voor. Waarom gaat het dan toch slecht met ze? Hun aantallen gaan in Gelderland veel sneller achteruit dan in de rest van Nederland. De provincie Gelderland heeft goede bedoelingen. Maar dat is niet genoeg. Gelderland, neem nú concrete maatregelen, want anders is het te laat!

Gelderland, ga aan de slag!

  • Bescherm de steenuil en andere boerenlandvogels, want anders sterven ze uit.
  • Maak een groter gebied veilig en aantrekkelijk voor boerenlandvogels  en betrek boeren en andere ondernemers  en organisaties bij je plannen.
  • Werk mee aan de doelen van het Actieplan Akker- en Weidevogels, dat is opgesteld door een aantal betrokken organisaties in Gelderland en neem nu concrete maatregelen.
  • Dring het gebruik van pesticiden en kunstmest terug.

Hoeveel boerenlandvogels zijn er nog in Gelderland?

In Gelderland zag je vroeger veel steenuilen, torenvalken en grote lijsters . Maar we zien de laatste jaren een schrikbarende achteruitgang. Van de steenuil en grote lijster zijn er nog maar 40% van het aantal dat er in 1990 was. De torenvalk is zelfs tot een kwart gedaald. Van zes andere soorten wordt verwacht dat ze in de komende tien jaar zullen halveren en de kemphaan, watersnip en grauwe gors zijn al ernstig met uitsterven bedreigd in Gelderland. Het is nú tijd om in actie te komen voor de provincie!
Download provinciale rapport Gelderland

Ronald van Harxen

Voorzitter werkgroep STONE Winterswijk, Gelderland

"De steenuil woont graag op boerenerven en hebben een voorkeur voor muizen. Wij adviseren niet alle muizen op het erf op te ruimen, te zorgen voor een plek met kort gras en een ruigtestrook van een paar vierkante meter om een prooi te vangen. Steenuilen nesten onder de daken van boerenschuren, waar nu asbestsanering speelt. Met nestkasten creëer je nieuwe nestgelegenheid. De provincie maakt het verschil door bewoners van boerenerven en vrijwilligers hierbij te ondersteunen."
Lees meer

Ik steun deze actie. U ook?

Ook in ander provincies dreigen veel vogels pechvogels te worden. Kijk welke vogels dat zijn.