Navigatie overslaan

Provincie Drenthe, kom nu in actie!

Provincie Drenthe vindt akker- en weidevogels belangrijk, maar concreet beleid en doelstellingen ontbreken. De provincie is wel actief, maar heeft nog niet echt de regie opgepakt. Doe dat nu!

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen tot nu toe:

Provincie Drenthe, kom nu in actie!

In Drenthe gaat het slecht met weide- en akkervogels. Aantallen gaan hier veel sneller achteruit dan in de rest van Nederland! In dit tempo is er over tien jaar nog maar de helft over van alle patrijzen, scholeksters, grutto’s en zomertortels. Is dat wat de provincie wil? Drenthe is nu nog dé provincie van de veldleeuwerik. Maar op deze manier niet lang meer. Het is nog niet te laat, maar kom nú in actie, provincie Drenthe!

Drenthe, ga aan de slag!

  • Zorg dat de vogels veilig kunnen broeden, geen verlies meer van vogelnesten, kortom handhaaf de Wet natuurbescherming.
  • Zorg voor een forse uitbreiding van het aantal hectare aan duurzaam beheerde akkervogelgebieden.
  • Zorg voor betere bescherming door in de hele provincie brede bloemrijke akkerranden, keverbanken en andere landschapselementen te realiseren die voedsel en beschutting bieden.
  • Dring het gebruik van pesticiden en kunstmest terug.

Hoeveel boerenlandvogels zijn er nog in Drenthe?

Drenthe is een provincie waar de veldleeuwerik, zomertortel en wulp graag komen. Dat was vroeger al zo. Maar deze soorten gaan rap achteruit. Het aantal veldleeuweriken was in 2017 nog maar 60% van het aantal dat in 1990 in Drenthe te vinden was. Met de wulp gaat het nog slechter: 15% zijn er nog maar over. En de zomertortel is zelfs gekelderd naar 5%! Doen we niets, dan is er over 10 tot 50 jaar nog maar de helft over van deze prachtige vogels. Dus, provincie, het is tijd om in actie te komen!
Download provinciale rapport Drenthe

Henk Jan Ottens

Kenniscentrum Akkervogels Rolde, Drenthe

Akkervogelonderzoeker Henk Jan Ottens adviseert een groep van veertien organisaties die de handen ineensloegen om het aantal akker- en weidevogels in Drenthe weer op een gezond niveau te krijgen. Hij test natuurmaatregelen op boerenland die voor de landbouw betrekkelijk eenvoudig in te vullen zijn, die relatief goedkoop zijn en een structurele oplossing voor soorten kunnen bieden. De provincie roept hij op om meer regie te nemen. "Het boerenland is hier nog rijk aan soorten. Wees er zuinig op en faciliteer een landbouw die daar duurzaam ruimte voor blijft bieden. Lees meer

Ik steun deze actie. U ook?

Ook in ander provincies dreigen veel vogels pechvogels te worden. Kijk welke vogels dat zijn.